Καταγγελία ορθοπεδικών για τη χρήση του c-arm

ΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Read MoreΕξοχή, 57010 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 20-06-2011

ΤΗΛ.: 2310307161, FAX: 2310307185

Κοινοποίηση προς

Διοικητή Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου

Υποδιοικητή Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου

Διευθυντή Ακτινολογικού Τμήματος Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου

Διευθυντή ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εισαγγελία Θεσσαλονίκης

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΑριθ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91

και όπως ορίζεται από το  ΦΕΚ 539/Β/19-7-91 ( Έγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας. )

Και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 , άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν.Δ. 181/1974 (Α 347).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 854/1971 (ΦΕΚ Α 54).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 εδ. (γ) του Ν. 1733/87 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 171).

6. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).

7. Την υπ’ αριθ. Υ1250/15.1.1991 απόφαση Πρωθυπουργού «Συμπλήρωση της Υ1201/5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β 10).

8. Την αρ. Υ 1059/90 απόφαση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

«Ο χειρισμός των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (C-arm, TV, camera, φορητό ακτινοσκοπικό ) στις αίθουσες των χειρουργείων κατά την διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων της ορθοπεδικής κλινικής, οφείλει σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνολόγο ακτινολόγο ο οποίος να διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, ακτινοπροστασία και δοσίμετρο (χορηγείται από τον «Δημόκριτο»). Η χρήση των παραπάνω μηχανημάτων από οποιονδήποτε άλλο και συγκεκριμένα από τους·ειδικευόμενους της ορθοπεδικής εγκυμονεί σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία των ιδίων αλλά και των ασθενών για τις οποίες υπέχετε ευθύνη κατά τον νόμο, αλλά και συνιστούν εκ του νόμου σοβαρότατη παρατυπία και σαφέστατο λόγο ανάκλησης της άδειας χρήσης των παραπάνω μηχανημάτων.

Τονίζουμε ότι οι ειδικευόμενοι της Α’ Ορθοπεδικής κλινικής του ΑΠΘ, δεν είναι τεχνολόγοι, δεν είναι ακτινολόγοι, δεν διαθέτουν την απαραίτητη από τον νόμο εκπαίδευση,δεν διαθέτουν ακτινοπροστασία, δεν διαθέτουν δοσίμετρα και φυσικά δεν δικαιούνται την εκ του νόμου χορηγούμενη «ακτινολογική άδεια» που χορηγείται από το κράτος στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων αλλά και στους ακτινολόγους.

Παρακαλείστε λοιπόν όπως καλύψετε άμεσα τις ανάγκες χειρισμού των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια των παραπάνω χειρουργείων με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να μην απειληθεί η ομαλή διενέργεια των χειρουργείων, να μην κινδυνέψει η υγεία των ασθενών, να μην διακυβεύεται η υγεία των ειδικευομένων ορθοπεδικής αλλά και να μην κινδυνεύετε με ανάκληση της αδείας·των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Σε οποιαδήποτε αδυναμία κάλυψης των παραπάνω αναγκών, παρακαλούμε να·λάβετε διοικητική μέριμνα και εγγράφως και ενυπόγραφα να αναλάβετε την ευθύνη της αδυναμίας αυτής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Οι ειδικευόμενοι της ορθοπεδικής κλινικής.»

Σχόλιο:

Όπως φαίνεται οι ειδικευόμενοι της ορθοπεδικής κλινικής δεν δέχονται (και πολύ σωστά πράττουν) να πραγματοποιούν την χρήση της ακτινοσκόπησης στα χειρουργεία , τεκμηριώνοντας το γεγονός πως δεν είναι αντικείμενό τους.

Εμείς απλώς θα συμπληρώσουμε ότι στα επαγγελματικά μας δικαιώματα περιγράφεται πως «κατά την ακτινοσκόπηση επικουρούμε τον ακτινολόγο ιατρό».

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων