Προσλήψεις σε Διεθνείς Οργανισμούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε εκ νέου την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο. Το σύνολο και η περιγραφή των θέσεων αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα.

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 8 August 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT506 Technical Officer (Capacity Building) P4 10-Αυγ-16 31-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34111&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT508 Technical Officer (Human Resources for Health Management) P4 10-Αυγ-16 31-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34148&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT512 Technical Officer – Polio Transition Planning P3 12-Αυγ-16 2-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34149&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA159 Health Systems Expert P4 10-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34145&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA161 Health Systems Expert P4 10-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34144&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TASR109 Technical Officer (Reproductive & Maternal Health) P4 11-Αυγ-16 1-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34153&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT494 Technical Officer (Laboratory Surveillance of Vaccine Preventable Diseases, P#173850) P4 8-Αυγ-16 29-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34128&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT501 Emergency Health Coordinator (174023) P5 9-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34141&vaclng=en
HQ HQ/16/FT492 Scientist P5 11-Αυγ-16 1-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34135&vaclng=en
HQ HQ/16/FT507 Director External Relations D1 10-Αυγ-16 14-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34133&vaclng=en
HQ HQ/16/FT511 Director, Health Emergency Information & Risk Assessment D1 12-Αυγ-16 16-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34138&vaclng=en
HQ HQ/16/FWC/FT510 Governance and Board Relations Manager P4 11-Αυγ-16 1-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34125&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/FT509 Technical Officer P4 10-Αυγ-16 31-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34056&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA158 Technical Officer P3 9-Αυγ-16 30-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34140&vaclng=en
HQ HQ/16/IVB/FT502 Technical Officer (IVR R & D) P4 9-Αυγ-16 30-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34047&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/FT500 Policy and Strategy Officer P5 9-Αυγ-16 6-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34113&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/FT503 Science Adviser P5 9-Αυγ-16 6-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34108&vaclng=en
HQ HQ/16/RHT/TA162 Scientist P4 12-Αυγ-16 2-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34110&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT495 Specialist, Media and Communications P3 8-Αυγ-16 5-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34119&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT496 Advisor, HIV/STI Prevention P4 8-Αυγ-16 5-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34139&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT497 Advisor, Family and Community Health P4 8-Αυγ-16 6-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34126&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT498 Advisor, Health Information Systems and Health Analysis P4 8-Αυγ-16 6-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34068&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT490 Medical Officer (STB) P5 11-Αυγ-16 1-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34129&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 2 August 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT464 Technical Officer Health Security and Emergencies P4 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34053&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT472 Medical / Technical Officer (Yellow Fever Control) P4 4-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34092&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT474 Medical Officer (IST/AIDS, HEP,TB Case Management) P4 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34112&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT475 Team Lead (Malaria Case Management), IST/Libreville P5 5-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34115&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT476 Team Lead (Malaria Case Management), IST/Harare P5 5-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34109&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT477 Medical Officer (Drug Resistance) P4 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34107&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT478 Technical Officer, Environmental Health Protection (EHP) P4 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34106&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT479 Team Leader (AIDS/HPE/TB) P5 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33535&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT481 Technical Officer (Elimination Surveillance and Audit) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34100&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT483 Technical Officer, Policy, Planning & Strategic Information P5 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33532&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT486 Technical Officer, Communications and Advocacy P3 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34095&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT487 Technical Officer (Logistics & Supply Chain) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34088&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT488 Technical Officer, Water, Sanitation & Hygiene (WASH) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34121&vaclng=en
EURO EURO/16/FT473 Technical Officer P4 4-Αυγ-16 3-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34031&vaclng=en
HQ EURO/16/STC6 Antimicrobial Resistance (AMR) Laboratory Consultant P level 3-Αυγ-16 19-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34104&vaclng=en
HQ HQ/16/DGD/TA153 Technical Officer P3 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34071&vaclng=en
HQ HQ/16/GSC/FT480 Coordinator, HR P5 5-Αυγ-16 16-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34105&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT466 Legal Officer (Multiple positions) P3 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34042&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT467 Grant Finance Manager P4 3-Αυγ-16 31-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34046&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT468 Compliance and Risk Management Officer P4 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34048&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/TA157 Communications Officer P3 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34101&vaclng=en
HQ HQ/16/IER/TA155 Technical Officer (Monitoring and Measuring Health Inequality) P2 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34069&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/FT469 Technical Officer (Legal) P4 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34064&vaclng=en
HQ HQ/16/RHT/TA154 Technical Officer P4 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34066&vaclng=en
HQ HQ/16/SPI/TA152 Technical Officer P2 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34070&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT484 Advisor, Health Surveillance, Disease Prevention and Control P4 5-Αυγ-16 1-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34114&vaclng=en
PAHO PAHO/16/TASR106 Specialist, Noncommunicable Disease Surveillance, Prevention and Control P3 2-Αυγ-16 22-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34093&vaclng=en
PAHO PAHO/16/TASR107 Specialist, Sustainable Development and Health Policies P3 2-Αυγ-16 22-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34097&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2016/TA2 (Roster) Temporary International Professional – Health Systems Development P level 4-Αυγ-16 3-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34055&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT482 Technical Officer (EPI) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34120&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 25 July 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/TA146 Médecin Epidémiologiste, RDC P4 26-Ιουλ-16 16-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34050&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT460 Health Economist (PN 359061) P4 31-Ιουλ-16 17-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34074&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT461 Translator (P# 359102) – Re-advertisement of VN EMRO/16/FT163 P2 31-Ιουλ-16 21-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34076&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/TA145 Technical Officer (International Health Partnerships) P4 28-Ιουλ-16 16-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34035&vaclng=en
HQ HQ/16/IER/FT447 Coordinator P6 25-Ιουλ-16 15-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34004&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/FT455 Program Manager P6 28-Ιουλ-16 18-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34063&vaclng=en
HQ HQ/16/NVI/TA144 Technical Officer (Breast and Cervical Cancer) P4 25-Ιουλ-16 15-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34024&vaclng=en
HQ HQ/16/RHR/FT456 Scientist (Infertility Research) P4 28-Ιουλ-16 22-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34002&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST32 EMERGENCY ROSTER – RESOURCE MOBILIZATION OFFICER P4 27-Ιουλ-16 17-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34049&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT452 Administrator P3 27-Ιουλ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34041&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT453 Administrator P2 28-Ιουλ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34014&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT457 Advisor, Medicines, Health Technologies and Research P4 28-Ιουλ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34057&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT458 Specialist, Immunization P3 28-Ιουλ-16 28-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34067&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/FT22 Technical Officer (Human Resources for Health) P4 26-Ιουλ-16 16-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33977&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT462 Coordinator P5 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34084&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 18 July 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/TASR102 Team Leader (Infection Prevention & Control) P4 19-Ιουλ-16 2-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34016&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT441 Administrative Officer (Position no 360411) P2 21-Ιουλ-16 11-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33998&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA140 Field Security Officer (FSO) P# 367093 P4 19-Ιουλ-16 1-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33821&vaclng=en
HQ HQ/16/DCO/TA141 Content Analyst P2 19-Ιουλ-16 9-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33997&vaclng=en
HQ HQ/16/FWC/TA143 Information Officer ( Reproductive Health and Research/ HRP Special Programme) P3 21-Ιουλ-16 11-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33982&vaclng=en
HQ HQ/16/GMG/FT440 Contract Administrative Officer P3 21-Ιουλ-16 11-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33994&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/TA115 Technical Officer (Disability, Violence & Injury Prevention) P2 18-Ιουλ-16 26-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33755&vaclng=en
HQ HQ/16/NVI/TA142 Technical Officer P4 21-Ιουλ-16 11-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34022&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST27 EMERGENCY ROSTER – TECHNICAL OFFICER, NUTRITION P4 21-Ιουλ-16 11-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34001&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST28 EMERGENCY ROSTER – TECHNICAL OFFICER, VECTOR BORNE DISEASES CONTROL (VBDC) P4 21-Ιουλ-16 11-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34000&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST29 EMERGENCY ROSTER – HEALTH OPERATIONS MANAGER P4 22-Ιουλ-16 12-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34009&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST30 EMERGENCY ROSTER – PUBLIC HEALTH OFFICER P4 22-Ιουλ-16 12-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34013&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST31 EMERGENCY ROSTER – LABORATORY TECHNICAL OFFICER P4 22-Ιουλ-16 12-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34012&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT442 Chief, Special Program, Sustainable Development and Health Equity P5 21-Ιουλ-16 17-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34005&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT443 Advisor, Health Information Systems P4 21-Ιουλ-16 19-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34032&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT444 Technical Officer (MCA) P3 25-Ιουλ-16 15-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33987&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT445 Programme and Administrative Officer P3 25-Ιουλ-16 15-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34038&vaclng=en
EURO EURO/16/FT393 Senior Adviser, Health Policy – Ukraine P5 27 June 2016 17 July 2016 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33838&vaclng=en
WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 20 June 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT112 Immunization Services Officer, Nigeria P4 20-Ιουν-16 30-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33747&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA114 Technical Officer on Human Resource for Health Systems (HRH) P4 20-Ιουν-16 4-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33837&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT384 Regional Adviser, Health Education & Promotion (position no 173416) P5 21-Ιουν-16 11-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33807&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT391 Logistician (P# 380287) P4 26-Ιουν-16 17-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33278&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA117 Information Management Officer (P# 367096) P3 26-Ιουν-16 11-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33822&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA118 Technical Officer (Mental health) P# 367102 P4 26-Ιουν-16 11-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33818&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA119 Technical Officer (Monitoring and Evaluation) P# 367221 P3 26-Ιουν-16 11-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33819&vaclng=en
HQ HQ/16/FWC/FT387 Manager (Quantitative Assessment and Data Management) P5 21-Ιουν-16 12-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33826&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT382 Monitoring & Evaluation Officer (Multiple positions) P4 21-Ιουν-16 8-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33810&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/FT386 Manager (Finance & Administration) P4 21-Ιουν-16 12-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33831&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA116 Epidemiologist P4 22-Ιουν-16 13-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33825&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/TA115 Technical Officer (Disability, Violence & Injury Prevention) P2 21-Ιουν-16 12-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33755&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST15 EMERGENCY ROSTER – COMMUNITY ENGAGEMENT OFFICER P3 22-Ιουν-16 13-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33553&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST23 EMERGENCY ROSTER – PLANNING OFFICER P3 22-Ιουν-16 13-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33848&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST24 EMERGENCY ROSTER – LOGISTICS TEAM LEAD P4 24-Ιουν-16 15-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33856&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST25 EMERGENCY ROSTER – WATER AND SANITATION (WASH) TEAM LEAD P4 24-Ιουν-16 15-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33857&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT390 Procurement Specialist, Corporate Procurement P1 23-Ιουν-16 22-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33853&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 30 May 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT353 Communication/Information Management Officer P2 7-Ιουν-16 21-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33542&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA102 Health Financing Specialist P4 7-Ιουν-16 21-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33742&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA108 EBOLA RECOVERY – FIELD SECURITY OFFICER (FSO) P3 10-Ιουν-16 1-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33789&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TASR73 Technical Officer Polio Eradication /PEP P4 1-Ιουν-16 15-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33717&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TASR74 Medical Officer – Supplementary Immunization Activities P4 7-Ιουν-16 21-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33687&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT337 Field Security Officer (position no 321929) P3 31-Μαϊ-16 21-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33692&vaclng=en
HQ HQ/16/DGD/TA88 Technical Officer P2 30-Μαϊ-16 15-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33558&vaclng=en
HQ HQ/16/FWC/TA105 Technical Officer (Gender, Equity & Human Rights) P3 9-Ιουν-16 30-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33769&vaclng=en
HQ HQ/16/GMG/FT339 Medical Officer P4 6-Ιουν-16 27-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33701&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/FT351 Technical Officer P4 7-Ιουν-16 27-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33722&vaclng=en
HQ HQ/16/HSE/TA95 Information Officer P4 30-Μαϊ-16 20-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33570&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA100 Data Analyst P2 6-Ιουν-16 27-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33741&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA101 Epidemiologist P4 6-Ιουν-16 27-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33736&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA99 Scientific Adviser P5 3-Ιουν-16 24-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33731&vaclng=en
HQ HQ/16/NVI/TA103 Technical Officer (Road Safety) P5 7-Ιουν-16 28-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33714&vaclng=en
HQ HQ/16/NVI/TA97 Technical Officer P3 1-Ιουν-16 22-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33723&vaclng=en
HQ HQ/16/OSS/FT347 Data Analyst P3 2-Ιουν-16 23-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33698&vaclng=en
HQ HQ/16/RHT/TA107 Technical Officer P3 10-Ιουν-16 1-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33785&vaclng=en
IARC IARC/16/FT335 Technical Officer (Bioethics & Compliance) P2 30-Μαϊ-16 27-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33684&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT349 Senior Advisor, Planning and Performance Monitoring and Assessment P5 3-Ιουν-16 1-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33728&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT354 Advisor, Healthy Aging P4 9-Ιουν-16 7-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33780&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT355 Specialist, Tobacco Surveillance P3 10-Ιουν-16 11-Ιουλ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33781&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/TA5 Technical Officer – Essential Drugs and Medicines P4 10-Ιουν-16 30-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33699&vaclng=en
SEARO SE/CO/SSA/ROST3/2016 Regional Administration and Finance Officer (RAFO) 8-Ιουν-16 29-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33762&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2016/FT17 Coordinator, Noncommunicable Diseases and Environmental Health (NDE) P6 30-Μαϊ-16 20-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33601&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT340 Medical Officer (TB) P4 1-Ιουν-16 22-Ιουν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33721&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 2 May 2016

Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT252 Technical Officer (Health Planning)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33435&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT253 Medical Officer, Health Policies and Strategic Planning, ISTs/Libreville and Ouagadougou

P5

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33440&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT254 Technical Officer (Health Economist – Analysis & Evaluation)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33443&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT268 Team Leader (Health Technologies and Innovations)

P5

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33432&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT269 Technical Officer (Diagnostic Standards and Regulation)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33438&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT270 Technical Officer (E-Health and M-Health)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33445&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT271 Technical Officer (Human Resources for Health Management)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33444&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT272 Technical Officer (Health Products Regulation)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33439&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT274 Technical Officer (Health Observatory)

P4

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33481&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT275 Technical Officer (Research Capacity and Strategy)

P3

03-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33480&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT276 Medical/Technical Officer (IST/Service Delivery and Quality)

P4

04-May-16 25-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33441&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT283 Technical Officer (Services Delivery, Quality and Safety)

P3

06-May-16 27-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33487&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT284 Technical Officer/IST Data Manager

P2

06-May-16 27-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33427&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT285 Technical Officer, Training and Research

P4

07-May-16 28-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33436&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TASR60 Team Leader (ESPEN)

P5

07-May-16 28-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33501&vaclng=en
EURO EURO/16/FT265 Communications Officer (Media)

P3

02-May-16 29-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33475&vaclng=en
EURO EURO/16/FT277 Technical Officer, Information Management

P3

04-May-16 31-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33484&vaclng=en
EURO EURO/16/TASR59 Senior Advisor, Health Policy

P5

06-May-16 29-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33488&vaclng=en
HQ HQ/16/DGO/TA71 Technical Officer

P1

02-May-16 23-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33461&vaclng=en
HQ HQ/16/HGF/FT282 Technical Officer, Health Systems Strengthening

P5

06-May-16 27-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33467&vaclng=en
IARC IARC/16/FT266 Scientist

P2

02-May-16 30-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33476&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT273 Investigations Specialist

P3

03-May-16 31-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33478&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/FT14 Medical Officer – Non Communicable Diseases (MO-NCD)

P5

04-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33447&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/TA4 Technical Officer

P3

04-May-16 24-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33486&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2016/FT15 Administrative Services Officer (ASO)

P5

06-May-16 27-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33473&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2016/TA1 (ROST) Health Financing Expert

P3

03-May-16 23-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33454&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT251 Medical Officer

