Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τη χορήγηση της 10ήμερης ειδικής άδειας

Σας παραθέτουμε την πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο, σχετικά με τη χορήγηση της δεκαήμερης ειδικής άδειας, αποσαφηνίζοντας ειδικότερα πως η συγκεκριμένη άδεια για το 2018, δύναται να χορηγηθεί έως και τον Ιούνιο 2019, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των τμημάτων.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι με τον Ν. 4600/9-3-2019, η δεκαήμερη ειδική άδεια επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Εδώ και το ΦΕΚ της αρχικής επέκτασης της ειδικής άδειας σε άλλες ειδικότητες, από εκείνες που περιγράφονταν στον Ν. 2071/1992.

 

Εκ του ΔΣ