Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

Από τον Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ζητούνται:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  (Κωδ. MRC 24)

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Ραδιολογίας-Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας (ΤΕΙ επιθυμητό)
  • Σχετική εμπειρία επιθυμητή
  • Άριστη γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ
  • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

Ο Όμιλος προσφέρει ελκυστικό πακέτο αμοιβών, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση [email protected] αναφέροντας τον κωδικό θέσης MRC 24.

Η τοποθεσία στο χάρτη είναι ενδεικτική.
Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων