Κοινή Υπουργική Απόφαση – Νέος Κανονισμός Ακτινοπροστασίας (04/2019)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Ακτινοπροστασίας και τον Νέο Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Ειδικότερα, περιγράφονται οι διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων.

Διαβάστε πιο κάτω το σχετικό ΦΕΚ 1103/τεύχ. Β’/3-4-2019: Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών (ΚΥΑ Ακτινοπροστασίας)

 

Σας παραθέτουμε το Π.Δ. 101 – ΦΕΚ 194/τεύχ. Α’/20-11-2018: Νέος Κανονισμός Ακτινοπροστασίας

 

Εκ του ΔΣ