Επιστολή του ΣΤΡΑΕΠΤ σχετικά με την ισχύ του άρθρ. 1146 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας

Προς:                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κοινοποίηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΓΣΕΕ) ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Α∆Ε∆Υ) Θέµα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το σωµατείο µας είναι αναγνωρισµένο […]

Εξώδικος Καταγγελία προς το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΛΩΣΗ Του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»,µε έδρα την Αθήνα,οδός Σοφοκλέους αρ.4,νοµίµως εκπροσωπουµένου. ΠΡΟΣ Την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε»µε έδρα στον ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής,οδός ∆ιστόµου 5-7,νοµίµως εκπροσωπούµενη. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ),µε έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής ,οδός Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως […]

Ίδρυση 2ου Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας

Σας παραθέτουμε τη σχετική αλληλογραφία με το υπουργείο σχετικά με το θέμα ίδρυσης και δεύτερου Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας, καθώς και τα σχετικά δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο.   Επιστολή ΣΤΡΑΕΠΤ προς Υπουργείο Υγείας   Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» – 31.01.2009   Τοπικός Τύπος  

Επιστολή προς Γ.Ν.Κιλκίς

         Έπειτα από καταγγελία στην Ένωση από τον συνάδελφό μας Τσακυριό Γεώργιο, αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας με αρ. πρωτ. 18/5-11-2009 προς τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για τη μη εφαρμογή των κανονισμών ακτινοπροστασίας και συγκεκριμένα το άρθρο 3, παρ. 3.4  .          Ο εν λόγω συνάδελφος είναι ένας από […]

Εξώδικη δήλωση προς το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»,µε έδρα την Αθήνα,οδός Σοφοκλέους αρ.4,νοµίµως εκπροσωπουµένου. ΠΡΟΣ Το Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία “Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης Η Ευαγγελίστρια» µε έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας νοµίµως εκπροσωπούµενο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ 1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ. 2. κ Υπουργό […]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: info@otae.gr

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων