Αίτηση εγγραφής για το επιστημονικό περιοδικό «Ακτινοτεχνολογία»

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες,

Όσες και όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές ΜΟΝΟ για το επιστημονικό περιοδικό «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» που εκδίδει ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους Συλλόγους/Ενώσεις της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος,

παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε τη (είτε «χειρόγραφα« αφού την εκτυπώσετε, είτε ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας απευθείας τα αντίστοιχα πεδία στο αρχείο pdf) και αφού την υπογράψετε, μας την αποστέλλετε στο info@otae.gr.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία σας,

Εκ του ΔΣ