Κοινή Υπουργική Απόφαση – Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Με το ΦΕΚ 3794/Β/13-8-2021 εκδόθηκε η ΚΥΑ σχετικά με την διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 2 παρ 7 << Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας υπαλλήλου κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή σε περίπτωση νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων, η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) ημερών αρχίζει από την επάνοδο στην υπηρεσία ή από την ανάληψη καθηκόντων, αντίστοιχα.>>

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

ΦΕΚ 3794-Β 13-8-2021

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων