Θέση εργασίας στην Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική “ΜΗΤΕΡΑ”

Η ΜΗΤΕΡΑ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Παραϊατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στα Απεικονιστικά Τμήματα της Κλινικής.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο ισότιμο πτυχίο και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο

email: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax  στο 210-6869465 .

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων