Αίτηση εγγραφής για το επιστημονικό περιοδικό “Ακτινοτεχνολογία”

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες,

Όσες και όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές ΜΟΝΟ για το επιστημονικό περιοδικό “ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” που εκδίδει ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους Συλλόγους/Ενώσεις της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος,

παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε τη (είτε χειρόγραφα αφού την εκτυπώσετε, είτε ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας απευθείας τα αντίστοιχα πεδία στο αρχείο pdf) και αφού την υπογράψετε, μας την αποστέλλετε στο [email protected]

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία σας,

Εκ του ΔΣ

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων