Συνυπηρέτηση συζύγων ως Δημ. Υπάλληλοι (Δ.Υ.): τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη σε μία αίτηση μετάταξης λόγω συνυπηρέτησης όταν και ο-η σύζυγος είναι Δ.Υ. (και όχι μόνο ένστολος)

1: του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/ 9-2-07).

2: του άρθρου 24 του Ν.3599/07 (ΦΕΚ 176 Α’/ 1-8-07).

3: τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. 2,4, και 5 του Ν.4223/13 (ΦΕΚ 287/Τ.Α.’/31-12-2014)

4: Την υπ’ αριθμόν Υ10β/Γ.Π. οικ.19561/28-2-2014 εγκύκλιο του Υ.Υ.

5: Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4002/11 (ΦΕΚ 180/11)

6: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παραγρ. 6 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014)

– Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ.2, 4 και 5 του Ν. 4223/31-12-2013 (ΦΕΚ 287/ Τ.Α./31-12-2013 επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ των νοσοκομείων του ΕΣΥ με σκοπό την συνυπηρέτηση  συζύγων που υπηρετούν σε αυτά,  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων η οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Απαιτούμενα Έγγραφα

1: αίτηση του εργαζόμενου

2: Έγγραφο του νοσοκομείου υποδοχής ότι υπάρχουν επί του παρόντος κενές οργανικές θέσεις

3: Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και έγγραφο του Γενικού Συμβουλίου του Κράτους  με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για την μετάταξη.

4: Έγγραφο του νοσοκομείου προορισμού που δηλώνει ότι δεσμεύει μία θέση αντίστοιχου κλάδου

5: Βεβαίωση του Διοικητή του φορέα προέλευσης, ότι έχει προηγηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη, διορισμό πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών για τον υπάλληλο και ότι ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης στην οποία ζητεί να μεταταγεί.

Επιμέλεια: Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων