1o Συμπόσιο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ακτινοθεραπεία: Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 1ο Συμπόσιο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ακτινοθεραπεία.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΤΡΑΕΠΤ σε συνεργασία με την Ο.Τ.Α.Ε.Δ.  και το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Π.Γ.Ν. Λάρισας στην πανέμορφη Αγριά Βόλου και απευθύνεται , σε Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Χειριστές Εμφανιστές, Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας,  σε Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Φυσικούς Ιατρικής, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο της Ακτινοθεραπείας καθώς επίσης σε φοιτητές του Τμήματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθήνας και των ιδιωτικών & Δημόσιων ΙΕΚ .

Όπως κάθε μας επιστημονική εκδήλωση, έτσι και  το 1ο Συμπόσιο Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ακτινοθεραπεία ,επιθυμούμε να είναι μια συνάντηση με ευρύ και υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης με στόχο την υψηλή προαγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, περιμένω με ιδιαίτερη χαρά να σας καλωσορίσω τον Μάιο στον Βόλο.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

[divider style=”single” border=”small”]

Τόπος και Χρόνος Συνεδρίου : 12- 13- 14 /05/2017

Ξενοδοχείο VALIS HOTEL, Σταθμός Aγριάς, Βόλος,  Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα.

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

[divider style=”single” border=”small”]

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12/05/17 και ώρα 6-7 μ.μ. και το Σάββατο 13/05/17, 9.30- 10.30 π.μ.

Το κόστος της συμμετοχής είναι:

Μη μέλη 30 ευρώ

Μέλη 15 ευρώ

Φοιτητές 10 ευρώ

Στο ποσό συμμετοχής  περιλαμβάνονται:

Τσάντα συνεδρίου

Υλικό συνεδρίου

Έντυπο υλικό

Συμμετοχή στον καφέ κατά την διάρκεια των  διαλλειμάτων

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Συμμετοχή στα Works Shops (κατόπιν αιτήσεως συμμετοχής)

Ως μέλη νοούνται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, έχοντας εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2017 προς τις Ενώσεις ή τον ΣΤΡΑΕΠΤ.

Οι φοιτητές πιστοποιούνται με την επίδειξη της εν ισχύ φοιτητικής τους ταυτότητα.

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΔΙΑΜΟΝΗ

[divider style=”single” border=”small”]

Ξενοδοχείο VALIS HOTEL (συνεδριακό)

Δίκλινο – Μονόκλινο:  79 ευρώ

Τρίκλινο: 94 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και συμπεριλαμβάνουν πρωινό σε  πλούσιο  πιστοποιημένο  Ελληνικό  &  Αμερικάνικο  μπουφέ, Wireless Internet, δωρεάν parking και όλους τους νόμιμους φόρους.

Οι κρατήσεις γίνονται σε άμεση επαφή με το ξενοδοχείο κατόπιν της επισημάνσεως συμμετοχής στο Συνέδριο προκειμένου να εκμεταλλευτείτε τις ειδικές προνομιακές τιμές του Συμποσίου.

Πληροφορίες – Κρατήσεις: τηλ.  2428097260,  Email: [email protected], site: www.valisresort.gr

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ

[divider style=”single” border=”small”]

Προεγγραφές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί από την ανακοίνωση έως την 30/04/2017.

Για την προεγγραφή σας απαιτείται :

Α) Η ονομαστική κατάθεση του ποσού εγγραφής στον αριθμό λογαριασμού EUROBANK  0026.0065.34.0101.924487 (ονομασία κατόχου ΣΤΡΑΕΠΤ), με την επισήμανση επί του καταθετηρίου «εγγραφή στο συμπόσιο» και αποστολή αυτού με fax στο  210 3214133.

Β) Η αποστολή του καταθετηρίου με email στο info@otae,gr όπου θα αναφέρετε την προεγγραφή σας.

Η γραμματεία του συνεδρίου θα διασταυρώσει τα στοιχεία σας με την διαδικασία και θα σας επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Επιλέγετε έναν από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους.

Σημαντική λεπτομέρεια: Οι φοιτητές που θα προεγγραφούν θα επιδείξουν την φοιτητική ταυτότητα κατά την προσέλευσή τους στο χώρο του συνεδρίου.

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

[divider style=”single” border=”small”]

Η θεματολογία των προς παρουσίαση εργασιών, περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Ακτινοτεχνολογίας καλύπτοντας την εφαρμογή της Ακτινοθεραπείας .  Ήτοι:

1: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

2: Καινοτόμες εφαρμογές Ακτινοθεραπείας

3: Ιατρικός Εξοπλισμός Ακτινοθεραπείας

4: Πληροφορική στην  Ακτινοθεραπεία

5: Ψηφιακές εφαρμογές στα τμήματα Ακτινοθεραπείας

6: Οικονομικά της Υγείας στα τμήματα Ακτινοθεραπείας

7: Η προμήθεια ακτινοθεραπευτικού εξοπλισμού στην Ελλάδα

8: Η εκπαίδευση στην ακτινοθεραπεία

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: από της δημοσιεύσεως της παρούσας ενημέρωσης

Λήξη υποβολής περιλήψεων : 12/04/2017

Για την κατάθεση εργασιών απαιτείται:

1: Η αποστολή περίληψης της εργασίας σας (έως 250 λέξεις) σε μορφή αρχείου Word) στο email : [email protected], με θέμα μηνύματος: «Υποβολή Εργασιών – Περιλήψεων – 1ο Συμπόσιο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ακτινοθεραπεία ».

Στην περίληψη πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε  τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της εργασίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

2: Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η προς κρίση εργασία, είναι να έχει τακτοποιηθεί η εγγραφή στο συνέδριο ενός εκ των συμμετεχόντων στην εργασία έως την ημέρα λήξης υποβολής εργασιών (η ως άνω προϋπόθεση αφορά μόνο τις εργασίες στις οποίες οι συμμετέχοντες είναι πέραν του ενός), η εμπρόθεσμη υποβολή της περίληψης της εργασίας και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών κατάθεσης περιλήψεων.

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

[divider style=”single” border=”small”]

Μορφή

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου (π.χ.  Office Word 2000 – 2010) και να  έχει γραμματοσειρά Calibri ,11 CPI .

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα (Bold), κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και το επίθετο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος.

Το όνομα του παρουσιαστή της εργασίας να είναι σε έντονη γραφή (Bold) και υπογραμμισμένο. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1 , Α. Αντωνίου2

Ιδιότητα – Διεύθυνση ιδρύματος

Να αναγράφεται με γράμματα τίτλου. Να προηγείται η ιδιότητα του συμμετέχοντος , να έπεται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Τεχνολόγος Ακτινολόγος ,Τμήμα Μαστού, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ή Τεχνολόγος Ακτινολόγος, τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι ).

Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα υπό μορφή εκθέτη π.χ.

Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Αντωνίου2

(1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Μαστού, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

(2) Τεχνολόγος Ακτινολόγος , Τμήμα Ακτινοθεραπείας, ,ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

[divider style=”single” border=”small”]

ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η κάθε περίληψη να χωρίζεται μεταξύ των τεσσάρων παραπάνω τομέων, εφόσον το επιτρέπει το περιεχόμενο της περίληψης.

Κάθε τομέας να αναλύεται σε ξεχωριστή παράγραφο πριν από την οποία να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο αντίστοιχος τίτλος.

Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

 

[divider style=”single” border=”small”]

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΡΙΣΗ

[divider style=”single” border=”small”]

Οι περιλήψεις των εργασιών δεν θα γίνονται δεκτές προς κρίση σε περίπτωση που ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία
  • Περίληψη που υπερβαίνει τις 250 λέξεις
  • Περίληψη που δεν τηρεί τις παραπάνω οδηγίες
  • Περίληψη που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα

 

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η Γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής (email) στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα.

Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210-5831874.

Η Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεσή των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο email: [email protected]

 

[table]

[tr][th]ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ[/th] [th]ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ[/th][/tr]

[tr][th]Πρόεδρος: Γεωργιάδης Κ.[/th] [th]Πρόεδρος: Τσακίρης Γ.[/th][/tr]

[tr][th]Μέλη:[/th] [th]Μέλη: [/th][/tr]

[tr][td]ΔΡΟΥΛΙΑΣ Σ.[/td] [td]ΚΥΡΓΙΑΣ Γ.[/td][/tr]

[tr][td]ΤΣΙΜΑΧΙΔΟΥ Δ.[/td] [td]ΤΟΛΙΑ Μ.[/td][/tr]

[tr][td]ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ Π.[/td] [td]ΤΣΑΝΑΔΗΣ Κ.[/td][/tr]

[tr][td]ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ Δ.[/td] [td]ΝΑΖΟΣ Ι.[/td][/tr]

[tr][td]ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Κ.[/td] [td]ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ.[/td][/tr]

[tr][td]ΔΟΥΣΗ Μ.[/td] [td]ΜΑΝΩΛΗ Μ.[/td][/tr]

[tr][td]ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.[/td] [td]ΠΟΥΛΤΣΑΚΗ Μ.[/td][/tr]

[tr][td]ΑΔΑΜΗ Μ.[/td] [td]ΔΑΡΑΚΗΣ Γ.[/td][/tr]

[tr][td]ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠ.[/td] [td]ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.[/td][/tr]

[tr][td]ΜΙΧΑΛΟΣ Κ.[/td] [td]ΠΟΛΥΖΩΗ Β.[/td][/tr]

[tr][td]ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘ.[/td] [td]ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ Α.[/td][/tr]

[tr][td]ΚΟΚΑΡΙΔΑ Α.[/td] [td]ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ Α.[/td][/tr]

[tr][td]ΜΑΡΤΗ Μ.[/td] [td]ΔΡΑΓΩΝΑΣ Χ.[/td][/tr]

[tr][td]ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Α.[/td] [td]ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΥ ΑΓΓ.[/td][/tr]

[tr][td]ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Μ.[/td] [td]ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛ.[/td][/tr]

[tr][td]ΝΤΑΓΚΑ Ε.[/td] [td]ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Κ.[/td][/tr]

[tr][td]ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε.[/td] [td]ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΑΛ.[/td][/tr]

[tr][td]ΨΗΜΙΤΗΣ Α.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΣΥΡΓΙΑΜΙΩΤΗΣ Β.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΣΟΥΛΗΣ Π.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΓΚΑΤΖΙΑ Ν.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΣΙΓΑΛΟΣ Ε.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΓΡΟΥΖΗ Ε.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ Α.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Μ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΓΙΩΤΗΣ Χ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Θ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΜΠΟΥΓΙΑΣ Χ.[/td] [td][/td][/tr]

[tr][td]ΚΟΥΠΑΣ Ν.[/td] [td][/td][/tr]

 

[/table]

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων