Η συμβολή των Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας στη μάχη κατά του Covid-19

 

Διαβάστε το άρθρο των

Κωνσταντίνου Γεωργίαδη, Προέδρου της Ο.Τ.Α.Ε. και

Πέτρου Σούλη, Μέλους του Σ.Τ.Α.Α.Ε.

στο περιοδικό HealthReport,

για την συμβολή των Τ.Α.Α.

στη μάχη κατά του Covid-19

εδώ.

 

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων