Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει μια (1) θέση κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου με σύμβαση ΙΔΟΧ, για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA, εκ περιτροπής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα (κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής εργασίας), διάρκειας ενός (1) έτους (με δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έως 15  ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 14/03/2023 ημέρα Τρίτη έως και 29/03/2023 ημέρα Τετάρτη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, θα βρείτε εδώ (αρχείο word)
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), θα βρείτε εδώ (αρχείο excel)
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών). Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης για τη θέση κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου  με σύμβαση ΙΔΟΧ για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA εκ περιτροπής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα (κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής εργασίας), διάρκειας ενός (1) έτους (με δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π.»

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) Υπογεγραμμένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2) Συμπληρωμένη Καρτέλα Υποψηφίου και (3) Βιογραφικό Σημείωμα δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037360, 2132037305 (09:30-14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων