Πρόταση ρύθμισης της αντιστοίχισης των πτυχίων ΤΕΙ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ανάμεσα στις ρυθμίσεις που εισήχθησαν στην Εκπαίδευση ήταν και  αυτή της απορρόφησης των Τ.Ε.Ι. από τα Α.Ε.Ι. Μια από τις αρνητικές συνέπειες αυτής της επιλογής, αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. αποξενώθηκαν από τα ιδρύματα που αποφοίτησαν (αφού αυτά εξελίχθηκαν σε Πανεπιστήμια) και ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται στον αέρα χωρίς εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και το σύνολο των αποφοίτων χωρίς ακαδημαϊκή αντιστοίχιση.

Επειδή το πρόβλημα παραμένει βασιζόμενο στην έλλειψη ρύθμισης της αντιστοίχισης των πτυχίων Τ.Ε.Ι. με το Πανεπιστήμιο και με τη μη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε μεγάλη ομάδα αποφοίτων, η Ο.Τ.Α.Ε.Δ., το μοναδικό Δευτεροβάθμιο θεσμικό όργανο του κλάδου, συμμετέχει ενεργά στην αποκατάσταση αυτής της συνθήκης αγωνιζόμενη μαζί με πολλούς ακόμα κλαδικούς εκπροσώπους για:

  1. Τον καθορισμό, της σχέσης και των διαδικασιών  αντιστοίχισης των πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα πτυχία των νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων, είτε  αποτελούν την εξέλιξη των καταργημένων Τ.Ε.Ι. είτε είναι συναφή τμήματα, χωρίς  διαχωρισμούς μεταξύ των πτυχιούχων.
  2. Την εφαρμογή στους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. της αρχής της ίσης μεταχείρισης,  χωρίς εμπόδια για πρόσβαση στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα και χωρίς τις  προϋποθέσεις του ν+2 και της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών των πρώην  Τ.Ε.Ι.
  3. Την καθιέρωση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής αντιστοίχισης των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. παρόμοιων με αυτές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν για την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, τα ΤΕΕΦΑ, την Χαροκόπειο Σχολή Οικιακής Οικονομίας κ.λ.π.

Σας παραθέτουμε τη σχετική επιστολή και την εισήγηση την οποία υπογράφουν 26 κλαδικοί φορείς.

Επιστολή - Πανελλήνιο Συντονιστικό Φορέων Αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ-ΤΩΝ-ΠΤΥΧΙΩΝ-Τ.Ε.Ι.
Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων