Θέσεις εργασίας στον όμιλο Cretan Medicare Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε

Ο όμιλος εταιρειών υγείας Cretan Medicare Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε. για την κάλυψη των
πάγιων και διαρκών αναγκών της, την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των απεικονιστικών τμημάτων της στα
κέντρα υγείας: «Ηρόδοτος» στο Ηράκλειο Κρήτης, και «Cretan Medicare» στην Χερσόνησο Ηρακλείου,
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του δύο τεχνολόγους – ακτινολόγους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι τεχνολόγοι – ακτινολόγοι, θα εργαστούν σε υπερσύγχρονα ιατρικά κέντρα, με πρότυπο περιβάλλον
εργασίας όπου θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των απεικονιστικών τμημάτων (ακτινολογικού – αξονικού –
υπερήχων) των διαγνωστικών κέντρων ενώ θα πλαισιώνονται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών και
επαγγελματιών υγείας.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ή ΙΕΚ Ραδιολογίας Ακτινολογίας.
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποίηση
– Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σταθερή – Μόνιμη εσωτερική απασχόληση.
ΠΑΡΟΧΕΣ
– Ανταγωνιστικές Αποδοχές
– Δυναμικό πακέτο πρόσθετων παροχών
– Συνεχής εκπαίδευση
– Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο οργανισμό

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν προσωπικής συνέντευξης στα γραφεία της εταιρείας μας ή /και
απομακρυσμένης συνέντευξης skype με βασικό κριτήριο επιλογής την μεγαλύτερη εμπειρία και προϋπηρεσία
στην ειδικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να ακολουθήσετε το link

Home 2

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τηλ. επικοινωνίας: : 28974 40761

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων