Αίτηση αποστολής επιστημονικού περιοδικού ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες,

Όσες και όσοι επιθυμείτε να σας αποστέλλεται το επιστημονικό περιοδικό “ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” που εκδίδει ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους Συλλόγους/Ενώσεις της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, εκτυπώστε και συμπληρώστε τη χειρόγραφα και αφού την υπογράψετε, μας την αποστέλλετε στο [email protected].

ΣΤΑΑΕ-2022-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία σας,

Εκ του ΔΣ

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων