Εγκατάσταση Μονάδων PET/CT

Η τεχνολογία PET/CT είναι αναντικατάστατη, σύγχρονη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο. Με τη βοήθειά της, μεταβάλλεται η αντιμετώπιση του 1/3 περίπου των καρκινοπαθών και βελτιώνεται κατά πολύ το επίπεδο περίθαλψης τους. Η PET/CT είναι τεχνολογία της τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, που σε όλο τον κόσμο είναι εγκατεστημένη σε τριτοβάθμια και σε Πανεπιστημιακά

Νοσοκομεία του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Απαιτεί προηγμένη τεχνολογία, ειδικά διαμορφωμένους χώρους και ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό και λοιπό·προσωπικό.

Στην Ελλάδα, μονάδες PET/CT είναι εγκατεστημένες σε 3 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και μόνο μία (Ευαγγελισμός) στο Δημόσιο Τομέα (ΕΣΥ), όλες δε βρίσκονται στην Αθήνα.

Είναι αδιανόητο να μην έχουν μονάδες PET/CT τα μεγάλα Ογκολογικά Νοσοκομεία της χώρας μας και τα μεγάλα περιφερειακά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως είναι της Λάρισας, του Ηρακλείου, της Πάτρας, των Ιωαννίνων, και της Αλεξανδρούπολης, τη στιγμή που τα νοσοκομεία αυτά διαθέτουν πλήρως ανεπτυγμένα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής, ως και Ογκολογικές Κλινικές.

Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει φροντίσει για την προμήθεια συστημάτων PET/CT στα παραπάνω νοσοκομεία, μερικά εκ των οποίων έχουν ήδη άδεια σκοπιμότητας και έχουν εκπονήσει τις ανάλογες μελέτες, έχουν χώρους και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πχ. ΠΕΠΑΓΝΗ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θες/νίκη). Παρόλα αυτά, η υλοποίηση του PET/CT έχει προσκρούσει σε γραφειοκρατικές παγίδες και την απροθυμία του Υπουργείου Υγείας.

Αντίθετα φαίνεται πως το υπουργείο Υγείας φροντίζει ιδιαίτερα για την εγκατάσταση PET/CT σε ακόμα περισσότερα Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και συγκεκριμένα:

Με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 802τβ΄7/5/2008) καταστρατηγεί το πληθυσμιακό κριτήριο (ότι δηλαδή 1 μονάδα PET/CT αντιστοιχεί σε 750.000 κατοίκους- 13 μονάδες PET/CT αναλογούν στην Ελλάδα – τόσο για λόγους ακτινοπροστασίας του πληθυσμού, όσο και αποφυγής προκλητής ζήτησης της PET/CT για λόγους κερ-

δοσκοπίας- προς όφελος των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων) με το τέχνασμα της ‘εξαίρεσης’των Νοσοκομειακών μονάδων από το κριτήριοαυτό. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δοθούν ακόμα περισσότερες άδειες στον ιδιωτικό τομέα.

Ο υπουργός Υγείας σε ενυπόγραφο σημείωμα που συνοδεύει την εισήγηση του ΚΕΣΥ (πρόεδρος κ.Κ. Στριγγάρης 14-10-2008) και απευθύνεται στην πενταμελή Επιτροπή ΙοντιζουσώνΑκτινοβολιών

(πρόεδρος καθηγητής. Κ. Γουλιάμος) που χορηγεί τις άδειες σκοπιμότητας εγκατάστασης PET/CT δίνει οδηγίες, ως μη όφειλε στην ανεξάρτητη αυτή επιτροπή επιστημόνων, με τις οποίες τουςυποδεικνύει να αξιολογήσουν αιτήσεις ιδιωτικών Διαγνωστικών κέντρων, ενώ δεν έχουν υλοποιηθεί οι υπάρχουσες εγκεκριμένες άδειες σκοπιμότητας στο δημόσιο Τομέα.

Στη συνεδρίασή της (235/18-12-2008) η Πενταμελής επιτροπή (πρόεδρος καθηγητής. Κ. Γουλιάμος) δεν υπακούει στις υποδείξεις του υπουργού και χορηγεί άδειες σε 7 Νοσοκομεία του Δημοσίου τομέα επιφυλασσόμενη για τις αιτήσεις των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων Με έκπληξή τους, τόσο ο πρόεδρος της 5μελούς καθηγητής κ. Αθανάσιος Γουλιάμος, όσο και τα·μέλη αυτής καθηγήτρια κ. Αναστασία Σταύρακα·μαθαίνουν από τρίτους την αντικατάστασή τους από τους κκ Ιωάννη Φεζουλίδη (πρόεδρος), Ευάγγελο Γεωργίου και κ. Παπαδά ως μέλη.Ερωτάται ο υπουργός Υγείας 1. Για ποιο λόγο έγινε με αιφνιδιαστικό και παράτυπο τρόπο η αντικατάσταση των μελών της πενταμελούς επιτροπής Ιοντιζουσών ακτινοβολιών που διαφωνούσαν να δοθούν άδειες στον ιδιωτικό τομέα;

2. Ποια νόμιμη διαδικασία τηρήθηκε;

3. Προτίθεται να διευκολύνει και να επιταχύνει την προμήθεια μονάδων PET/CT στα Ογκολογικά Νοσοκομεία και τα Πανεπιστημιακά Περιφερειακά Νοσοκομεία;

4. Προτίθεται το υπουργείο Υγείας να τηρήσει απαρέγκλιτα για λόγους Δημόσιας Υγείας το πληθυσμιακό κριτήριο των 750.000 κατοίκων κατά μονάδα ΠΕΤ που τηρείται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε;

5. Να κατατεθούν τα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα των συνεδριάσεων της 5μελούς Επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών της 18/12/2008 και 9/1/2009.

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας σχετικά με την αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Ιοντιζουσών ακτινοβολιών που έχει την ευθύνη της χορήγησης νέων αδειών για την εγκατάσταση ακριβών ιατρικών μηχανημάτων, κατέθεσε χθες ο πρώην υφυπουργός Υγείας και βουλευτής της Ν.Δ. κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργείου. Ο κ. Γιαννόπουλος, ζητεί να μάθει με ποια κριτήρια έγινε η αλλαγή, καθώς και εάν επρόκειτο να δοθούν ή εάν δόθηκαν νέες άδειες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τοποθέτησης PET – CT(Ποζιτρονικό – αξονικό τομογράφο). Το υπουργείο Υγείας σε χθεσινό ενημερωτικό σημείωμα – απάντηση στο ερώτημα του βουλευτή, αναφέρει ότι η αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής πραγματοποιήθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας και με βάση εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι οι συνθέσεις των επιτροπών που χειρίζονται θέματα «ειδικού ενδιαφέροντος, υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας και μεγάλης οικονομικής αξίας» θα αλλάζουν την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων