Θέση εργασίας στο MEDITERRANEO HOSPITAL

Το MEDITERRANEO HOSPITAL με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη παραϊατρικού προσωπικού με την ακόλουθη ειδικότητα:

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο ισότιμο πτυχίο και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

 

 

Προσφέρονται:

  • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

•      Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων