Συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σταθερή και πάγια τακτική της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (ΟΤΑΕΔ) είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τα δρώμενα στον κλάδο.

Τηρώντας λοιπόν απαρέγκλιτα την ως άνω τακτική μας , σας ενημερώνουμε ότι στις 9/02/2016 ,πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ο.Τ.Α.Ε.Δ.  ( Γεωργιάδης Κ., Δρούλιας Σ., Βλασσάκης Δ., Αδάμη Μ., Πουλτσάκη Μ. ) με την Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας – κος Χουσιάδας , κα Καμμενοπούλου Β. , Οικονομίδης Σ. , Χουρδάκης Κ., Βογιατζή Ε. ).

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τα εξής θέματα:

– Ο νέος Κανονισμός Ακτινοπροστασίας (Κ/Α)

– Η απομάκρυνση των εργαζομένων με μη συναφές πτυχίο από τα Απεικονιστικά – Ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια μετά τον Μάιο του 2016

  (απόφαση της ΕΕΑΕ ,προσφυγή  της ΕΤΑΕΔ σε ΣτΕ )

– Η διαχείριση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ραδ. Ακτινολογίας σε περίπτωση  λύσης της εργασιακής του σχέσης και

– Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των μαγνητικών τομογράφων

– Συμμετοχή της Ε.Ε.Α.Ε. στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων

1: Ο νέος Κ/Α θα ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία έως το 2018. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των άρθρων υπό την ευθύνη της Ε.Ε.Α.Ε.

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία του, η Ε.Ε.Α.Ε. θα ζητήσει την συνεργασία των επιστημονικών φορέων των κλάδων προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους.

2: Δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση (Μάιος 2016 , προσφυγή ΣτΕ) στην απομάκρυνση των απασχολούμενων σε Διαγνωστικά και Ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια χωρίς συναφές πτυχίο .

3: Συζητήθηκε διεξοδικά η περίπτωση απομάκρυνσης του Τεχνολόγου Ραδ. Ακτινολογίας απο την εργασία του και η διαχείριση της κατατεθειμένης άδειας του (άσκησης Επαγγέλματος) από το εργαστήριο μετά την απομάκρυνση του.

Προκειμένου να γίνουμε κατανοητοί και σε συναδέλφους με ελλιπή  ενημέρωση θεωρούμε απαραίτητη μια μικρή ιστορική αναδρομή.

Η ΕΤΑΕΔ και ο ΣΤΡΑΕΠΤ ξεκίνησαν την προσπάθεια απομάκρυνσης (προ 10ετίας) μέσω της μηνυτήριας αναφοράς  στην Ε.Ε.Α.Ε. και της προσφυγή στο ΣτΕ για την πλημμελή τήρηση του Κ/Α.

Η ΕΕΑΕ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα έδειξε θετική διάθεση και συνεργάστηκε προς την κατεύθυνση της τήρησης των  προβλεπόμενων  διατάξεων του Κ/Α.

Έτσι το τμήμα Αδειών και Ελέγχων επιδεικνύοντας σωστά αντανακλαστικά, εδώ και 5 έτη, για  κάθε ανανέωση άδειας λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας Χ2 και άνω (διαγνωστικού κέντρου, ιδιωτικής κλινικής κ.λ.π) , ή έκδοση νέας, απαιτεί την παρουσία Τεχνολόγου Ραδ. Ακτινολογίας (Τ/Α) όπως προβλέπεται από τον Κ/Α.

Η  παρουσία  του Τ/Α πιστοποιείται με την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προσλαμβανομένου και αναφορά των προσωπικών του στοιχείων στον φάκελο της αδειοδότησης του εργαστηρίου.

Χωρίς το στοιχείο αυτό (άδεια άσκησης Τ/Α) το τμήμα αδειών και ελέγχων της Ε.Ε.Α.Ε, θεωρεί τον φάκελο αδειοδότησης ελλιπή και σταματά την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας με συνέπεια την μη έκδοση της  απαραίτητης άδειας λειτουργίας.

Έτσι για κάθε εργαστήριο (διαγνωστικό η Ακτινοθεραπευτικό) με βαρύτητα κατηγορίας Χ2, Α2 και άνω είναι (και στην πράξη πλέον) απαραίτητη η παρουσία Τ/Α, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Κ/Α.

Ωστόσο όμως ,επειδή  παρατηρήθηκαν φαινόμενα νέας «τακτικής» κάποιων εργοδοτών έναντι των συναδέλφων ,υπήρξε απαραίτητη η εκ νέου συνεργασία με το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της Ε.Ε.Α.Ε.

Συγκεκριμένα , κάποιοι εργοδότες οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέα άδεια λειτουργίας η να ανανεώσουν την παλιά τους , έρχονται σε επαφή  με συναδέλφους από τους οποίους ζητούν να καταθέσουν αίτηση πρόσληψης με βιογραφικό και την άδεια τους (άσκησης), με την υπόσχεση ότι θα προσληφθούν μόλις εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας.

Οι συνάδελφοι, εμπιστευόμενοι την υπόσχεση του εργοδότη, καταθέτουν το πτυχίο τους και περιμένουν το τέλος της διαδικασίας χωρίς να κάνουν δεύτερη σκέψη.

Έτσι  ο φάκελος  του αιτήματος για την έκδοση – ανανέωση της άδειας του εργαστηρίου προωθείται συμπεριλαμβάνοντας την κατατεθειμένη άδεια του συναδέλφου, ο οποίος πλέον παρουσιάζεται ως εργαζόμενος στο εν λόγω Διαγνωστικό Κέντρο ( κλινική κλπ). Η πρόσληψη όμως του συναδέλφου δεν γίνεται ποτέ.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, ότι άλλοι εργοδότες προσλαμβάνουν τον Τ/Α προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η άδειά του για να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας και κατόπιν τον απολύουν χωρίς φυσικά να αναφέρουν την απόλυση του στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ. Έτσι για την ΕΕΑΕ η οποία αδυνατεί να ελέγξει το προσωπικό του εργαστηρίου (βασίζεται στον εκάστοτε Ακτινοφυσικό που συνεργάζεται με το Διαγνωστικό κέντρο) όλα βαίνουν καλώς.

Ακόμη υπάρχουν και περιπτώσεις που Τεχνολόγοι παραιτούνται από την εργασίας τους αλλά αφήνουν (από άγνοια) την άδεια τους στο εργαστήριο.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όλων  των Τ/Α διότι από την ως άνω περιγραφείσα κατάσταση προκύπτουν ευθύνες σχετικά με την τήρηση των Κ/Α από τους φαινομενικά εργαζόμενους Τ/Α στα εν λόγω εργαστήρια.

Στα πλαίσια της συνάντησή μας και προς την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης υπήρξε συμφωνία και νέα συνεργασία ( η πρώτη το 2011) με την Ε.Ε.Α.Ε. για οποία απαιτείται κλαδική συνεργασία.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν  για τις συμφωνημένες ενέργειες από μέρους κάθε Τ/Α που έρχεται αντιμέτωπος με τις εν λόγω καταστάσεις.

Δεδομένου ότι η ΕΕΑΕ δεν δύναται να ελέγξει από μόνη της ,τις προκύπτουσες αλλαγές προσωπικού, οι δε εργοδότες δεν το πράττουν αν και είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Κ/Α, προκύπτει η αναγκαιότητα να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι ως κλάδος αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, τον ρόλο του «εξωτερικού συνεργάτη» της ΕΕΑΕ προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εν λόγω συμπεριφορά και φυσικά προς την αποφυγή καταλογισμού τυχόν ευθυνών προς τους ανυποψίαστους συναδέλφους.

Κατόπιν τούτου σας γνωστοποιούμε ότι:

Α) Σε περίπτωση κατά την οποία σας ζητηθεί να καταθέσετε άδεια άσκησης με την αίτηση πρόσληψης να μην το πράξετε παρά μόνον με την υπογραφή της πρόσληψης.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία προσληφτείτε και κατόπιν σας κοινοποιηθεί η λύση συνεργασίας σας , ενημερώστε άμεσα για την απόλυσή σας το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ στο mail [email protected]

Η ονομαστική ενημέρωση- καταγγελία δύναται να έχει την κάτωθι μορφή:

«Σας ενημερώνω ότι η συνεργασία μου με το Διαγνωστικό Κέντρο (…..επωνυμία εργαστηρίου) διακόπηκε κατόπιν της απολύσεώς μου- παραίτησης μου από την (…..ημερομηνία). Ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη προκύπτει προς το άτομο μου από τυχόν παραβλέψεις και παρατυπίες στην  τήρηση των Κ/Α πέραν αυτής της ημερομηνίας».

Βάσει του συστήματος ελέγχου το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ ,θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως οφείλει και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον Κ/Α

Συγκεκριμένα θα επικοινωνήσουν με το εν λόγω εργαστήριο και θα του ορίσουν χρονικό διάστημα ενός μηνός, εντός του οποίου θα πρέπει να αποκατασταθεί η παρουσία  Τ/Α.

Σε διαφορετική περίπτωση καταπίπτει η άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου.

Παρακαλούμε επίσης τους συναδέλφους οι οποίοι διπλοαπασχολούνται (Δημόσιο- Ιδιωτικό) να μην καταθέτουν την άδεια τους σε Διαγνωστικό Κέντρο ( αν δεν έχουν πάρει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την Υπηρεσία τους).

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι με αυτήν ενέργεια στερούν μια θέση εργασίας σε άνεργο συνάδελφο.

Παράλληλα και οι συνάδελφοι που διπλοαπασχολούνται στον Ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικό- ιδιωτικό) να καταθέτουν την άδεια τους σε ένα και μόνο εργαστήριο για τους ίδιους ως άνω λόγους.

Έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο η ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος συγκεκριμένων συναδέλφων να εμφανίζεται σε σειρά διαγνωστικών εργαστηρίων.

Αυτό αποτελεί αντιεπαγγελματική και αντισυναδελφική συμπεριφορά και την καταδικάζουμε.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω.

4: Συζητήθηκαν οι εφαρμοστικές λεπτομέρειες των προβλέψεων του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τμημάτων Μαγνητικής Τομογραφίας.

5: Συζητήθηκε ο τρόπος συμμετοχής της Ε.Ε.Α.Ε. στο 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο του κλάδου.

Το  Δ.Σ. της ΟΤΑΕΔ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων