Εγκύκλιος για τη μισθολογική εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων

Η Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων  Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της για την έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.2/77507/ΔΕΠ/5-11-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα “Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του ν.4354/2015 επί ενστάσεων του ανωτέρω προσωπικού” που εξεδόθη σχετικά με την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων και νεοδιόριστων υπαλλήλων, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο και σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Εκ του ΔΣ

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων