Από Θάσο για Βόλο

Είμαι εργαζόμενη στο κέντρο υγείας Θάσου σε οργανική θέση ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και επιθυμώ αμοιβαία μετακίνηση για οποιαδήποτε μονάδα στον Βόλο .

Εναλλακτικά αν δεν βρεθεί για Βόλο ζητώ μετακίνηση και για την πόλη της Λάρισας ή της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ 6955196107

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων