Επιπρόσθετη ειδική άδεια 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Επιπρόσθετη ειδική άδεια 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής

Από το 1994, με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992 και με την Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ειδική επιπρόσθετη άδεια χορηγείτο μόνο στον κλάδο των νοσηλευτών οι οποίοι εργάζονταν στα επονομαζόμενα κλειστά τμήματα (χειρουργεία, στεφανιαίες μονάδες, αιμοδοσίες κλπ).

Έτσι παρατηρείτο το φαινόμενο υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνταν με τις ίδιες συνθήκες να μην αντιμετωπίζονταν εξίσου από τον νόμο.

Την άνιση αυτή αντιμετώπιση  προσπάθησε να διορθώσει η ΟΤΑΕΔ, εκθέτοντας το θέμα στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με επιστολές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Τα επιχειρήματα της ΟΤΑΕΔ εισακούστηκαν (εν μέρει) και το Υπουργείο Υγείας με το άρθρο 51  Ν 4368/2016 “Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού” αποκατέστησε την διαχρονική εργασιακή αδικία, χορηγώντας την επιπρόσθετη ειδική άδεια (επονομαζόμενη ως «κλειστού χώρου»)  σε όλους τους εργαζόμενους (και όχι μόνο στους νοσηλευτές) στα ειδικά αυτά τμήματα.

Συγκεκριμένα «…..Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.»

Έτσι, οι συνάδελφοί μας που απασχολούνταν αποκλειστικά στα χειρουργεία και στις μονάδες στεφανιαίας νόσου (αιμοδυναμικά εργαστήρια) έγιναν αποδέκτες της ευεργετικής διάταξης και έλαβαν την ειδική αυτή άδεια.

Ωστόσο δεν είχαν συμπεριλάβει στα τμήματα που χορηγείται η άδεια αυτή, τα τμήματα ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.

Η Ομοσπονδία ξεκίνησε ένα νέο κύκλο επαφών καταθέτοντας εκ νέου επιστολή (με αριθ. πρωτ 33/9-3-2016) προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας την αποκατάσταση της ανισότητας διεκδικώντας να συμπεριληφθούν  και τα τμήματα ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών σε αυτά που χορηγείται η ετήσια ειδική άδεια 10 ημερών.

Οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας για την αποκατάσταση της ισονομίας δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς κατατέθηκε και δεύτερη επιστολή λίγους μήνες αργότερα (με αρ. πρωτ 37/27-10-2016), καθιστώντας σαφές ότι τα εργαστήρια Απεικόνισης – Ακτινοθεραπείας – Πυρηνικής Ιατρικής αποτελούν τα πλέον ειδικά τμήματα των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, λόγω της ιδιαιτερότητας της χρήσης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που θα έπρεπε να προστεθούν και αυτά στα τμήματα που χορηγείται η εν λόγω άδεια.

https://www.otae.gr/dekaimeri-eidiki-adeia-epistoli-pros-ypourgo-ygeias/

Μετά από συνεχείς επαφές η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντιλαμβανόμενη το δίκαιο του αιτήματός μας  δεσμεύτηκε προφορικά  ότι τα τμήματα Ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών θα ενταχθούν στον κατάλογο των τμημάτων στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια .

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κος Γεωργιάδης Κ.  στο γκρουπ του συλλόγου στο κοινωνικό δίκτυο του facebook είχε κάνει εκτενή αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα τους προηγούμενους μήνες, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ΚΥΑ.

Επανάφερε, μάλιστα, το θέμα στο προσκήνιο κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, στην επαγγελματική συνεδρία του Σαββάτου, παρουσία 300 και πλέον συναδέλφων  όπου εξέφρασε την βεβαιότητά του  ότι το θέμα αυτό θα λήξει σύντομα.

Το γεγονός της συνυπογραφής από τρία Υπουργεία (Οικονομικών, Ανασυγκρότησης και Υγείας), συνδυαζόμενο με τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό, καθυστέρησε την ολοκλήρωση της θετικής πρόθεσης του Υπουργείου.

Έτσι, σήμερα 27/11/18, με ιδιαίτερη χαρά διαβάσαμε την ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Κου Πολάκη σχετικά με την αναμενόμενη υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), για την επέκταση της χορήγησης της ειδικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης  που υπηρετούν στα τμήματα και τις ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ  συμπεριλαμβάνοντας τα τμήματα της επαγγελματικής μας απασχόλησης.

Ήτοι: β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (αξονικός – μαγνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής, στ) Αιμοδυναμικό.

Η ΟΤΑΕΔ τηρώντας διαχρονική στάση έναντι των ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας, θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  για την αμεσότητα ανταπόκρισης στο αίτημά μας και διότι, αντιλαμβανόμενοι την επικρατούσα ανισότητα, επέλυσαν την εγκατεστημένη αδικία προς όφελος των εργαζομένων.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό ΦΕΚ.

 

Εκ του Δ.Σ.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

 

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων