10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων: Οι περιλήψεις των πρώτων εγκεκριμένων παρουσιάσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για την καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνσή σας αναφορικά με τη θεματολογία του επιστημονικού προγράμματος του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας, θα αναρτούμε τις περιλήψεις των αποδεκτών εργασιών προς παρουσίαση σε αυτόν εδώ τον χώρο. Η λίστα θα ενημερώνεται συνεχώς.

* Η σειρά ανάρτησης δεν σχετίζεται με την τελική διαμόρφωση του προγράμματος.

[table]

[tr][th]10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ –  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ[/th][/tr]

 

[tr][th]

ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Μ. Δούση1, Δ. Βασιλείου2, Α. Βαρακλιώτη3,4, Μ. Μαλλιαρού3,5, Π. Σαράφης3,6

1 Τεχνολόγος – Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ», Αθήνα

2 Τεχνολόγος – Ακτινολόγος

3 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

4 Κέντρο Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

5 ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

6  Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των τμημάτων αξονικής τομογραφίας σε νοσοκομεία της Αττικής, με βάση τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ), για τις 3 πιο συχνές εξετάσεις ρουτίνας.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:  Για κάθε τύπο εξέτασης CT εγκεφάλου, θώρακος και άνω και κάτω κοιλίας εξετάστηκαν δεδομένα των δεικτών CTDIvol και DLP από 20 τυπικούς ασθενείς. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε επτά διαφορετικά τμήματα αξονικής τομογραφίας και συνολικά συλλέχθηκαν δεδομένα από 420 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εξετάστηκαν επτά συμμετέχοντα δημόσια νοσοκομεία (τέσσερα γενικά νοσοκομεία, δύο ογκολογικά και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομειακό), που είχαν πολυτομικούς αξονικούς  τομογράφους, που κυμαίνονταν από 2 έως 128 τομές και αριθμούσαν 3.855 κλίνες. Η εξέταση της άνω και κάτω κοιλίας είχε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης μέσης δόσης, 312% στον δείκτη CTDIvol και 296% στον δείκτη DLP. Η εξέταση στο θώρακα καταγράφηκε με διαφορά 163% για τον δείκτη CTDIvol και 166% για τον δείκτη DLP και η εξέταση κεφαλής ήταν τελευταία με διαφορά 127% για τον δείκτη CTDIvol και 157% για τον δείκτη DLP. Ο υπολογισμός του 75ου εκατοστημορίου δείχνει ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εξετάσεις CT είναι εντός των τιμών ΔΕΑ. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και στον ίδιο τύπο αξονικού τομογράφου CT (128 τομών), ειδικά στις εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας και εγκεφάλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση αυτά τα ΔΕΑ για τις τρεις πιο συνηθισμένες εξετάσεις CT, οι μεταβολές δόσης μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, υποδηλώνουν μεγάλες δυνατότητες βελτιστοποίησης.

[/td][/tr]

[tr][th]

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ

ΛΑΓΟΜΙΤΖΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1,ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ2       

1Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’, 2ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Εκπαιδευτής B.L.S./A.E.D.©

2Τεχνολόγος Ακτινολόγος,Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενική Κλινική – Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Ασκληπιείον Κρήτης.

[/th][/tr]

[tr][td]

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση του προσωπικού των εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής, όσον αφορά τους κανόνες ακτινοπροστασίας που πρέπει να εφαρμόζονται, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς και τους οικείους του.

Υλικό και μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσω αναζήτησης σε ηλεκτρονικές βάσεις ιατρικών δεδομένων. (Pub Med, Google Scholar)

Αποτελέσματα: Υπάρχουν βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται μετά από το τέλος ενός σπινθηρογραφήματος θυρεοειδούς, είτε αυτό έχει πραγματοποιηθεί με Ι είτε με Tc.

Συμπεράσματα: Αναδεικνύονται τρόποι ελαχιστοποίησης της δόσης που λαμβάνει στην καθημερινή κλινική πράξη ο εργαζόμενος στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής. Ακολούθως, αναδεικνύεται η σημασία που έχουν οι σωστές οδηγίες ακτινοπροστασίας προς τους ασθενείς και το οικείο περιβάλλον τους, για την μείωση της δόσης που ο ίδιος θα λάβει τόσο ο ίδιος, μετά το πέρας της εξέτασης, όσο και το οικείο περιβάλλον τους.

[/td][/tr]

[tr][th]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Λ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Φοιτητής 4ου έτους , Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής  Αττικής

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των επαναληπτικών αλγορίθμων συγκριτικά με την κλασική  οπισθοπροβολή, καθώς και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων τους στην μείωση της δόσης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Λήφθηκαν στοιχεία λειτουργίας καθώς και οι oνομασίες των αλγορίθμων IR(Iterative Reconstruction) από όλες τις μεγάλες εταιρείες(Toshiba,Siemens,Phillips GE).Συγκεντρώθηκαν από βιβλιογραφική έρευνα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αλγορίθμων IR.Χρησιμοποιήθηκε έρευνα που έλαβε χώρο στην Μελβούρνη το 2011 και πάρθηκε δείγμα από 579 ασθενείς ηλικίας 16 έως 100 χρόνων οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε αξονική εγκεφάλου από 2 αξονικούς Siemens Somatom Flash 128 συγκριτικά με και χωρίς την χρήση IR καθώς τα υπόλοιπα στοιχεία σάρωσης παρέμειναν ίδια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των δεικτών CTDI και DLP από κάθε αξονικό και βρέθηκαν τα εξής αποτελέσματα: μείωση του CTDIvol χρησιμοποιώντας τον δεύτερο αξονικό με αλγόριθμο IR αφού η δόση υπολογίστηκε 65.7mGy έναντι 88mGy και το DLP 1276mGy.cm έναντι 1722mGy.cm. Ο θόρυβος στην περίπτωση του αξονικού με κλασική φιλτραρισμένη οπισθοπροβολή μετρήθηκε με μέσο όρο 3,65 ενώ στην περίπτωση του αξονικού με IR μετρήθηκε 2,54.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ειδικά στην αξονική τομογραφία, όπου η δημιουργία της διαγνωστικής εικόνας γίνεται κατά μεγάλο μέρος από τους υπολογιστές αναβάθμιση και μετεξέλιξη αυτών  μπορεί να παράξει ικανοποιητικές εικόνες. Αυτομάτως μας δίνεται η δυνατότητα να περιορίσουμε τους παράγοντες έκθεσης χωρίς να χάνεται διαγνωστική πληροφορία, προστατεύοντας παράλληλα τον ασθενή από την ακτινοβολία.

[/td][/tr]

[tr][th]

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Σ. ΛΕΑΝΔΡΟΥ

Τεχνολόγος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Λευκωσία, Κύπρος.

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Η εξατομικευμένη ιατρική στοχεύει στην έγκυρη διάγνωση, πρόληψη και αποτελεσματικότερη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές και οι καρδιολογικές παθήσεις λαμβάνοντας υπόψη την ατομική μεταβλητότητα στα γονίδια, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής. Κατά συνέπεια, οι προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, θα απευθύνονται στα άτομα που θα επωφεληθούν περισσότερο από στοχοθετημένες παρεμβάσεις, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη και ελαχιστοποιώντας το κόστος και τις επιπλοκές. Η απεικόνιση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξατομικευμένη ιατρική συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και της ανταπόκρισης σε αυτή, καθώς επίσης και στην εκτίμηση της επανεμφάνισης μιας νόσου.

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου της απεικόνισης στην εξατομικευμένη ιατρική καθώς επίσης και η αναφορά στις θεμελιώδεις προκλήσεις και στους αναδυόμενους τομείς των «radiomics» και «radiogenomics».

 ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία μέσα από βάσεις δεδομένων όπως Pubmed και EBSCO. Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν σε ποικίλους συνδυασμούς ήταν: Precision Medicine, Radiogenomics, Genomics, Oncology και Neurodegenerative disease.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πλούτος των δεδομένων της σημερινής υγειονομικής περίθαλψης, που συχνά χαρακτηρίζεται ως «big data», παρέχει ανεκτίμητους πόρους προς την ανακάλυψη νέων γνώσεων που έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν την εξατομικευμένη ιατρική.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η στροφή προς την εξατομικευμένη ιατρική είναι αναπόφευκτη και στον τομέα της απεικόνισης απαιτεί την αντιμετώπιση πολλαπλών και σύνθετων προκλήσεων όπως η συλλογή και αποτελεσματική οργάνωση του μεγάλου όγκου δεδομένων (big data). Το γεγονός ότι σήμερα χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην απεικόνιση, συνεπάγει και τη συλλογή διαφορετικού τύπου δεδομένων. Επιπλέον, απαιτείται ορθή στατιστική ανάλυση για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Λύση σε αυτά τα προβλήματα θα μπορούσε να αποτελέσει η εφαρμογή τυποποιημένων μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών σε εθνικό επίπεδο, που θα επιτρέψει τελικά την ανταλλαγή δεδομένων παγκοσμίως.

[/td][/tr]

[tr][th]

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

(OArm and Stealth Navigation System)

Κόλλας Φώτης , Τεχνολόγος ΑπεικόνισηςMediterranean Hospital of Cyprus, Λεμεσός.

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: H ανάδειξη της χρησιμότητας των συστημάτων διεγχειριτικής αξονικής τομογραφίας στην χειρουργική προσπέλαση. Τα συστήματα διεγχειριτικής αξονικής τομογραφίας είναι συστήματα απεικόνισης κωνικής δέσμης υψηλής αντίθεσης, με  εφαρμογές σε όλες τις ανατομικές περιοχές. Το O-Arm , λόγω της ποιότητας της εικόνας που παρέχει, της ευκολίας χειρισμού και της αξιοπιστίας του, έχει αναχθεί σε κατ΄ εξοχήν σύστημα υποβοήθησης στην χειρουργική προσπέλαση, σε όλο τον κόσμο.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν περιστατικά στην εγκατεστημένη απεικονιστική μονάδα στο επεμβατικό τμήμα του Mediterranean Hospital of Cyprus. Η εμπειρία στην χρήση της εν λόγω απεικονιστικής εφαρμογής αναδεικνύει ότι, στις σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, η ενδοεγχειρητική απεικόνιση, είναι ένα αναπόσπαστο εργαλείο για την χειρουργική ομάδα που δίνει λύσεις υψηλής ασφάλειας στην προσπάθεια για το καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σύστημα Ο-Arm έχει φέρει την ενδοεγχειρητική απεικόνιση σε νέο επίπεδο, με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και μεγάλο FOV σε εικόνες 2D & 3D, παρέχοντας στους χειρουργούς τις πληροφορίες που χρειάζονται άμεσα και εξασφαλίζοντας τους την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης.

Αποδεικνύεται πως το σύστημα Ο-Arm συμβάλλει στην εξάλειψη της χρονοβόρας επανατοποθέτησης του ασθενή και μειώνει την έκθεση σε περιττή ακτινοβολία, εφόσον ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος, μπορεί να ανακαλέσει την ακριβή θέση της εικόνας με μία κίνηση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Το αποστειρωμένο πεδίο διατηρείται και ο χρόνος διεξαγωγής των περιστατικών μειώνεται εξαιτίας της ευελιξίας του Ο-Arm και της δυνατότητας διεξαγωγής παράλληλων χειρουργείων.

Η αυτόματη μεταφορά απεικονιστικής πληροφορίας του συνόλου δεδομένων των ασθενών στο σύστημα πλοήγησης Stealth Station αποδείχθηκε πως αυξάνει την χειρουργική αποτελεσματικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα πλεονεκτήματα του O-arm στον τομέα της ενδοεγχειρητικής απεικόνισης είναι πολλαπλά. Η μέθοδος αποτελεί gold standard των χειρουργικών επεμβάσεων της σπονδυλικής στήλης και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των χειρουργικών επεμβάσεων πλήθους ειδικοτήτων, όπως η νευροχειρουργική, ορθοπεδική και ΩΡΛ.

[/td][/tr]

[tr][th]

Διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων Τεχνολόγων Ακτινολόγων

Κ. Αποστολίδης 1, Ν. Γκάτζια2

1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

2 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΓΟΝΚ “Οι Άγιοι Ανάργυροι”, Αθήνα

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ:  Η διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας ήταν πανελλαδικό και περιλάμβανε 91 Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας και 43 Βοηθούς Ραδιολογίας Ακτινολογίας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε  ήταν το Maslach Burnout Inventory (MBI) καθώς και ένα συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των απαραίτητων κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πακέτο SPSS 24 και εφαρμόστηκαν μη παραμετρικές  δοκιμασίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης έδειξαν μέσο επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης (18.43 ±10.78), μέσο επίπεδο αποπροσωποποίησης (6.53 ±5.59) και μέσο επίπεδο στην διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων (35.90 ±7.95), κατατάσσοντας έτσι την επαγγελματική εξουθένωση του δείγματος σε μέτριο επίπεδο. Οι γυναίκες φαίνεται να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με του άνδρες εργαζόμενους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι βιώνουν μετρίου βαθμού επαγγελματική εξουθένωση. Δεδομένου του διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών, αποτελεί  επιτακτική ανάγκη η διερεύνηση εις βάθος των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του συνδρόμου ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

[/td][/tr]

[tr][th]

Clinical audit’’- Η σύγχρονη διαδικασία αξιολόγησης ενός τμήματος απεικόνισης προς όφελος του ασθενή

 Β ΣΥΡΓΙΑΜΙΩΤΗΣ  1, Μ ΔΟΥΣΗ 2  

(1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Μαγνητικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων  Αγία Σοφία

(2) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΛΠΙΣ»

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των τρόπων βελτίωσης της φροντίδας των ασθενών, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας, μέσω συστηματικών ελέγχων, στα πλαίσια της κλινικής ορθής διακυβέρνησης των υγειονομικών οργανισμών.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και προσδιορίστηκε η διαδικασία αξιολόγησης ενός τμήματος απεικόνισης, με την μέτρηση κλινικών αποτελεσμάτων ευρέος φάσματος συγκριτικά με καθορισμένα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να καθοριστούν οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας πρακτικής και των προαναφερθέντων προτύπων και να αξιολογηθεί η κλινική πρακτική, προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση ή όχι των προτύπων αυτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε πως η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο και τον βαθμό αλληλεπίδρασης του προσωπικού με τους ασθενείς, τους συναδέλφους και εν γένει το περιβάλλον και να απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται με την ορθή χρήση του εξοπλισμού και την κατάλληλη ασφάλεια. Κατά συνέπεια η διαδικασία αξιολόγησης συμβάλλει στον εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό απόκλισης από τα προκαθορισμένα πρότυπα, καθορίζει τους λόγους απόκλισης και εντοπίζει τους τομείς που πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές, προκειμένου το τμήμα απεικόνισης να πλησιάσει τα πρότυπα και να βελτιώσει το επίπεδο υπηρεσιών υγείας. Διαπιστώθηκε επίσης πως η διαδικασία πρέπει να είναι διαρκής και να πραγματοποιείται ανατροφοδότηση μετά από τις προβλεπόμενες αλλαγές, προκειμένου η ποιότητα υπηρεσιών υγείας να παραμένει πάντα σε υψηλό επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί έναν κύκλο ελέγχου ποιότητας, ο οποίος μπορεί να επιφέρει διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ενός τμήματος απεικόνισης και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, προσφέροντας το μέγιστο δυνατό για την βελτίωση της υγείας των ασθενών.

[/td][/tr]

[tr][th]

«ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ – INTENSITY MODULATED PROTON THERAPY (IMPT

Ε. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, Α. Σ. ΒΟΣΚΑΚΗ
Φοιτήτριες 3ου έτους Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Η περιγραφή της τεχνικής ακτινοθεραπείας πρωτονίων με δέσμη διαμορφούμενης έντασης (IMPT) και των πλεονεκτημάτων της έναντι των συμβατικών μεθόδων ακτινοθεραπείας, καθώς και η αναφορά στις προκλήσεις και την πιθανή μελλοντική της εξέλιξη.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ:
Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με βάση την αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών δεδομένων PubMed και Google Scholar. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του περιγραφόμενου θέματος, μελετήθηκαν εκτενώς πολλά διαφορετικά άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Η τροποποιημένη σε ένταση πρωτονιακή θεραπεία υποδηλώνει τον ηλεκτρομαγνητικό χωρικό έλεγχο καλώς περιγεγραμμένων δεσμών πρωτονίων μεταβλητής ενέργειας. Ο συνδυασμός των φυσικών ιδιοτήτων των πρωτονίων και της δυνατότητας διαμόρφωσης των παραμέτρων της θεραπευτικής δέσμης επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή μείωση της δόσης των υγιών ιστών. Η κλινική χρήση της ΙΜΡΤ επιδιώκεται ενεργά, ωστόσο παραμένουν τεχνικά, φυσικά και κλινικά ερωτήματα προς επίλυση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Προκειμένου να αναδειχθεί η πραγματική δυναμική της IMPT, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Σε βάθος χρόνου, με την εξέλιξη της τεχνολογίας σχεδιασμού απεικόνισης και θεραπείας, θα ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες των αβεβαιοτήτων της και ενδεχομένως να επιλυθούν.

[/td][/tr]

[tr][th]

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΟΝΤΩΝ ΚΩΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  ΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ε. Αργυρού¹

(1) Τεχνολόγος  Ακτινολόγος, Τμήμα Κλασσικής Απεικόνισης Ιδιωτικού Διαγνωστικού Α. Κοσκινά, Κέρκυρα

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σύγκριση της  cone beam CT οδόντων (CBCT) με την  medical CT της γναθοπροσωπικής χώρας (MCT). Στοχεύει στην όσο το δυνατόν ορθότερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών των δύο τεχνικών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Η εύρεση των στατιστικών στοιχείων και των ερευνών που εκπονήθηκαν πάνω στις δύο τεχνικές, τόσο η οδοντιατρική όσο και η ακτινοτεχνολογική προσέγγιση του θέματος βασίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία μέσω ιστοτόπων όπως Odvima, Endodontics, eclass.UOA, IKEE.lib.auth.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η dental CBCT αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη στην 3D απεικόνιση της γναθοπροσωπικής χώρας. Η τεχνική βασίζεται στην αρχή της «χαμηλής δόσης CBCT» και είναι σχεδιασμένη για την απεικόνιση μόνο των σκληρών ιστών του σπλαχνικού κρανίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η οδοντιατρική CBCT αποτελεί νέα ακτινογραφική τεχνική με χαμηλή δόση ακτινοβολίας και με τη δυνατότητα απεικόνισης της τρίτης διάστασης. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τη διάγνωση των νόσων του στόματος και της τραχηλοπροσωπικής περιοχής και οι κλινικές της εφαρμογές συνεχώς αυξάνονται.

[/td][/tr]

[tr][th]

“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ”

Ε. Τσάλτα1 , Β. Συργιαμιώτης2

(1) Τελειόφοιτη, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών κατεύθυνση Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής  Αττικής

(2)  Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Μαγνητικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων  Αγία Σοφία

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη των στοιχείων ακτινοβόλησης τεσσάρων νοσοκομείων της Ατικής που διενεργούν εξετάσεις Υπολογιστικής τομογραφίας σε παιδιατρικούς ασθενείς και η συλλογή δεδομένων και παραγόντων έκθεσης, όπως προκύπτουν από εξετάσεις κοιλίας, θώρακος και εγκεφάλου.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα διαφορετικά παιδιατρικά τμήματα αξονικής τομογραφίας έχοντας λάβει την σχετική απόφαση από τα επιμέρους επιστημονικά συμβούλια. Συνολικά συλλέχθηκαν δεδομένα από 500 ασθενείς ηλικίας από 0 έως 16 ετών τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν βάσει των βιβλιογραφικών προτύπων. Για κάθε τύπο εξέτασης CT άνω και κάτω κοιλίας, εγκεφάλου και θώρακος καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών όπως ηλικία, βάρος, ύψος, φύλο. Παράλληλα καταγράφονται στοιχεία έκθεσης όπως τα KV, mΑ, Rotation time, Pitch, καθώς και οι δείκτες δόσης CTDIvol, DLP, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στην εκάστοτε παθολογία η οποία αποτελεί λόγο παραπομπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ύστερα από την κατηγοριοποίηση των παιδιατρικών ασθενών, υπολογίστηκαν η μέση τιμή, η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη τιμή, το 2ο τεταρτημόριο και 3ο τεταρτημόριο καθώς και η τυπική απόκλιση ,όλων των στοιχείων έκθεσης και για τις τρείς μεγάλες κατηγορίες (Εγκέφαλος, Θώρακας, Κοιλιάς). Πραγματοποιήθηκε ανώνυμη σύγκριση μεταξύ των νοσοκομείων της Αττικής πληρώντας τους διεθνής κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπου διαπιστώθηκε διαφορετική φιλοσοφία στην χρήση των  παραγόντων έκθεσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το διαφορετικό μωσαϊκό που χαρτογραφείτε στο μικρό Αττικό δείγμα που ελήφθη φανερώνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια σύγκλισης στην  διαφορετική φιλοσοφία που επικρατεί στα νοσοκομεία τα οποία εξετάζουν παιδιατρικούς ασθενείς με την μέθοδο της Υπολογιστικής Τομογραφίας.

[/td][/tr]

[tr][th]

“Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ SMARTHOSPITAL ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”

Ε. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ1, Ο. ΡΙΖΑΚΗ2

(1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος MSC, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

(2) Τεχνολόγος Ακτινολόγος MSC, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ: Το νοσοκομείο αποτελεί το πιο σύνθετο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως, χαρακτηρίζεται ως πηγή σπατάλης τόσο ενεργειακής όσο και υλικών. Το EMR (Electronic Medical Record) δύναται να περιορίσει την ανωτέρω συνθήκη

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσω αναζήτησης σε ηλεκτρονικές βάσεις ιατρικών και πληροφοριακών δεδομένων. (PubMed, GoogleScholar, ITU)  και η χρήση διαθέσιμων πόρων των Νοσοκομείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναδεικνύονται τρόποι καταγραφής, επεξεργασίας και παραγωγής ιατρικών και  εργαστηριακών δεδομένων μέσω της ψηφιοποίησης της πληροφορίας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρατηρείται καλύτερη διαχείριση δεδομένων και μείωση του απαιτούμενου χρόνου ανταπόκρισης προς όφελος του εκάστοτε εξεταζόμενου και χρήστη.

[/td][/tr]

[tr][th]

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ MSc Π.Γ.Ν ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨

ΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕΧΝ.ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π.Γ.Ν ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨

[/th][/tr]

[tr][td]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ακτινοθεραπεία στην θεραπεία του καρκίνου καταλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Οι επιστήμονες υγείας που εμπλέκονται στην ακτινοθεραπευτική διεργασία(ιατροί-φυσικοί-τεχνολόγοι-νοσηλευτές),συμβάλλουν σημαντικά με την εξειδικευμένη κατάρτιση τους, στην επιτυχή περάτωση της ολιστικής θεραπείας του ασθενούς και την πρόληψη τυχών επιπλοκών. Ιδιαίτερα ο νοσηλευτικός ρόλος δεν είναι στενά προκαθορισμένος και τυποποιημένος μέσα στις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες αλλά είναι ανθρωπιστικός και ευρύτερα κοινωνικός.

ΣΚΟΠΟΣ: Η κατάδειξη του νοσηλευτικού ρόλου στην προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς στην θεραπευτική του πορεία, στο κομμάτι της ακτινοθεραπείας.Ο νοσηλευτικός ρόλος, δεν έχει μόνο στόχο τη θεωρητική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της θεραπείας, αλλά και την ηθική συμπαράσταση και ψυχική αποκατάσταση  και στήριξη κατά την  πορεία της.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub med,Cochrane library καθώς και σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αντιμετώπιση του ασθενούς που υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία, χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης και εξατομεικευμένης φροντίδας και πάνω απ’όλα, συνεργασία όλων των επιστημόνων υγείας(ιατρών,τεχνολόγων,νοσηλευτών) που εμπλέκονται στο θεραπευτικό πλάνο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κάθε αποτελεσματική θεραπευτική διαδικασία, έχει ανεπιθύμητες και μερικές φορές επικίνδυνες παρενέργειες. Η άμεση, λεπτομερής, κατανοητή διδασκαλία και ενημέρωση του ασθενούς αλλά και της οικογένειας του σχετικά με τη διαδικασία του ακτινοθεραπευτικού προγράμματος και των παρενεργειών του, προετοιμάζει σωματικά και ψυχολογικά καλύτερα τον ασθενή με στόχο την επιτυχή περάτωση της ακτινοθεραπείας.

[/td][/tr]

[tr][th]

Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ ΑΡΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Α. ΜΠΡΕΣΚΑ1,Π. ΦΡΑΓΚΑΚΗ 1,Ι. ΠΡΙΝΑΡΗΣ1,Μ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ 1,Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΔΟΥ 2,Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ 3

  • Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Κ. Υ.  ΠΕΙΡΑΙΑ
  • MSc Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Κ. Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης , Ακτινολογικό Εργαστήριο, Κ. Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ :  Η ακριβής διάγνωση των μαστογραφιών στηρίζεται στην αποφυγή υπό-υπερεκτίμησης. Η διενέργεια  τεχνικής πληρότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Επιλέχθηκαν έξι (6) περιπτώσεις που αφορούσαν το τεχνικό μέρος λήψης και επεξεργασίας της μαστογραφικής εικόνας .Η μεγεθυντική λήψη που γίνεται στην μονάδα επεξεργασίας αφορά σε ποσοστό έως  300% για ικανοποιητική απεικόνιση με χαμηλό επίπεδο θορύβου. Η εντοπιστική λήψη γίνεται με εστιακή συμπίεση στο μαστό 3-20 kgr επί της ύποπτης περιοχής.To artifact στατικού ηλεκτρισμού δημιουργείται  εξαιτίας της τριβής που αναπτύσσεται  ανάμεσα στο δέρμα του μαστού και το στηθόδεσμο, και την αλληλεπίδραση των παραγόμενων ηλεκτρικών φορτίων με την ακτινοβολία  του μαστογράφου. Η σωστή τοποθέτηση του μαστού για αποφυγή παραπλάνησης γίνεται με την απεικόνιση της θηλής σε πλάγια θέση χωρίς προβολική  εισολκή του δέρματος .Η τεχνικά άρτια μαστογραφία περιλαμβάνει απεικόνιση  του μείζονος θωρακικού μυός  στην λοξή λήψη τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο της οπισθοθηλαίας γραμμής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις δύο(2) περιπτώσεις που αφορούν μεγεθυντικές λήψεις η μία ανέδειξε συρρέουσες αποτιτανώσεις σε υποκείμενη ασύμμετρη σκίαση και αποδείχθηκε ενδοπορική  εξεργασία .Η έτερη   ανέδειξε ομάδες συρρεουσών ομοιόμορφων αποτιτανώσεων ,δυσδιάκριτες στην απλή λήψη που  με τον συγκριτικό  επανέλεγχο  επιβεβαιώθηκαν  καλοήθεις. Η εντοπιστική λήψη αφορούσε ύποπτες  αποτιτανώσεις σε γραμμοειδή διάταξη  που  μετά συμπίεση διαχωρίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν καλοήθεις. Η επαναληπτική λήψη ανέδειξε artifact στατικού ηλεκτρισμού. Η σωστή τοποθέτηση του μαστού έλυσε το πρόβλημα προβολικής εισολκής του δέρματος σε πυκνό μαστό. Τέλος, ο άρτια εικονιζόμενος οπισθομαζικός χώρος οδήγησε στην ασφαλή διάγνωση ογκοτικής εξεργασίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η  τεχνική επάρκεια και επεξεργασία αποτελούν βασικό παράγοντα στην ορθή διάγνωση της μαστογραφίας .

[/td][/tr]

[tr][th]

IGRT – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ.

 ΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1

1.Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι.

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ

Στη σύγχρονη ακτινοθεραπεία, η έμφαση στον περιορισμό της περιοχής που εκτίθεται σε υψηλές δόσεις, η βελτίωση της ακρίβειας στόχευσης, καθώς και η μείωση της φυσιολογικής τοξικότητας των ιστών που σχετίζεται με την έκθεση στην ακτινοβολία έχει αυξηθεί και συνεπώς έχει μεγιστοποιηθεί η ανάγκη για την επακριβή επαλήθευση της θέσης και τη διόρθωση της πριν χορηγηθεί η θεραπεία. Προς το παρόν, έχουν αναπτυχθεί άριστα αρκετές τεχνικές που επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους, παρόλο που όλες τους παρουσιάζουν  περιορισμούς. Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη μέθοδος που να εξαλείφει τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της θεραπείας, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά το κόστος. Ωστόσο, η παροχή ακτινοθεραπείας υψηλής ακρίβειας χωρίς την περιοδική καθοδήγηση από εικόνες, θα προκαλούσε περισσότερη βλάβη από την θεραπεία μεγάλων ογκομετρικά πεδίων για την αντιστάθμιση των σφαλμάτων θέσης. Σκοπό της παρούσας εργασίας, αποτελεί η ανάδειξη της ιδέας της καθοδηγούμενης από εικόνες ακτινοθεραπείας, οι τρέχουσες διαθέσιμες τεχνικές αυτής, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη αλλά και οι παγίδες που αυτές κρύβουν.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

Διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές σύγκρισης των τεχνικών IGRT, κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με τη συχνότητα εφαρμογής τους, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα αυτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τη σύγκριση των μεθόδων και των βιβλιογραφικών αναφορών, τα αποτελέσματα ενισχύουν την χρήση των συστημάτων IGRT, για την εξάλειψη των σφαλμάτων θέσης του ασθενούς σε όλους τους άξονες και για όλες τις μορφές ακτινοθεραπείας, κυρίως όμως αυτές των υψηλών ημερησίων δόσεων (SRS, SRT).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η χρήση των συστημάτων IGRT είναι απαραίτητη για τη θεραπεία οποιασδήποτε περιοχής, όπου αναμένονται αποκλίσεις που οφείλονται στη θέση και την κίνηση, τόσο του ίδιου του ασθενούς, όσο και των οργάνων αυτού. Επιπλέον οφέλη αποκτώνται με την  παρακολούθηση της απόκρισης της θεραπείας, τις αλλαγές βάρους, καθώς και την πλήρωση οργάνων  ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με τη βελτιωμένη ακρίβεια των συστημάτων σχεδιασμού, τη χρήση ακτινοχειρουργικών και στερεοτακτικών τεχνικών και την υποκλασματοποίηση των υψηλών δόσεων, οι πιθανότητες μικρών αποκλίσεων που οδηγούν σε σημαντικά λάθη στη χορήγηση θεραπείας, είναι πολύ υψηλότερες και η χρήση του IGRT είναι πολύ πιο κρίσιμη στις περιπτώσεις αυτές. Η ενσωμάτωση στους γραμμικούς επιταχυντές συστημάτων απεικόνισης μαλακών ιστών βασισμένης σε MR, καθώς και βιολογικής- μεταβολικής απεικόνισης με βάση το ΡΕΤ, μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο στη βελτίωση της ακρίβειας στόχευσης στο μέλλον. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού και της πιστοποίησης ποιότητας σε όλα τα βήματα, για τη βέλτιστη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή της στη συνήθη πρακτική, σε αντίθετη περίπτωση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη διασφάλιση του αποτελέσματος.

[/td][/tr]

[tr][th]

ΡΑΔΟΝΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 Αντώνης Π. Στεφανογιάννης

Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»

[/th][/tr]

[tr][td]

Εισαγωγή Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μορφή καρκίνου με υψηλή συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, με το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης να προσεγγίζει το 25%, αναλόγως δημοσιευμένης μελέτης. Μολονότι ποσοστό της τάξεως του 80% των θανόντων λόγω ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα είναι καπνιστές, θνησιμότητα καταγράφεται και στην κατηγορία των μη καπνιστών. Σημαντικότερο περιβαλλοντικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα (υπ’ αριθμ. 1 για μη καπνιστές) αποτελεί το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο, το οποίο έχει ταξινομηθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας κατά του Καρκίνου ως παράγοντας καρκινογένεσης ήδη από το 1988.

Υλικό και Μέθοδοι Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ο προσδιορισμός και η παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με την ακτινική επιβάρυνση και το συνεπαγόμενο κίνδυνο λόγω έκθεσης στο ραδόνιο και τα παράγωγά του. Οι πηγές προελεύσεως ραδονίου ενδέχεται να είναι είτε περιβαλλοντικής φύσεως, είτε ιατρικές πρακτικές υιοθετηθείσες σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Ο προσδιορισμός των σημαντικότερων εργασιών πραγματοποιείται εισάγοντας κατάλληλες λέξεις-κλειδιά στις μηχανές διαδικτυακής αναζήτησης.

 Αποτελέσματα Έχουν διενεργηθεί σε παγκόσμια κλίμακα περί τις 22 μελέτες ευρείας κλίμακας, προς εξέταση των συνεπειών της έκθεσης σε ραδόνιο στην ανθρώπινη υγεία. Ενδεχόμενη αύξηση της ραδιενεργού συγκεντρώσεως ραδονίου κατά 100 Bq/m3 έχει συσχετιστεί με πλεονάζουσα σχετική επικινδυνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, η οποία έχει ποσοτικοποιηθεί στο 11% σε μελέτες των ΗΠΑ-Καναδά, στο 16% σε μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 33% σε μελέτες στην Κίνα. Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί η συνέργεια των παραγόντων καπνίσματος και έκθεσης σε ραδόνιο ως προς την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει φορείς όπως ο ΙΑΕΑ, ο WHO και η EPA (ΗΠΑ) στον καθορισμό τιμών κατωφλίου της συγκέντρωσης ραδονίου. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση ραδονίου αναφοράς του WΗΟ έχει οριστεί στα 100 Bq/m3 (ή 2.7 pCi/l), ενώ το επίπεδο δράσης της EPA έχει τοποθετηθεί στα 148 Bq/m3 (ή 4 pCi/l). Τέλος, σημειώνεται η ύπαρξη θεραπευτικών ιατρικών πρακτικών Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής κατά τις οποίες εκπέμπεται, διά της εκπνοής χορηγηθέντων ασθενών, ραδόνιο σε υψηλές τιμές ραδιενεργού συγκεντρώσεως (~2 MBq/m3).

 Συμπεράσματα Η υψηλή θνησιμότητα λόγω εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να μειωθεί μέσω συστηματικής ενημέρωσης του κοινού για τη σχετική επικινδυνότητα, πέραν του καπνίσματος, και της διαβίωσης-εργασίας σε χώρους με υψηλές τιμές συγκεντρώσεως ραδονίου. Είναι αναγκαία η διενέργεια μετρήσεων της συγκεντρώσεως ραδονίου από ειδικούς σε ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις (κατοικίες, εκπαιδευτικά κέντρα, χώρους εργασίας), καθώς επίσης και κατάλληλων παρεμβάσεων όπου δει. Επίσης, η ενσωμάτωση προβλέψεως σχετικής με τα επίπεδα ραδονίου κατά την αναβάθμιση του κατασκευαστικού κώδικα κτιρίων θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι θα διευκολύνει τη συμμόρφωση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων με διεθνώς αποδεκτές νόρμες.

[/td][/tr]

[tr][th]

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ MRI ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

Χ. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ1,2

(1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (ΓΟΚ), Λεμεσός, Κύπρος

(2) Consultant MR Applications Specialist, Perspectum Diagnostics Ltd, Οξφόρδη, Αγγλία

[/th][/tr]

[tr][td]

ΣΚΟΠΟΣ

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη αιτία καρκίνου στον ανδρικό πληθυσμό. Η έγκαιρη διάγνωσή του είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία του. Η πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία είναι μία αναίμακτη και εύκολη μέθοδος για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της τεχνικής και η ανάδειξη του ρόλου του Τεχνολόγου Ακτινολόγου στην απαιτητική πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία του προστάτη.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

Εξετάστηκαν με πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία 100 άνδρες με πιθανό καρκίνο προστάτη. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε Μαγνητικό Τομογράφο 1.5Τ και έγινε συγκριτική αξιολόγηση των εξετάσεων με σκοπό την βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου και την αποφυγή μελλοντικών λαθών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προσεκτική ανασκόπηση όλων των δημοσιευμένων άρθρων που μελετούν την πολυπαραμετρική MRI προστάτη από την PubMed και την διεθνή βιβλιογραφία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την αξιολόγηση των περιστατικών φαίνεται πως η προετοιμασία, η τοποθέτηση και η επικοινωνία με τον ασθενή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της εξέτασης. Επίσης, η σωστή επιλογή των παραμέτρων (κατεύθυνση φάσης, rBW κ.ά.) στις ακολουθίες Τ2-w είναι πολύ σημαντική για την λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας. Όσον αφορά την ακολουθία DWI, η επιλογή των b-values είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάδειξη καρκίνου του προστάτη. Τέλος, η επιλογή των παραμέτρων απεικόνισης στην ακολουθία DCE Perfusion είναι διαφορετική όταν απαιτείται ποιοτική αξιολόγηση και διαφορετική όταν απαιτείται ποσοτική ανάλυση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πολυπαραμετρική MRI προστάτη συνδυάζει ανατομικά και λειτουργικά δεδομένα, βελτιώνοντας σημαντικά την ακρίβεια της μεθόδου στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος κατέχει σημαντικό ρόλο, αφού για την λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου απεικόνισης.

[/td][/tr]

[tr][th]

 

[/th][/tr]

[tr][td]

 

[/td][/tr]

 

[/table]

 

Εκ της Επιστημονικής Επιτροπής

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων