Σχετικά με τη διασφάλιση θέσεων εργασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πάγια τακτική της ΕΤΑΕΔ είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τα δρώμενα στον κλάδο.

Ως εκ τούτου θεωρούμε απαραίτητη μια μικρή ιστορική αναδρομή προκειμένου να γίνουμε κατανοητοί και σε συναδέλφους με ελλιπή  ενημέρωση.

Η ΕΤΑΕΔ και ο ΣΤΡΑΕΠΤ ξεκίνησαν (προ 6ετίας) μέσω της εξώδικου διαδικασίας την προσφυγή στο ΣτΕ για την τήρηση του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (Κ/Α).

Η ΕΕΑΕ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα έδειξε θετική αντίδραση προς την τήρηση των  προβλεπόμενων  διατάξεων του Κ/Α.

Έτσι το τμήμα Αδειών και Ελέγχων επιδεικνύοντας σωστά αντανακλαστικά, εδώ και 2 έτη, για  κάθε ανανέωση ή έκδοση νέας άδειας λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας Χ2 και άνω (διαγνωστικού κέντρου, κλπ), απαιτεί την παρουσία Τεχνολόγου Ακτινολόγου(Τ/Α) όπως προβλέπεται από τον Κ/Α.

Η  παρουσία  του Τ/Α πιστοποιείται με την αναφορά των προσωπικών στοιχείων του εργαζόμενου Τ/Α στον φάκελο της αδειοδότησης του εργαστηρίου και φυσικά με την κατάθεση του πτυχίου του.

Χωρίς το στοιχείο αυτό το τμήμα αδειών και ελέγχων θεωρεί τον φάκελο αδειοδότησης ελλιπή και σταματά την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Έτσι για κάθε εργαστήριο κατηγορίας Χ2 και άνω θεωρείται (και στην πράξη πλέον) απαραίτητη η παρουσία Τ/Α όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Κ/Α.

Και ενώ πιστεύαμε πως είχαμε λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα του κλάδου μας ,τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα νέας «τακτικής» εργοδοτών εναντίον των συναδέλφων.

Εργοδότες οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέα άδεια λειτουργίας η να ανανεώσουν την παλιά, έρχονται σε επαφή  με συναδέλφους από τους οποίους ζητούν να καταθέσουν αίτηση πρόσληψης με βιογραφικό και απαραίτητα αντίγραφο πτυχίου, με την υπόσχεση ότι θα προσληφθούν μόλις εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας.

Οι συνάδελφοι, εμπιστευόμενοι την υπόσχεση του εργοδότη, καταθέτουν το πτυχίο τους και περιμένουν το τέλος της διαδικασίας ανυποψίαστοι.

Κατόπιν τούτου, ο φάκελος  του αιτήματος για την έκδοση –ανανέωση της άδειας του εργαστηρίου προωθείται συμπεριλαμβάνοντας το κατατεθειμένο πτυχίο του συναδέλφου, ο οποίος πλέον παρουσιάζεται ως εργαζόμενος στο εν λόγω Διαγνωστικό Κέντρο ( κλινική κλπ).

Η πρόσληψη όμως του συναδέλφου δεν γίνεται ποτέ .

Επίσης παρατηρείται το γεγονός ότι άλλοι εργοδότες προσλαμβάνουν τον Τ/Α προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το πτυχίο του για να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας και κατόπιν τον απολύουν χωρίς φυσικά να αναφέρουν την απόλυση του στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ. Έτσι για την ΕΕΑΕ η οποία αδυνατεί να ελέγξει το προσωπικό του εργαστηρίου (βασίζεται στον εκάστοτε Ακτινοφυσικό που συνεργάζεται με το Διαγνωστικό κέντρο) όλα βαίνουν καλώς.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όλων  των Τ/Α διότι από την ως άνω περιγραφείσα κατάσταση προκύπτουν ευθύνες σχετικά με την τήρηση των Κ/Α από τους φαινομενικά εργαζόμενους Τ/Α στα εν λόγω εργαστήρια.

Έτσι, η ΕΤΑΕΔ σας ενημερώνει για τις προβλεπόμενες ενέργειες από μέρους κάθε συναδέλφου που έρχεται αντιμέτωπος με την εν λόγω κατάσταση. Δεδομένου ότι η ΕΕΑΕ δεν δύναται να ελέγξει από μόνη της ,τις προκύπτουσες αλλαγές προσωπικού, οι δε εργοδότες δεν το πράττουν αν και είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό Ακτινοπροστασίας, προκύπτει η αναγκαιότητα να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι και ο καθένας μας ξεχωριστά τον ρόλο του «εξωτερικού συνεργάτη» της ΕΕΑΕ προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εν λόγω συμπεριφορά και φυσικά προς την αποφυγή καταλογισμού τυχόν ευθυνών προς τους ανυποψίαστους συναδέλφους.

Κατόπιν τούτου σας γνωστοποιούμε ότι:

Α) Σε περίπτωση κατά την οποία σας ζητηθεί να καταθέσετε αντίγραφο πτυχίου με την αίτηση πρόσληψης να μην το καταθέσετε παρά μόνον με την πρόσληψη

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία προσληφτείτε και κατόπιν σας κοινοποιηθεί η λύση συνεργασίας σας , καταγγείλετε  γραπτώς την απόλυσή σας στην Νομαρχία που ανήκει το εν λόγω εργαστήριο και ταυτόχρονα να την κοινοποιήσετε και στο Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ στο mail [email protected]

Η ενημέρωση- καταγγελία δύναται να έχει την κάτωθι μορφή:

«Σας ενημερώνω ότι η συνεργασία μου με το Διαγνωστικό Κέντρο (…..επωνυμία εργαστηρίου) διακόπηκε κατόπιν της απολύσεώς μου- παραίτησης μου από την (…..ημερομηνία). Ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη προκύπτει προς το άτομο μου από τυχόν παραβλέψεις και παρατυπίες στην  τήρηση των Κ/Α πέραν αυτής της ημερομηνίας».

Βάσει του συστήματος ελέγχου οι κατά τόπους Νομαρχίες και το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ ,θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ως οφείλουν και θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό Ακτινοπροστασίας.

Συγκεκριμένα θα επικοινωνήσουν με το εν λόγω εργαστήριο και θα του ορίσουν χρονικό διάστημα ενός μηνός, εντός του οποίου θα πρέπει να αποκατασταθεί η παρουσία  Τ/Α.

Σε διαφορετική περίπτωση καταπίπτει η άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου.

Παρακαλούμε επίσης τους συναδέλφους οι οποίοι διπλοαπασχολούνται (Δημόσιο-Ιδιωτικό) να μην καταθέτουν αντίγραφο πτυχίου τους σε Διαγνωστικό Κέντρο διότι θεωρούνται εργαζόμενοι του Δημόσιου Τομέα.

Παράλληλα και οι συνάδελφοι που διπλοαπασχολούνται στον Ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικό- ιδιωτικό) να καταθέτουν το αντίγραφο πτυχίου τους σε ένα και μόνο εργαστήριο.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους για την πιστή τήρηση των παραπάνω.

Το Δ.Σ. της ΕΤΑΕΔ

Υ.Γ. Σας ανακοινώνουμε τις Νομαρχίες όλης της χώρας καθώς επίσης και τους αρμόδιους των αντίστοιχων τμημάτων και τα τηλ./fax επικοινωνίας.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων