Το ΦΕΚ της επιπρόσθετης ειδικής άδειας 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής

Σας παραθέτουμε το ΦΕΚ χορήγησης της δεκαήμερης ειδικής άδειας και σε επιπλέον ειδικότητες εργαζομένων, συγκριτικά με εκείνες που περιγράφονται στον Ν.2071/1992, όπως θα δείτε και στο τέλος του άρθρου.

 

Εδώ θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στο ΦΕΚ:

  1. Νόμος 2071 – ΦΕΚ 123/1992/Άρθρο 105
  2. Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 33/1995/Άρθρο 105 Ν. 20171 (Καθορισμός Αδείας)
  3. Νόμος 4368/2016/Άρθρο 51 – Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια

 

Εκ του ΔΣ