Από Βόλο για οποιαδήποτε νοσοκομείο της Αθήνας

Ονομάζομαι Σαρρής Κωνσταντίνος. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινοθεραπείας. Μόνιμος υπάλληλος Γ.Ν. Βόλου και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία μετάταξη σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Στοιχεία επικοινωνίας

email: [email protected],

τηλ 6986423130

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων