Αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας  και συγκεκριμένα στο άρθρο 102, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η σωστή και αποτελεσματική αντίδραση της Ομοσπονδίας μας.

Μέσω αυτής και σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του Υ.Υ. αντιμετωπίστηκε επιτυχώς η αδικία ακύρωσης (ουσιαστικά) της αναγνώρισης προϋπηρεσίας στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

Άρθρο 102

  1. Στην περίπτωση Β ́ της παρ. 2 τουάρθρου18 του ν.  2190/1994  (Α ́  28),  όπως ισχύει,  προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:« Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των ογδόντατεσσάρων(84) μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης Β’, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης της απασχόλησης εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου ή της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.»

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων