Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το επίδομα ΒΑΕ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ρητά ότι:

  • “Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος ΒΑΕ είναι οι δικαιούχοι αυτού να προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Συνεπώς, οι υπάλληλοι των κλάδων Επισκεπτών Υγείας, Οδοντοτεχνιτών, Δημόσιας Υγιεινής, Φυσιοθεραπευτών και οι Υπάλληλοι Φαρμακείων, δεν δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθόσον δεν προβλέπεται η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος στους υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ που ανήκουν στους ανωτέρω κλάδους ή έχουν τις ανωτέρω ειδικότητες.”

Το Γ.Λ.Κ. αποφαίνεται, έτσι, ότι οι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ των λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων δικαιούνται πλήρως το επίδομα ΒΑΕ.

Η νομική υπηρεσία της Ένωσης έχει ήδη εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες προσφυγής για τη δικαίωση των συναδέλφων του ΕΟΠΥΥ, από τους οποίους αφαιρέθηκε αναδρομικά, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και παράνομα, το επίδομα ΒΑΕ.

Για ακόμα μία φορά αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε τα αυνόητα και νόμιμα…

Εκ του ΔΣ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων