Σχολιασμός του προέδρου της ΟΤΑΕ στην απάντηση του Διοικητή του Παν/κού Γ. Ν. Πατρών (Ρίο) για τη στελέχωση των ακτιν/κών εργαστηρίων

Διαβάστε την απάντηση του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, για τη στελέχωση των ακτινολογικών εργαστηρίων, όπως δημοσιεύθηκε και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ακολουθεί στη συνέχεια ο σχολιασμός του προέδρου της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, κου Κ. Γεωργιάδη.

Η απάντηση του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας για τη στελέχωση των ακτινολογικών εργαστηρίων.

        Επιστολή από τον διοικητή του ΠΠΝΠ Θεόδωρο Πισιμίση, έλαβαν τα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το πρόστιμο σε ΠΠΝΠ και Άγιο Ανδρέα, που αφορά τη στελέχωση των ακτινολογικών εργαστηρίων:
      Σύμφωνα με τον κ. Πισιμίση: “Με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και της εμπιστοσύνης των ασθενών στο Νοσοκομείο μας θα πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό για τα παρακάτω:
Ουδέποτε τραπεζοκόμος ή καθαρίστρια απασχολήθηκε  σε εργαστήριο Ακτινολογίας ως χειριστής απεικονιστικών μηχανημάτων, όπως δημοσιεύτηκε.
Η τωρινή σύνθεση των χειριστών είναι η ακόλουθη:
21 ΤΕ Ραδιολόγοι/Ακτινολόγοι
23 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων
4  ΤΕ συναφών πτυχίων
1 ΔΕ συναφούς πτυχίου
       Δηλαδή απ’ τους 49 συνολικά εργαζόμενους μόνο 5 (οι 4+1 συναφών πτυχίων) δεν έχουν πιστοποιηθεί με άδεια Ακτινοπροστασίας και αυτό χωρίς ευθύνη των ίδιων ή του Νοσοκομείου. Αυτό προέκυψε επειδή δεν έχουν τον ακριβή τίτλο σπουδών  που απαιτεί η ΕΕΑΕ για τη θέση, αλλά έχουν  συναφές με την ειδικότητα πτυχίο ΤΕΙ (οι 4), κατέχουν τη θέση αυτή για πάνω από 25 χρόνια ο καθένας και έχουν παρακολουθήσει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο Πανεπιστημιακό Τμήμα του Νοσοκομείου μας κατά τη διάρκεια της θητείας τους .
      Το επίπεδο των εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας είναι το υψηλότερο δυνατό και αυτό έχει αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Το αντιπολιτευτικό μένος ορισμένων ενάντια στο Σύστημα Υγείας δεν μπορεί σε τίποτα να  θίξει το επίπεδο των Εργαστηρίων μας.
       Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, το Ιατρικό , Τεχνολογικό  και Νοσηλευτικό  προσωπικό είναι υπερήφανοι για το επιστημονικό κομμάτι  της λειτουργίας των Ακτινολογικών Εργαστηρίων και εγγυούνται  για τη συνέχιση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

 

Σχολιασμός Προέδρου ΟΤΑΕ, κου Κ. Γεωργιάδη:

Προς αποκατάσταση της αλήθειας ( την εμπιστοσύνη των ασθενών θα την κερδίσετε με τις ενέργειές σας ) θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι….. συμφωνούμε μαζί σας.
Ούτε τραπεζοκόμος, ούτε και καθαρίστρια απασχολούνται στο νοσοκομείο σας (αυτοί απασχολούνται σε άλλα νοσοκομεία της Πελοποννήσου) ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι.
Αυτοί που το έπραξαν επι σειρά ετών και συνεχίζουν να το πράττουν στο νοσοκομείο σας είναι, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Τοπογράφοι, Παρασκευαστές, Μαίες, Βοηθοί Θαλάμων(συνταξιοδοτήθηκε)και υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπάλληλοι (απόφοιτοι γυμνασίου) .

Τις ως άνω περιγραφείσες ειδικότητες, μπορείτε να τις προσθέσετε πλάι στα «συναφή πτυχία» που αναφέρετε στο σχόλιό σας.
Η συνάφεια του παρασκευαστή, της Μαίας, του Τοπογράφου και του Ηλεκτρολόγου με την Ακτινοτεχνολογία, εξαντλεί τα όρια της λογικής.

Επειδή λοιπόν οι παραπάνω «ειδικότητες» ουδεμία σχέση έχουν με την Ακτινοτεχνολογία στην Απεικόνιση Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική, για αυτό τον λόγο και δεν τους χορηγείται επάρκεια ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ. (1014 ΦΟΡ /2001, άρθρο 1.1.4.6.)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν μπορούν να παρίστανται καν στα σχετικά τμήματα , ποσώς μάλλον να διενεργούν εξετάσεις η θεραπείες με ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έδωσε την ευκαιρία (7 έτη, 2009 – 2016 )στους ανωτέρω υπαλλήλους να αποκτήσουν σχετικό τίτλο σπουδών προκειμένου να συνεχίσουν να απασχολούνται στο αντικείμενο νόμιμα.
Οι ως άνω υπάλληλοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν στην δοθείσα ευκαιρία και παρέμειναν ως είχαν εκπαιδευτικά, γεγονός το οποίο καταρρίπτει το επιχείρημα ότι δεν ευθύνονται για την αδυναμία πιστοποίησής τους.

Πάραυτα όμως, συνεχίζουν έως και σήμερα (παρά την απόφαση του ΣτΕ) να λειτουργούν υπό καθεστώς ανομίας και υπό την ανοχή των υπευθύνων ακτινοπροστασίας, την στιγμή που οι απόφοιτοι των Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας) καταφεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να επιλύσουν τις βιοτικές τους ανάγκες.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι 70.000 ευρώ που επένδυσε το Ελληνικό κράτος στην 4ετή εκπαίδευση τους, γίνεται επένδυση προς όφελος ξένων χωρών με αυτή την συμπεριφορά .
Δηλαδή το ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας εκτός εργασίας (ή στο εξωτερικό) και στη θέση του προσωπικό , με χωρίς γνώσεις «εμπειρία».

Ειλικρινά θα είχε ενδιαφέρον η αντίδραση ενός ασθενή ο οποίος προσέρχεται στο νοσοκομείο σας , αν ενημερώνονταν, ότι ο υπάλληλος που θα αναλάβει τις απεικονιστικές – ακτινοθεραπευτικές και πυρηνικής ιατρικής ανάγκες του, δεν έχει σπουδάσει το αντίστοιχο αντικείμενο αλλά είναι «εμπειρικός» .

Κε Διοικητά αναγνωρίζουμε ότι δεν δημιουργήθηκε με ευθύνη σας αυτή η κατάσταση (το πρώτο εξώδικο προς το νοσοκομείο σας κατατέθηκε το 2006).

Επιπλέον
Επειδή γνωρίζουμε ότι έχετε κληρονομήσει αυτή την κατάσταση από παλαιότερες Διοικήσεις και συμπεριφορές

Επειδή γνωρίζουμε ότι έχετε διάθεση να προσφέρετε έργο ουσίας

Επειδή γνωρίζουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία σας (την δική σας αλλά και της προϊστάμενης αρχής σας) απέναντι στον Έλληνα πολίτη

Επειδή ο ρόλος του Νοσοκομείου είναι και η πρόληψη και όχι η «επιβεβαίωση» εκ του αποτελέσματος

Επειδή η «εμπειρία» χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις δεν αποτελεί προσόν στον ευαίσθητο τομέα της υγείας

Επειδή η λογική επιβάλλει την μετακίνηση των ως άνω υπαλλήλων στην θέση που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα και την αντικατάστασή τους με ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό (Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας)

Σας παρακαλούμε και (ας μας επιτραπεί η έκφραση) σας προτρέπουμε για συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Ε. , με προοπτική την επίλυση του δεδομένου προβλήματος.

Με εκτίμηση
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων