Κοινή Υπουργική Απόφαση – Νέος Κανονισμός Ακτινοπροστασίας (04/2019)

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας παραθέτουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Ακτινοπροστασίας και τον Νέο Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Ειδικότερα, περιγράφονται οι διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων. Διαβάστε πιο κάτω το σχετικό ΦΕΚ 1103/τεύχ. Β’/3-4-2019: Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών (ΚΥΑ Ακτινοπροστασίας)    Σας παραθέτουμε το Π.Δ. 101 – ΦΕΚ 194/τεύχ. Α’/20-11-2018: Νέος […]

0
Ο νέος κανονισμός ακτινοπροστασίας από την Euratom

Συνάδελφοι ενημερωθείτε για τον νέο κανονισμό ακτινοπροστασίας, όπως ορίστηκε με οδηγία της Euratom τον Δεκέμβριο του 2013. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αποτελεί οδηγία βέλτιστης εφαρμογής των πρακτικών πτυχών του επαγγέλματός μας και όχι νομοθεσία όπως θα έπρεπε.

Επιστολή του ΣΤΡΑΕΠΤ σχετικά με την ισχύ του άρθρ. 1146 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας

Προς:                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κοινοποίηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΓΣΕΕ) ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Α∆Ε∆Υ) Θέµα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το σωµατείο µας είναι αναγνωρισµένο […]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων