Επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Υγείας για την 10ήμερη ετήσια ειδική άδεια

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Υγείας κο Ξάνθο, στα πλαίσια των ενεργειών της για τη χορήγηση της επιπρόσθετης δεκαήμερης ετήσιας ειδικής άδειας στους εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής των Νοσοκομείων (Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Βοηθοί Ραδιολογίας Ακτινολογίας).

Εκ του ΔΣ