Νέος κατώτατος μισθός: Ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2019

Ισχύ νόμου έχει από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο νέος κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο με το οποίο θα πρέπει και τυπικά να αμείβονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά με την αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και την επαναφορά των “παγωμένων”, κατά την διάρκεια των μνημονίων, διατάξεων για την εφαρμογή της ευνοϊκότερης σύμβασης και την επεκτασιμότητα των συμβάσεων, αποκωδικοποιείται ως εξής:

  1. Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το άρθρο 103 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του ν.4564/2018, με βάση το οποίο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο καθορίζονται από την κυβέρνηση ύστερα από εκτεταμένο κοινωνικό διάλογο και την επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων.
  2. Ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο είναι άρρηκτα  συνδεδεμένα με τον χρόνο εργασίας που έχει θεσπιστεί – για 40 ώρες εβδομαδιαία – είτε η εργασία παρέχεται για πέντε είτε για έξι ημέρες την εβδομάδα όπως κάθε φορά προβλέπεται από τις Σ.Σ.Ε.
  3. Ως προς την προϋπηρεσία, οι προσαυξήσεις που χορηγούνται είναι 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία και έως έξι τριετίες για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εργατοτεχνίτες. Προσοχή όμως. Υπολογίζονται οι τριετίες όπως είχαν διαμορφωθεί στις 14/2/2012 (δείτε παλαιότερο άρθρο μας).
  4. Το επίδομα γάμου δεν καθορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από το σύστημα ορισμού του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ωρομισθίου αλλά από τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο σύναψης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
  5. Μετά την λήξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής επανήλθε σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 10 του ν. 1876/90 , η οποία αναφέρεται στην ισχύ της ευνοϊκότερης ρύθμισης .Έτσι , στην περίπτωση που η σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας , εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.
  6. Καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε την υπερίσχυση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας σε περίπτωση συρροής με κλαδική σύμβαση εργασίας , ακόμη και στην περίπτωση που περιλάμβανε δυσμενέστερους όρους εργασίας.
  7. Επιπλέον , μετά το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής ,επανέρχεται η επεκτασιμότητα των συλλογικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ενεργοποιείται η διάταξη του άρθρου 11 του ν.1876 /1990.

 

Γεωργιάδης Κων/νος

Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων