Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 29

 

Στο τεύχος 29 διαβάστε:

  • Ανάδειξη κατάγματος στο παπυρώδες πέταλο του ηθμοειδούς με τη συμβολή MPR ανασυνθέσεων
  • Η επαγγελματική εξουθένωση των Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας
  • Τεχνικές καταστολής σήματος λίπους στο μυοσκελετικό σύστημα
  • PET/CT χρησιμοποιώντας επισημασμένο φθοριούχο νάτριο
  • Πρωτοπαθές λέμφωμα μαστού: Μελέτη περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
  • Εγκάρσια ποσοτική υπολογιστική τομογραφία: Κλινικές εφαρμογές και νεότερα λογισμικά
  • Φυσικές αρχές απεικόνισης διάχυσης με μαγνητικό συντονισμό

 

 

 

 

Εκ του ΔΣ