P5

03-May-16 16-May-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33431&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 18 April 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO EPI/Polio Focal point AFRO/16/FT242 P5 21-Απρ-16 12-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33374&vaclng=en
AFRO Coordinator EPI and MCH AFRO/16/FT244 P5 21-Απρ-16 12-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33418&vaclng=en
AFRO EPI/Polio Focal point AFRO/16/FT245 P5 21-Απρ-16 12-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33420&vaclng=en
AFRO Coordinator EPI and MCH AFRO/16/FT246 P5 21-Απρ-16 12-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33422&vaclng=en
AFRO MEDICAL OFFICER, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH IST/CA AFRO/16/FT249 P4 22-Απρ-16 13-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33407&vaclng=en
AFRO Health Systems Expert AFRO/16/TA64 P4 19-Απρ-16 3-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33394&vaclng=en
AFRO Human Resources Officer/PEP AFRO/16/TASR54 P3 22-Απρ-16 12-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33417&vaclng=en
AFRO Human Resources Officer AFRO/16/TASR55 P3 22-Απρ-16 13-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33414&vaclng=en
EMRO Regional Adviser, Malaria Control and Elimination (171935) EMRO/16/FT237 P5 19-Απρ-16 10-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33397&vaclng=en
EURO Head of Project (NCD Moscow) EURO/16/FT235 P6 18-Απρ-16 22-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33388&vaclng=en
EURO Technical Officer (Accelerated Disease Control) EURO/16/FT238 P4 19-Απρ-16 12-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33393&vaclng=en
HQ Project Officer HQ/16/HIS/TA66 P3 20-Απρ-16 11-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33396&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Research & Development) HQ/16/IER/TA65 P1 20-Απρ-16 11-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33395&vaclng=en
PAHO Procurement Specialist, Revolving Fund PAHO/16/FT240 P1 19-Απρ-16 17-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33406&vaclng=en
SEARO Team Leader (Health Security and Emergency Response) SE/CO/P/2016/FT12 P5 19-Απρ-16 9-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33345&vaclng=en
SEARO Medical Officer (NCD) SE/RO/P/2016/FT11 P5 19-Απρ-16 9-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33360&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 27 March 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Director, Non-Communicable Diseases (NCD) AFRO/16/FT201 D1 30-Μαρ-16 27-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33313&vaclng=en
AFRO Team Lead Child Heatlh AFRO/16/TASR40 P4 29-Μαρ-16 19-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33310&vaclng=en
EMRO HR Officer (378555) EMRO/16/FT203 P2 31-Μαρ-16 14-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33299&vaclng=en
EMRO Technical Officer (375487) EMRO/16/FT205 P4 3-Απρ-16 24-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33320&vaclng=en
EURO Health Cluster Coordinator EURO/16/TASR41 P5 1-Απρ-16 18-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33332&vaclng=en
HQ Executive Director of Outbreaks & Health Emergencies /16/FT160 UG2 30-Μαρ-16 7-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33178&vaclng=en
HQ Scientist HQ/16/FOS/TA60 P3 4-Απρ-16 16-Μαϊ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33254&vaclng=en
HQ Technical Officer (Immunization Policy and Strategies) HQ/16/FWC/TA56 P3 29-Μαρ-16 19-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33268&vaclng=en
HQ Communication Officer HQ/16/FWC/TA57 P4 31-Μαρ-16 21-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33267&vaclng=en
HQ Finance Officer HQ/16/GMG/TA59 P4 31-Μαρ-16 21-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33297&vaclng=en
HQ Publishing Systems Analyst HQ/16/KER/TA55 P3 29-Μαρ-16 19-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33289&vaclng=en
HQ Project Officer HQ/16/PED/TA58 P3 31-Μαρ-16 21-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33286&vaclng=en
PAHO Administrative Officer PAHO/16/FT204 P3 31-Μαρ-16 21-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33324&vaclng=en
SEARO Team Leader (Health Systems) SE/CO/P/2016/FT8 P5 28-Μαρ-16 18-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33164&vaclng=en
SEARO Roster of Surveillance Medical Officers (SMO) SE/CO/SSA/ROST2/2016 4-Απρ-16 30-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33314&vaclng=en
WPRO Technical Officer (Health Information) WPRO/16/FT199 P3 29-Μαρ-16 26-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33307&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 14 March 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Project Coordinator AFRO/16/FT178 P3 16-Μαρ-16 30-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33247&vaclng=en
AFRO Communications Officer AFRO/16/TA51 P3 17-Μαρ-16 7-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33173&vaclng=en
AFRO Technical Officer (Management Support) AFRO/16/TASR36 P4 18-Μαρ-16 8-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33255&vaclng=en
EMRO Coordinator, Primary and Secondary Health Care (321963) EMRO/16/TA45 P4 15-Μαρ-16 28-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33236&vaclng=en
EURO Senior Technical Officer, Cancer EURO/16/FT176 P5 15-Μαρ-16 17-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33234&vaclng=en
EURO Research Officer EURO/16/FT179 P4 16-Μαρ-16 19-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33248&vaclng=en
EURO Head of Office, Management of Primary Health Care and Services Delivery Systems EURO/16/FT180 P6 16-Μαρ-16 13-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33197&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Policy and Systems Research) HQ/16/HIS/TA50 P5 16-Μαρ-16 6-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33245&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Data and Evidence) HQ/16/HSI/FT173 P5 14-Μαρ-16 28-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33232&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/16/IER/FT174 P6 14-Μαρ-16 11-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33177&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/16/MCA/TA47 P4 15-Μαρ-16 5-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33219&vaclng=en
HQ Technical Officer (Safety and Vigilance) HQ/16/RHT/TA46 P1 15-Μαρ-16 5-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33199&vaclng=en
PAHO Specialist, Planning and Budget Analytics and Data Quality PAHO/16/FT175 P3 14-Μαρ-16 11-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33237&vaclng=en
PAHO Program Management Advisor PAHO/16/FT183 P4 17-Μαρ-16 14-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33250&vaclng=en
PAHO Advisor, Family and Community Health PAHO/16/FT185 P4 17-Μαρ-16 14-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33257&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 14 March 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Programme Officer, Office of the Regional Director AFRO/16/TA42 P3 8-Μαρ-16 22-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33206&vaclng=en
AFRO Management Officer AFRO/16/TASR30 P4 10-Μαρ-16 31-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33212&vaclng=en
AFRO EBOLA RECOVERY – HUMAN RESOURCES OFFICER (HRO) AFRO/16/TASR31 P3 10-Μαρ-16 24-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33214&vaclng=en
HQ Technical Officer (Media Monitoring) HQ/16/DGD/FT166 P1 7-Μαρ-16 28-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33168&vaclng=en
HQ Programme Manager (Local Production & Access to Health Commodities) HQ/16/EMP/FT171 P5 11-Μαρ-16 1-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33191&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/EMP/TA37 P2 8-Μαρ-16 22-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33061&vaclng=en
HQ Technical Officer (Multi-country Governance Programs) HQ/16/EMP/TA43 P2 10-Μαρ-16 1-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33216&vaclng=en
HQ Technical Officer (Pandemic Influenza Preparedness) HQ/16/HSE/TASR29 P2 8-Μαρ-16 29-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33202&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/HSE/TASR33 P3 10-Μαρ-16 31-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33207&vaclng=en
HQ Coordinator (Prequalification of Health Technologies) HQ/16/RHT/FT140 P6 8-Μαρ-16 17-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33060&vaclng=en
PAHO Advisor, Viral Hepatitis Prevention & Control PAHO/16/FT150 P4 10-Μαρ-16 7-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33162&vaclng=en
PAHO Advisor, Regulatory System Strengthening for Medicines & other Health Technologies PAHO/16/FT168 P4 7-Μαρ-16 4-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33204&vaclng=en
PAHO Advisor, HIV/STI Prevention PAHO/16/FT169 P4 10-Μαρ-16 7-Απρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33223&vaclng=en
PAHO Health and Well-being Specialist PAHO/16/FT46 P3 7-Μαρ-16 28-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32886&vaclng=en
SEARO Coordinator- Health through the Life Course (HLC) SE/RO/P/2016/FT6 P6 10-Μαρ-16 31-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33211&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 8 February 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Human Resources Officer AFRO/16/FT120 P1 16-Φεβ-16 1-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33050&vaclng=en
AFRO Field Security Officer AFRO/16/FT121 P2 16-Φεβ-16 1-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33054&vaclng=en
AFRO Technical Officer, HSS AFRO/16/FT132 P4 19-Φεβ-16 4-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33083&vaclng=en
AFRO Medical Officer – Polio Eradication Certification (Ouagadougou, Libreville ) AFRO/16/TASR17 P4 19-Φεβ-16 4-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33090&vaclng=en
AFRO Medical Officer – Surveillance (Ouagadougou and Harare) AFRO/16/TASR18 P4 19-Φεβ-16 4-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33088&vaclng=en
AFRO Medical Officer – Strategic Implementation and Monitoring (Ouagadougou, Libreville and Harare) AFRO/16/TASR19 P4 19-Φεβ-16 4-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33087&vaclng=en
AFRO Technical Officer – Resource mobilization and Donor Relations AFRO/16/TASR20 P4 19-Φεβ-16 11-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33085&vaclng=en
AFRO Technical Officer – Virology and Containment AFRO/16/TASR23 P4 20-Φεβ-16 5-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33093&vaclng=en
AFRO Logistician for Health Security and Emergencies AFRO/16/TASR24 P3 23-Φεβ-16 15-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33081&vaclng=en
AFRO Technical Officer Health Security and Emergencies AFRO/16/TASR25 P4 23-Φεβ-16 15-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33082&vaclng=en
EMRO Director, Health Protection and Promotion (DHP), Position no 172503 EMRO/16/FT117 D1 16-Φεβ-16 7-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33047&vaclng=en
EMRO Director of Health System Development (359073) EMRO/16/FT118 D1 16-Φεβ-16 7-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33048&vaclng=en
EMRO Technical Officer, Strategic Health Operations Center (SHOC) Manager – P#375505 EMRO/16/FT127 P2 18-Φεβ-16 10-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33068&vaclng=en
EMRO Technical Officer (Response) – P#359025 EMRO/16/FT129 P4 18-Φεβ-16 10-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33069&vaclng=en
EMRO Public Health Officer (367173) EMRO/16/FT135 P4 23-Φεβ-16 8-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33101&vaclng=en
EMRO Technical Officer, Laboratory and Blood Safety (373854) EMRO/16/TA30 P3 16-Φεβ-16 7-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33056&vaclng=en
HQ Head (Regulation of Medicines and other Health Technologies) HQ/16/EMP/FT110 D1 11-Φεβ-16 10-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32960&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/GCR/TA28 P3 18-Φεβ-16 7-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33027&vaclng=en
HQ Scientist (Universal Health Coverage) HQ/16/HIS/FT112 P5 12-Φεβ-16 4-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32939&vaclng=en
HQ Technical Officer (HRH Policy and Standards) HQ/16/HIS/FT114 P4 15-Φεβ-16 7-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32941&vaclng=en
HQ Technical Officer (International Classification of Diseases) HQ/16/HQ/TASR12 P3 12-Φεβ-16 4-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33026&vaclng=en
HQ Health Economist HQ/16/HTM/TA32 P4 19-Φεβ-16 11-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33057&vaclng=en
HQ Head of Secretariat HQ/16/NMA/FT109 P6 11-Φεβ-16 3-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32964&vaclng=en
HQ Adviser HQ/16/NMA/FT119 P5 16-Φεβ-16 7-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33032&vaclng=en
HQ Technical Officer (Knowledge Management) HQ/16/NMH/FT124 P5 18-Φεβ-16 10-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33034&vaclng=en
HQ Programme and Finance Officer HQ/16/TDR/FT122 P4 18-Φεβ-16 8-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33035&vaclng=en
IARC Scientist IARC/16/FT100 P2 17-Φεβ-16 8-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33019&vaclng=en
IARC Scientist IARC/16/FT108 P2 12-Φεβ-16 9-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32906&vaclng=en
PAHO Advisor, Quality in Health Systems and Services PAHO/16/FT131 P4 18-Φεβ-16 17-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33074&vaclng=en
SEARO Administrative Officer SE/CO/P/2016/FT4 P2 9-Φεβ-16 1-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32976&vaclng=en
WPRO Communications Officer (Social Media) WPRO/16/FT116 P2 16-Φεβ-16 8-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33046&vaclng=en
WPRO Technical Officer (NCD) WPRO/16/FT133 P3 22-Φεβ-16 21-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33094&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 1 February 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO EBOLA OUTBREAK – COORDINATOR – HEALTH SECURITY AND EMERGENCIES AFRO/16/FT78 P5 1-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32968&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TEAM COORDINATOR (BPEHS) – BASIC PACKAGE OF ESSENTIAL HEALTH SERVICES AFRO/16/FT79 P5 1-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32970&vaclng=en
AFRO Technical Officer -Technological Innovations AFRO/16/TA24 P4 5-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33000&vaclng=en
AFRO Medical Officer – Strategic Implementation and Monitoring AFRO/16/TA25 P5 5-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33001&vaclng=en
AFRO Technical Officer – Polio Supplemental Immunization Activities / Outbreaks Response AFRO/16/TA26 P4 5-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33002&vaclng=en
AFRO Medical Officer – Surveillance AFRO/16/TA27 P4 5-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33003&vaclng=en
AFRO EBOLA RECOVERY – INFECTION PREVENTION & CONTROL (IPC) TEAM LEAD AFRO/16/TASR6 P4 3-Φεβ-16 23-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32977&vaclng=en
EMRO Director, Health System Development D1 4-Φεβ-16 25-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32995&vaclng=en
EMRO Regional Advisor, Emergency Response and Operations EMRO/16/FT59 P5 2-Φεβ-16 15-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32884&vaclng=en
EMRO Director, Administration and Finance, (172029) EMRO/16/FT81 D1 2-Φεβ-16 3-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32931&vaclng=en
EMRO Editor (P# 359145) – Re-advertisement of VN EMRO/15/FT620 EMRO/16/FT90 P3 7-Φεβ-16 21-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32990&vaclng=en
EURO Technical Officer, Organization and Coordination of Providers for Integrated Health Services Delivery (Almaty) EURO/16/FT83 P4 4-Φεβ-16 25-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32996&vaclng=en
EURO Technical Officer, Models of Care for Integrated Health Services Delivery (Almaty) EURO/16/FT87 P4 5-Φεβ-16 25-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32998&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/ERM/TA20 P3 1-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32933&vaclng=en
HQ Programme Officer (Universal Health Coverage) HQ/16/HIS/TASR8 P5 5-Φεβ-16 26-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32954&vaclng=en
HQ Procurement Officer HQ/16/HQ/TA23 P3 3-Φεβ-16 24-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32959&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/16/MCA/FT84 P5 5-Φεβ-16 26-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32965&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/PED/TA21 P4 1-Φεβ-16 22-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32930&vaclng=en
WPRO Technical Officer WPRO/16/FT82 P3 3-Φεβ-16 2-Μαρ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32984&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 28 December 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
EMRO Regional Adviser (Health Professionals Education) position 359456 (previously 173332) EMRO/15/FT713 P5 30-Δεκ-15 3-Φεβ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32752&vaclng=en
EMRO Technical Officer (Response) P#375298 EMRO/15/FT714 P3 30-Δεκ-15 20-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32753&vaclng=en
HQ Technical Officer (Drug Resistance Surveillance) HQ/15/GTB/TA318 P4 29-Δεκ-15 19-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32729&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/NMH/TA316 P2 28-Δεκ-15 18-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32717&vaclng=en
PAHO Medical Director PAHO/15/FT707 P5 28-Δεκ-15 25-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32734&vaclng=en
PAHO Human Resources Specialist, Job Classification PAHO/15/FT712 P3 29-Δεκ-15 26-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32755&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 21 December 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Medical Officer, Strategic Information, Monitoring and Evaluation AFRO/15/FT702 P4 24-Δεκ-15 14-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32737&vaclng=en
HQ Auditor HQ/15/DGD/FT698 P3 23-Δεκ-15 20-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32677&vaclng=en
HQ Medical Adviser (Staff Health Insurance) HQ/15/GMG/FT694 P4 22-Δεκ-15 12-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32680&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/GMP/FT697 P5 23-Δεκ-15 13-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32702&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Technologies) HQ/15/HIS/FT693 P4 22-Δεκ-15 12-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32605&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/HIV/FT641 P6 23-Νοε-15 1-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32484&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/HQ/FT695 P5 22-Δεκ-15 12-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32706&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/NTD/TA315 P4 23-Δεκ-15 15-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32707&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 14 December 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Network System Specialist (NSS/ITM) AFRO/15/FT687 P2 17-Δεκ-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32696&vaclng=en
AFRO ESPEN Coordinator AFRO/15/TA303 P5 17-Δεκ-15 7-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32629&vaclng=en
AFRO NTD Database Developer and Administrator AFRO/15/TA304 P3 17-Δεκ-15 7-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32650&vaclng=en
AFRO NTD Medical Officer / Lymphatic Filariasis and Onchocerciasis AFRO/15/TA306 P4 17-Δεκ-15 7-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32649&vaclng=en
AFRO NTD Medical Officer/Schistosomiasis and Soil-Transmitted Helminthiasis AFRO/15/TA307 P4 17-Δεκ-15 7-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32651&vaclng=en
AFRO NTD Strategic Planning, Monitoring & Evaluation Officer AFRO/15/TA308 P4 17-Δεκ-15 7-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32652&vaclng=en
AFRO NTD Technical Officer (4 positions), Central Africa, DRC, South Sudan, Chad AFRO/15/TA313 P3 18-Δεκ-15 15-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32695&vaclng=en
AFRO NTD Programme and Administrative Officer AFRO/15/TA314 P3 18-Δεκ-15 15-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32684&vaclng=en
EMRO Supply Officer (Regional Procurement and Logistics) – 373599 EMRO/15/FT674 P4 15-Δεκ-15 6-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32674&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/DGD/FT688 P6 18-Δεκ-15 8-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32665&vaclng=en
HQ Deputy Executive Director HQ/15/FWC/FT685 D1 18-Δεκ-15 29-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32642&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/FWC/FT686 P6 17-Δεκ-15 13-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32648&vaclng=en
HQ HR Specialist HQ/15/GMG/TA310 P3 17-Δεκ-15 6-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32657&vaclng=en
HQ Project Officer (several positions) HQ/15/GMG/TASR94 P2 18-Δεκ-15 15-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32694&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Financing Policy) HQ/15/HGF/FT666 P3 14-Δεκ-15 12-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32602&vaclng=en
HQ Technical Manager HQ/15/HQ/FT691 P5 21-Δεκ-15 11-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32681&vaclng=en
HQ Legal Officer HQ/15/HQ/TA309 P3 14-Δεκ-15 14-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32647&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 7 December 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Technical Officer, Strategic and Operational Plans Management AFRO/15/FT623 P4 10-Δεκ-15 17-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32463&vaclng=en
AFRO Technical Officer Monitoring, Performance Assessment and Evaluation AFRO/15/FT626 P4 10-Δεκ-15 17-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32464&vaclng=en
AFRO Coordinator Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluation AFRO/15/FT627 P6 10-Δεκ-15 17-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32466&vaclng=en
AFRO ESPEN Coordinator AFRO/15/TA303 P5 10-Δεκ-15 24-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32629&vaclng=en
AFRO NTD Database Developer and Administrator AFRO/15/TA304 P3 10-Δεκ-15 24-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32650&vaclng=en
AFRO NTD Medical Officer / Lymphatic Filariasis and Onchocerciasis AFRO/15/TA306 P4 10-Δεκ-15 24-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32649&vaclng=en
AFRO NTD Medical Officer/Schistosomiasis and Soil-Transmitted Helminthiasis AFRO/15/TA307 P4 10-Δεκ-15 24-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32651&vaclng=en
AFRO NTD Strategic Planning, Monitoring & Evaluation Officer AFRO/15/TA308 P4 10-Δεκ-15 24-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32652&vaclng=en
EMRO HR Officer (P# 378555) EMRO/15/FT662 P2 7-Δεκ-15 28-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32625&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/DGO/FT668 P6 11-Δεκ-15 24-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32636&vaclng=en
Multiple HEAD OF WHO OFFICES IN COUNTRIES, TERRITORIES AND AREAS (HWO) – GLOBAL ROSTER ::: JEFE DE OFICINA DE LA OMS EN PAÍSES, TERRITORIOS Y ZONAS (HWO) – LISTA MUNDIAL HQ/15/DGO/ROST11 P or D level 11-Δεκ-15 9-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32585&vaclng=en
HQ Scientist HQ/15/FWC/FT663 P5 8-Δεκ-15 5-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32567&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/15/FWC/TA298 P4 2-Δεκ-15 23-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32574&vaclng=en
HQ Technical Officer (Global Health Expenditure) HQ/15/HIS/FT667 P2 10-Δεκ-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32599&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/NMH/TA302 P4 8-Δεκ-15 5-Ιαν-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32622&vaclng=en
HQ External Relations Officer HQ/15/PEC/TA301 P2 7-Δεκ-15 28-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32626&vaclng=en
SEARO Director, Family Health, Gender and Life Course SE/RO/P/2015/FT45 D1 7-Δεκ-15 28-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32553&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 30 November 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR AFRO/14/TA176 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA137 AFRO/14/TA181 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA139 AFRO/14/TA183 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – LOGISTICIAN THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES VACANCY AFRO/14/TA136 AFRO/14/TA184 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30358&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ANTHROPOLOGIST AFRO/14/TA187 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30365&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING OFFICER (HEALTH) AFRO/14/TA189 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30321&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OPERATIONS PLANNING SPECIALIST AFRO/14/TA191 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30315&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENT/SOCIAL MOBILIZATION – THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES AFRO/14/TA188 AFRO/14/TA195 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO EBOLA RECOVERY – HUMAN RESOURCES OFFICER (HRO) AFRO/15/TA289 P3 2-Δεκ-15 10-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32508&vaclng=en
AFRO EBOLA RECOVERY – BUDGET AND FINANCE OFFICER AFRO/15/TA291 P2 2-Δεκ-15 16-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32530&vaclng=en
AFRO EBOLA RECOVERY – FIELD SECURITY OFFICER (FSO) AFRO/15/TA300 P level 4-Δεκ-15 25-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32521&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – PSYCHOSOCIAL OFFICER (PUBLIC MENTAL HEALTH) AFRO/15/TA62 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31015&vaclng=en
AFRO EBOLA RECOVERY – PROCUREMENT OFFICER AFRO/15/TASR87 P2 2-Δεκ-15 11-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32525&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING COORDINATOR WHO/15/TA171 P level 30-Νοε-15 31-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31632&vaclng=en
EMRO Technical Officer, Social Determinants and Gender Equity (Position no 359017) EMRO/15/FT655 P4 30-Νοε-15 21-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32589&vaclng=en
EURO Technical Officer (Polio/EPI) – Turkey EURO/15/TASR90 P4 3-Δεκ-15 20-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32609&vaclng=en
EURO Information Management Officer – Turkey EURO/15/TASR91 P4 3-Δεκ-15 20-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32611&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/15/FWC/TA298 P4 2-Δεκ-15 23-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32574&vaclng=en
SEARO Technical Officer (HIV, STIs and Hepatitis) SE/CO/P/2015/FT44 P5 30-Νοε-15 20-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32441&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 9 November 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO EBOLA OUTBREAK – COORDINATOR – HEALTH SECURITY AND EMERGENCIES AFRO/15/FT622 P5 12-Νοε-15 25-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32455&vaclng=en
AFRO Technical Officer, Strategic and Operational Plans Management AFRO/15/FT623 P4 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32463&vaclng=en
AFRO Technical Officer Monitoring, Performance Assessment and Evaluation AFRO/15/FT626 P4 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32464&vaclng=en
AFRO Coordinator Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluation AFRO/15/FT627 P6 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32466&vaclng=en
AFRO Medical Officer, Routine Immunization AFRO/15/TASR83 P4 12-Νοε-15 3-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32475&vaclng=en
EMRO Editor (P# 359145) EMRO/15/FT620 P3 9-Νοε-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32392&vaclng=en
EMRO Technical Officer, Health System Strengthening EMRO/15/FT629 P3 12-Νοε-15 26-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32467&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/FWC/FT628 P4 12-Νοε-15 3-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32435&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/HIS/TA283 P4 13-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32451&vaclng=en
HQ Programme Officer HQ/15/HIS/TA287 P4 13-Νοε-15 3-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32465&vaclng=en
HQ Writer HQ/15/HSE/TA278 P4 9-Νοε-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32433&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/15/HSE/TA279 P3 10-Νοε-15 1-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32423&vaclng=en
HQ Data Manager HQ/15/IVB/FT625 P2 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32416&vaclng=en
HQ Coordinator HQ/15/NMH/FT621 P5 9-Νοε-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32417&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/NMH/TA286 P3 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32453&vaclng=en
HQ Analyst HQ/15/PEC/TA284 P2 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32445&vaclng=en
HQ Analyst HQ/15/PEC/TA285 P3 11-Νοε-15 2-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32446&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/PHE/TA282 P4 10-Νοε-15 1-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32454&vaclng=en
IARC Resource Mobilization consultant IARC/15/STC5 P level 10-Νοε-15 22-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32386&vaclng=en
PAHO Specialist, Neglected Infectious Diseases PAHO/15/TASR84 P3 12-Νοε-15 4-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32479&vaclng=en
SEARO Administrative Officer SE/CO/P/2015/FT40 P2 9-Νοε-15 29-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32329&vaclng=en
SEARO Regional Adviser, Essential Drugs and other Medicines(EDM) SE/RO/P/2015/FT38 P5 9-Νοε-15 29-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32367&vaclng=en
SEARO Reports Officer SE/RO/P/2015/FT39 P4 9-Νοε-15 29-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32364&vaclng=en
SEARO Regional Advisor – Neonatal Health (NNH) SE/RO/P/2015/FT41 P5 13-Νοε-15 3-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32400&vaclng=en
SEARO Regional Adviser (Maternal and Reproductive Health, MRH) SE/RO/P/2015/FT42 P5 13-Νοε-15 3-Δεκ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32366&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 16 October 2015
Region Title Vacancy number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR AFRO/14/TA176 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA137 AFRO/14/TA181 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA139 AFRO/14/TA183 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – LOGISTICIAN THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES VACANCY AFRO/14/TA136 AFRO/14/TA184 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30358&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ANTHROPOLOGIST AFRO/14/TA187 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30365&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING OFFICER (HEALTH) AFRO/14/TA189 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30321&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OPERATIONS PLANNING SPECIALIST AFRO/14/TA191 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30315&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENT/SOCIAL MOBILIZATION AFRO/14/TA195 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO Technical Officer, Outbreaks and Disasters Management, Inter-Country Support Team, Southern and Eastern Affrica AFRO/15/FT581 P5 22-Οκτ-15 5-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32287&vaclng=en
AFRO Strategic Planning Officer – Health Systems Recovery (HSS) AFRO/15/FT590 P4 26-Οκτ-15 9-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32353&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – INFECTION PREVENTION AND CONTROL (IPC) AFRO/15/TA148 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31492&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – PSYCHOSOCIAL OFFICER (PUBLIC MENTAL HEALTH) AFRO/15/TA62 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31015&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING COORDINATOR WHO/15/TA171 P level 30-Οκτ-15 30-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31632&vaclng=en
EMRO Technical Officer (375487) EMRO/15/FT587 P4 25-Οκτ-15 8-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32350&vaclng=en
EURO Medical Officer EURO/15/FT591 P4 27-Οκτ-15 16-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32352&vaclng=en
HQ External Relations Officer HQ/15/DGD/FT580 P3 22-Οκτ-15 12-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32191&vaclng=en
HQ Writer HQ/15/DGD/FT598 P4 30-Οκτ-15 20-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32346&vaclng=en
HQ Director (Country Cooperation & Collaboration with UN System) HQ/15/DGO/FT566 D1 19-Οκτ-15 9-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32266&vaclng=en
HQ Technical Officer (Essential Medicines) HQ/15/EMP/TA271 P3 27-Οκτ-15 17-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32335&vaclng=en
HQ Technical Officer (Water, Sanitation and Hygiene) HQ/15/FWC/TA268 P4 23-Οκτ-15 13-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32336&vaclng=en
HQ Technical Advisor (Strategy) HQ/15/FWC/TASR80 P5 20-Οκτ-15 10-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32303&vaclng=en
HQ Finance Officer, Donor Reporting HQ/15/GMG/FT601 P2 30-Οκτ-15 13-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32360&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/GMP/TA272 P4 27-Οκτ-15 17-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32344&vaclng=en
HQ HR Officer HQ/15/GSC/TASR79 P4 27-Οκτ-15 4-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32243&vaclng=en
HQ Statistician HQ/15/HIS/FT550 P4 28-Οκτ-15 17-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32175&vaclng=en
HQ Management Officer HQ/15/HQ/FT574 P5 27-Οκτ-15 10-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32304&vaclng=en
HQ Governance and Board Relations Manager HQ/15/HQ/TA274 P4 29-Οκτ-15 19-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32361&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/HSE/TA262 P3 22-Οκτ-15 12-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32251&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/HSE/TA263 P1 19-Οκτ-15 9-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32276&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/15/HSE/TA265 P5 21-Οκτ-15 11-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32277&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/IVB/FT579 P4 22-Οκτ-15 12-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32288&vaclng=en
HQ Librarian HQ/15/KER/FT578 P2 22-Οκτ-15 12-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32200&vaclng=en
HQ Technical Officer (Multilingual Publishing) HQ/15/KER/TA261 P3 16-Οκτ-15 6-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32245&vaclng=en
HQ Programme Officer HQ/15/NMH/FT563 P4 16-Οκτ-15 6-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32273&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/PEC/TA266 P4 22-Οκτ-15 12-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32326&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/PEC/TA267 P4 22-Οκτ-15 12-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32327&vaclng=en
IARC Resource Mobilization consultant IARC/15/STC5 P level 2-Νοε-15 22-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32386&vaclng=en
PAHO Advisor, Pharmaceutical Policies and Innovation PAHO/15/FT575 P4 21-Οκτ-15 18-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32322&vaclng=en
PAHO Advisor, Strategic Fund Management PAHO/15/FT595 P4 28-Οκτ-15 26-Νοε-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32363&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 31 August 2015
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/TASR70 EPI Finance and Administration Officer P3 3-Σεπ-15 24-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32078&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR71 IVD Focal Point P4 4-Σεπ-15 25-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32087&vaclng=en
EURO EURO/15/FT479 Technical Officer (Health Technologies & Pharmaceuticals) P4 7-Σεπ-15 26-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32098&vaclng=en
EURO EURO/15/TASR68 Field Coordinator (UKR – multiple duty stations) P3 2-Σεπ-15 16-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32011&vaclng=en
EURO EURO/15/TASR72 Technical Officer (Nutrition & Obesity) P2 7-Σεπ-15 26-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32097&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/FT468 Technical Officer (Evidence and Policy on Environmental Health) P3 1-Σεπ-15 22-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31937&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/TA231 Project Officer (Adolescents and at-Risk Populations) P4 1-Σεπ-15 15-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32065&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT453 Team Lead (several positions) P5 4-Σεπ-15 18-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31989&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT475 Chief Evaluation Officer P6 2-Σεπ-15 23-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32043&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/FT470 Epidemiologist P5 1-Σεπ-15 22-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32014&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT477 Advisor, Evaluation P4 3-Σεπ-15 1-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32077&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 24 August 2015
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/14/TA176 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA181 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA137 P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA183 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA139 P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA184 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – LOGISTICIAN THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES VACANCY AFRO/14/TA136 P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30358&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA187 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ANTHROPOLOGIST P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30365&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA189 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING OFFICER (HEALTH) P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30321&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA191 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OPERATIONS PLANNING SPECIALIST P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30315&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA195 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENT/SOCIAL MOBILIZATION P level 31-Αυγ-15 31-Οκτ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA222 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – NATIONAL COORDINATOR HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING (HSS) P5 25-Αυγ-15 15-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32012&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA223 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – STRATEGIC PLANNING OFFICER – HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING (HSS) P4 25-Αυγ-15 15-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32007&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA224 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – EPIDEMIOLOGIST – IDSR COORDINATION P4 25-Αυγ-15 15-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32020&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT334 Public Health Officer (PN: 367173) P4 31-Αυγ-15 7-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31602&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT464 Medical Officer, Reproductive Health (position no 305660) P4 31-Αυγ-15 21-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32021&vaclng=en
EURO EURO/15/TASR62 Operations Officer (Turkey) P3 28-Αυγ-15 16-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32036&vaclng=en
EURO EURO/15/TASR63 Public Health Officer (NCD) – Turkey P4 28-Αυγ-15 21-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32038&vaclng=en
EURO EURO/15/TASR66 Technical Officer (EWARN) – Turkey P3 31-Αυγ-15 18-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32037&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/TA225 Technical Officer (Social Determinants of Health) P4 26-Αυγ-15 16-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32001&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/TA226 Medical Officer P5 27-Αυγ-15 17-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32028&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT453 Team Lead (several positions) P5 28-Αυγ-15 18-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31989&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TASR59 HR Officer P3 25-Αυγ-15 15-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32022&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/TA227 Technical Officer P3 27-Αυγ-15 17-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32023&vaclng=en
HQ HQ/DGD/15/FT379 Legal Counsel D2 24-Αυγ-15 8-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31708&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2015/FT30 Technical Officer (Governance and Planning) P4 25-Αυγ-15 14-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31981&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT456 Technical Officer, Antimicrobial Resistance P2 27-Αυγ-15 17-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31964&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT463 Medical Officer (Tuberculosis and Leprosy) P4 31-Αυγ-15 21-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=32053&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 17 August 2015
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
HQ /15/FT411 Director, Polio Eradication D2 20-Αυγ-15 18-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31819&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT440 Operations Officer P4 19-Αυγ-15 1-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31951&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA219 Medical Officer- WHO TB Strategy expansion P4 21-Αυγ-15 10-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31982&vaclng=en
HQ HQ/15/DGO/FT448 Program Officer P3 21-Αυγ-15 11-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31929&vaclng=en
HQ HQ/15/ENB/TASR57 HR Officer P3 21-Αυγ-15 11-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31971&vaclng=en
HQ HQ/15/HIS/FT443 Technical Officer (Health Care Services) P4 18-Αυγ-15 8-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31896&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/STC3 Consultant (vaccine production, supply and procurement) P level 20-Αυγ-15 15-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31909&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/TA215 Technical Officer P3 18-Αυγ-15 8-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31934&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT447 Team Leader (ESR) P5 21-Αυγ-15 11-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31993&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 10 August 2015
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AF/RGO/15/FT427 Network System Specialist (NSS/ITM) P2 12-Αυγ-15 2-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31903&vaclng=en
AFRO AF/RGO/15/FT428 Infrastructure & Communication Specialist (ICS/ITM) P2 12-Αυγ-15 2-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31907&vaclng=en
AFRO AF/RGO/15/TASR55 Medical Officer, Routine EPI P4 13-Αυγ-15 3-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31908&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA204 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TECHNICAL OFFICER – REPRODUCTIVE/MATERNAL HEALTH P4 11-Αυγ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31799&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA205 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – PUBLIC HEALTH SPECIALIST (BPEHS) – BASIC PACKAGE FOR ESSENTIAL HEALTH P3 11-Αυγ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31730&vaclng=en
AFRO WHO/15/TA197 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TEAM COORDINATOR (BPEHS) – BASIC PACKAGE OF ESSENTIAL HEALTH SERVICES P5 11-Αυγ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31653&vaclng=en
EMRO EM/RGO/15/FT433 Regional Human Resources Manager (P.N. 172039) P5 13-Αυγ-15 7-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31916&vaclng=en
EMRO EM_ACO/15/FT425 Emergency Health Coordinator (326195) P5 12-Αυγ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31906&vaclng=en
EURO /15/FT423 Programme Manager, Health Information P5 11-Αυγ-15 27-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31774&vaclng=en
EURO /15/ISHIP4 Internships – WHO Regional Office for Europe 13-Αυγ-15 30-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31911&vaclng=en
EURO /15/TASR54 Administrative Officer (Ukraine) P3 12-Αυγ-15 1-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31882&vaclng=en
EURO EU/15/TASR49 Technical Officer (HIV / AIDS) P3 11-Αυγ-15 30-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31677&vaclng=en
HQ /15/TA214 Data Analyst P2 14-Αυγ-15 4-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31921&vaclng=en
HQ HQ/DGD/15/FT431 Translator (French) P3 13-Αυγ-15 3-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31875&vaclng=en
HQ HQ/DGD/15/FT434 Translator (Russian) P3 14-Αυγ-15 4-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31874&vaclng=en
HQ HQ/HIS/15/TA213 Technical Officer (Medicines and Health Products Regulation) P3 12-Αυγ-15 2-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31870&vaclng=en
HQ HQ/HTM/15/FT429 Team Leader (Malaria Elimination Team) P5 13-Αυγ-15 27-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31878&vaclng=en
HQ HQ/HTM/15/FT430 Team Leader (Malaria Surveillance Team) P5 13-Αυγ-15 27-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31881&vaclng=en
HQ HQ/RHT/15/TA211 Scientist (Vaccines Assessment) P4 10-Αυγ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31786&vaclng=en
HQ HQ/RHT/15/TA212 Technical Officer (In Vitro Diagnostics) P3 12-Αυγ-15 2-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31800&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2015/FT29 Technical Officer (Human Resources for Health) P4 13-Αυγ-15 26-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31861&vaclng=en
SEARO SE/RO/JPP/2015/10 Junior Public Health Professional (JPP) (HSE) P2 11-Αυγ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31859&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2015/FT26 Technical Officer (Health System Strengthening) P4 11-Αυγ-15 24-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31857&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2015/FT28 Coordinator (HIV/AIDS, Tuberculosis, Malaria and Other Communicable Diseases) P6 11-Αυγ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31828&vaclng=en
WPRO /15/FT422 Technical Officer (Equity, Gender, Human Rights and Ageing) P3 11-Αυγ-15 1-Σεπ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31893&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 27 July 2015
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Technical Officer, Geographic Information System (GIS) AF_WSR/15/TA207 P4 30-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31624&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR AFRO/14/TA176 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST AFRO/14/TA181 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST AFRO/14/TA183 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – LOGISTICIAN AFRO/14/TA184 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30358&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ANTHROPOLOGIST AFRO/14/TA187 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30365&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING OFFICER (HEALTH) AFRO/14/TA189 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30321&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OPERATIONS PLANNING SPECIALIST AFRO/14/TA191 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30315&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENT/SOCIAL MOBILIZATION AFRO/14/TA195 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – STAFF COUNSELLOR AFRO/15/TA132 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31354&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TECHNICAL OFFICER – HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING (HSS) AFRO/15/TA203 P4 28-Ιουλ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31738&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TECHNICAL OFFICER – REPRODUCTIVE/MATERNAL HEALTH AFRO/15/TA204 P4 28-Ιουλ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31799&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – PUBLIC HEALTH SPECIALIST (BPEHS) AFRO/15/TA205 P3 28-Ιουλ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31730&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – FOREIGN MEDICAL TEAM (FMT) COORDINATOR WHO/15/TA169 P level 31-Ιουλ-15 14-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31631&vaclng=en
EURO Technical Officer, (TB Advocacy & Country Implementation) EU/RGO/15/FT408 P4 3-Αυγ-15 24-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31843&vaclng=en
HQ Team Lead /15/TA206 P5 29-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31827&vaclng=en
HQ Director, Reproductive Health and Research, including HRP HQ/15/FCH/FT212 D2 28-Ιουλ-15 10-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31177&vaclng=en
HQ Legal Counsel HQ/DGD/15/FT379 D2 29-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31708&vaclng=en
IARC Scientist IARC/15/FT401 P1 28-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31750&vaclng=en
PAHO Director, General Services Operations PAHO/15/FT398 P5 28-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31740&vaclng=en
PAHO Specialist, Training and Instructional Design PAHO/15/FT405 P3 31-Ιουλ-15 28-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31842&vaclng=en
PAHO Advisor, Malaria and other Communicable Diseases PAHO/15/FT407 P4 31-Ιουλ-15 29-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31803&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional: Strengthening essential medicines management within the context of Universal Health Coverage (EDM) SE/RO/JPP/2015/01 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31734&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (HST) SE/RO/JPP/2015/02 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31735&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (TFI) SE/RO/JPP/2015/03 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31736&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (HSM) SE/RO/JPP/2015/04 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31737&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (CAH) SE/RO/JPP/2015/05 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31746&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 20 July 2015
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Project Assistant AF/DPC/15/FT396 27-Ιουλ-15 10-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31810&vaclng=en
AFRO Medical Officer (IVE) Coordonnateur HUB AF_SRC/15/TA194 P4 20-Ιουλ-15 3-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31727&vaclng=en
AFRO Surveillance Officer (IVE) Coordonnateur HUB N’Djamena AF_SRC/15/TA195 P4 20-Ιουλ-15 3-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31728&vaclng=en
AFRO Surveillance Officer (IVE) / Coordonnateur, HUB Mongo AF_SRC/15/TA200 P4 22-Ιουλ-15 5-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31752&vaclng=en
AFRO Technical Officer, Communicable Disease in Emergency (Epidemiologist) AF_SSR/15/TASR47 P4 23-Ιουλ-15 5-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31769&vaclng=en
AFRO Medical Officer (Disease Prevention and Control) AF_SSR/15/TASR48 P4 22-Ιουλ-15 5-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31771&vaclng=en
AFRO Communications Advocacy Officer, Ghana AF_WSR/15/TA199 P3 22-Ιουλ-15 5-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31767&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TEAM COORDINATOR (BPEHS) WHO/15/TA197 P5 21-Ιουλ-15 11-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31653&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TECHNICAL OFFICER (IMNCI) WHO/15/TA198 P4 21-Ιουλ-15 11-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31654&vaclng=en
EMRO Technical Officer position 359164 EM/15/FT391 P4 23-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31785&vaclng=en
EMRO Medical Officer (Early Warning Surveillance) position # 368200 EM/RGO/15/FT392 P4 23-Ιουλ-15 14-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31780&vaclng=en
EMRO Emergency Health Coordinator position no. 326195 WHO/15/FT385 P5 22-Ιουλ-15 5-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31726&vaclng=en
HQ Senior Governance Manager HQ/15/TA183 P5 23-Ιουλ-15 31-Ιουλ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31668&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/15/TA196 P3 21-Ιουλ-15 11-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31707&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/15/TA202 P5 23-Ιουλ-15 20-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31782&vaclng=en
HQ Legal Counsel HQ/DGD/15/FT379 D2 21-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31708&vaclng=en
HQ Scientist HQ/EMP/15/FT374 P5 21-Ιουλ-15 11-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31696&vaclng=en
HQ EBOLA OUTBREAK – HR SPECIALIST HQ/GCR/15/TA201 P3 23-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31739&vaclng=en
HQ Project Lead HQ/GMG/15/TASR50 P3 24-Ιουλ-15 14-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31757&vaclng=en
PAHO Advisor, Family and Community Health PAHO/15/FT384 P4 22-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31763&vaclng=en
PAHO Advisor, Health Surveillance, Communicable Disease Prevention and Control PAHO/15/FT388 P4 22-Ιουλ-15 20-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31773&vaclng=en
PAHO Advisor, Human Resources for Health PAHO/15/FT394 P4 23-Ιουλ-15 21-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31764&vaclng=en
PAHO Roster for Malaria: Short-Term Professionals, Consultants & Temporary Advisors PAHO/15/ROST9 P level 24-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31733&vaclng=en
PAHO Project Support Specialist, HR Policy Development PAHO/15/TASR52 P1 27-Ιουλ-15 9-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31791&vaclng=en
SEARO Administrative Officer, Building and Security SE/RO/P/2015/FT25 P3 24-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31216&vaclng=en
SEARO Temporary International Professional – Virologist / Immunologist SEARO/15/TA2 P4 21-Ιουλ-15 10-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31687&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 14 July 2015
Region Title Vacancy Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
EURO Senior Advisor, Policy and Strategy EU/15/FT369 P5 16-Jul-15 23-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31725&vaclng=en
HQ HR Manager HQ/15/FT371 P4 16-Jul-15 6-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31685&vaclng=en
HQ EBOLA OUTBREAK – DATA MANAGEMENT OFFICER HQ/PEC/15/TA193 P3 17-Jul-15 6-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31731&vaclng=en
HQ Medical Officer (Traditional and Complementary Medicine) HQ/SDS/15/TA191 P4 16-Jul-15 6-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31657&vaclng=en
HQ Medical Officer (Traditional and Complementary Medicine) HQ/SDS/15/TA192 P3 16-Jul-15 6-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31658&vaclng=en
PAHO PMIS Business Analyst PAHO/15/FT375 P3 18-Jul-15 15-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31741&vaclng=en
SEARO Human Resources Officer SEAR/RO/15/FT24 P4 17-Jul-15 5-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31690&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 6 July 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Communication Officer, South Sudan AF/IVE/15/TASR46 P3 10-Jul-15 24-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31584&vaclng=en
AFRO Technical Officer, Monitoring and Evaluation AF_WSR/15/TA184 P4 10-Jul-15 31-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31623&vaclng=en
EMRO Civil Engineer EM_ACO/15/TA178 P4 8-Jul-15 29-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31648&vaclng=en
EMRO Technical Officer (Nutrition) EM_ACO/15/TA179 P4 8-Jul-15 30-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31669&vaclng=en
EMRO Technical Officer (Biomedical Specialist) EM_ACO/15/TA185 P4 12-Jul-15 2-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31700&vaclng=en
EMRO Coordinator (Health Cluster) – Position no. 360394 EM_ACO/15/TA190 P4 14-Jul-15 29-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31716&vaclng=en
EMRO Public Health Officer (PN: 367173) EMRO/15/FT334 P4 8-Jul-15 22-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31602&vaclng=en
EURO Technical Officer, Influenza & other Respiratory Pathogens (IRP) EU/RGO/15/TASR45 P3 6-Jul-15 21-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31664&vaclng=en
EURO Director, Policy & Governance for Health & Well-being (PCR) – vacancy notice extended EURO/15/FT301 D1 7-Jul-15 22-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31478&vaclng=en
HQ Finance Officer HQ/15/FT364 P4 14-Jul-15 4-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31671&vaclng=en
HQ Monitoring & Evaluation Officer HQ/15/FT365 P4 14-Jul-15 4-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31670&vaclng=en
HQ Writer HQ/15/HQ/TA155 P4 13-Jul-15 15-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31566&vaclng=en
HQ Web Editor & Writer HQ/15/TA180 P2 9-Jul-15 29-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31676&vaclng=en
HQ Governance Officer HQ/15/TA182 P2 9-Jul-15 30-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31691&vaclng=en
HQ Senior Governance Manager HQ/15/TA183 P5 10-Jul-15 31-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31668&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/HTM/15/TA177 P3 6-Jul-15 27-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31656&vaclng=en
HQ Adviser (Public Health) HQ/PEC/15/TA187 P5 13-Jul-15 3-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31697&vaclng=en
HQ Medical Officer (Reproductive Health and Research) HQ/RHR/15/TA189 P5 14-Jul-15 4-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31686&vaclng=en
IARC Health Economist IARC/15/FT263 P3 6-Jul-15 31-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31390&vaclng=en
PAHO English Editor PAHO/15/FT357 P3 7-Jul-15 4-Aug-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31673&vaclng=en
SEARO Coordinator, Health Programmes SEAR/CO/15/FT22 P6 6-Jul-15 25-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31627&vaclng=en
SEARO Regional Adviser (Making Pregnancy Safer and Reproductive Health) SEAR/RO/15/FT23 P5 6-Jul-15 25-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30878&vaclng=en
WPRO Technical Officer WP_ACO/15/FT359 P4 9-Jul-15 30-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31680&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 22 June 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AF/DPC/15/TA165 Technical Officer (PC-NTD Mapping), IST/WA P4 29-Jun-15 20-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31217&vaclng=en
AFRO AF/IVE/15/TASR43 Health Cluster Coordinator P4 24-Jun-15 8-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31581&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT333 Administrative Services Officer, RAS P5 23-Jun-15 14-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31553&vaclng=en
AFRO WHO/15/FT342 Project Management Officer P2 28-Jun-15 19-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31611&vaclng=en
AFRO WHO/15/TA162 EBOLA OUTBREAK AND OTHER EMERGENCY PREPAREDNESS – Preparedness Officer P level 25-Jun-15 30-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31549&vaclng=en
AFRO WHO/15/TA164 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) SPECIALIST P level 25-Jun-15 25-Dec-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31604&vaclng=en
EMRO EM/15/FT335 Director of Non-Communicable Diseases and Mental Health (PD 343472) D1 29-Jun-15 15-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31609&vaclng=en
HQ HQ/15/DCO/FT328 Technical Officer P3 22-Jun-15 13-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31563&vaclng=en
HQ HQ/15/DGD/FT329 Communications Adviser P4 22-Jun-15 13-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31559&vaclng=en
HQ HQ/15/FCH/FT212 Director, Reproductive Health and Research, including HRP D2 26-Jun-15 10-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31177&vaclng=en
HQ HQ/15/FT339 Team Leader, Finance P5 25-Jun-15 16-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31577&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/FT321 Technical Officer P3 22-Jun-15 6-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31575&vaclng=en
HQ HQ/15/GMG/FT295 Chief, Procurement Policy and Strategic Directions P6 22-Jun-15 7-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31498&vaclng=en
HQ HQ/15/GMG/TA157 Project Lead P3 22-Jun-15 13-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31572&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT327 Team Lead P5 22-Jun-15 13-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31571&vaclng=en
HQ HQ/DGD/15/FT341 Technical Officer P2 26-Jun-15 17-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31565&vaclng=en
HQ HQ/HSE/15/TA161 Project Officer P3 24-Jun-15 8-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31491&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT330 Specialist, Laboratory Management P3 22-Jun-15 20-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31408&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT331 Specialist, Food Safety and Surveillance P3 22-Jun-15 20-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31585&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT336 Advisor, Health Systems & Services P4 24-Jun-15 22-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31603&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT340 Advisor, Family and Community Health P4 25-Jun-15 24-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31614&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT332 Technical Officer (HIV Care and Treatment) P4 23-Jun-15 14-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31593&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 15 June 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/14/TA176 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR 18-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA183 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA139 P level 18-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA154 EBOLA OUTBREAK – HUMAN RESOURCES OFFICER P4 16-Jun-15 7-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31551&vaclng=en
EURO EURO/15/FT301 Director, Policy & Governance for Health & Well-being (PCR) D1 18-Jun-15 3-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31478&vaclng=en
EURO EURO/15/FT309 Epidemiologist (Influenza Surveillance and Response) P4 15-Jun-15 10-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31522&vaclng=en
EURO EURO/15/FT315 Coordinator (Berlin) P3 17-Jun-15 30-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31519&vaclng=en
HQ HQ/15/FCH/FT212 Director, Reproductive Health and Research, including HRP D2 19-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31177&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/FT320 Medical Officer (Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health) P5 18-Jun-15 16-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31512&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA155 Writer P4 17-Jun-15 8-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31566&vaclng=en
HQ HQ/15/NMH/FT311 Technical Officer P4 16-Jun-15 7-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31511&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/TA156 EBOLA OUTBREAK – RESOURCE MANAGEMENT OFFICER P3 18-Jun-15 9-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31574&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT310 Spanish Editor P2 15-Jun-15 13-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31542&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT313 Unit Chief, Noncommunicable Diseases P5 16-Jun-15 14-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31560&vaclng=en
SEARO SEAR/WRO/ROST4/2015 Roster of Surveillance Medical Officers (SMO) 16-Jun-15 13-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31543&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT319 Coordinator, Health Systems (and Social Determinants for Health) P5 18-Jun-15 9-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31425&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 1 June 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/14/TA181 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA137 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA195 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENT/SOCIAL MOBILIZATION – THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES AFRO/14/TA188 5-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA132 EBOLA OUTBREAK – STAFF COUNSELLOR P level 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31354&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA148 EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – INFECTION PREVENTION AND CONTROL (IPC) P level 5-Jun-15 31-Oct-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31492&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT274 Technical Officer (PN: 359056) P4 1-Jun-15 22-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31462&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT283 Programme Mangement Officer (2 Vacancies – Positions No. 367053 & 367054) P2 3-Jun-15 24-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31469&vaclng=en
HQ HQ/15/FCH/FT212 Director, Reproductive Health and Research, including HRP D2 4-Jun-15 13-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31177&vaclng=en
HQ HQ/15/HIV/TA146 Technical Officer P2 1-Jun-15 22-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31422&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT284 Statistician (Mortality & Burden of Disease) P4 4-Jun-15 25-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31416&vaclng=en
HQ HQ/15/RDG/FT289 Programme Manager P5 5-Jun-15 26-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31398&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT279 Advisor, Mental Health and Substance Use P4 2-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31470&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT291 Advisor, Health Surveillance, Disease Prevention and Control P4 5-Jun-15 6-Jul-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31495&vaclng=en
SEARO SEAR/CO/15/FT19 Medical Officer (Health Policy Adviser) P5 3-Jun-15 23-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31432&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT276 Medical Officer (Tuberculosis and Leprosy) P4 2-Jun-15 23-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31464&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 25 May 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO /15/TA141 Technical Officer, REA P3 29-May-15 16-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31427&vaclng=en
AFRO /15/TA142 Technical Officer, Containment P4 29-May-15 16-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31146&vaclng=en
AFRO /15/TA143 Technical Officer Environmental Surveillance P4 29-May-15 16-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31133&vaclng=en
AFRO /15/TA145 Operations Officer – Stop-Polio , DRC P3 29-May-15 16-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31231&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA176 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA181 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA137 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA182 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – INFECTION PREVENTION AND CONTROL (IPC) – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA138 P level 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30238&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA183 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST – THIS VACANCY SUPERSEDES VN AFRO/14/TA139 P level 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA184 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – LOGISTICIAN THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES VACANCY AFRO/14/TA136 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30358&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA185 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ADMINISTRATIVE OFFICER – THIS VACANCY SUPERSEDES VACANCY AFRO/14/TA152 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30331&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA187 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ANTHROPOLOGIST 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30365&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA189 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING OFFICER (HEALTH) 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30321&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA190 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING COORDINATOR 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30344&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA191 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OPERATIONS PLANNING SPECIALIST P level 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30315&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA195 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENTSOCIAL MOBILIZATION – THIS VACANCY NOTICE SUPERSEDES AFRO14TA188 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO AFRO/14/TA201 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – FOREIGN MEDICAL TEAM (FMT) COORDINATOR 1-Jun-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30390&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA140 Technical Officer – eHealth Coordination P4 26-May-15 10-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31300&vaclng=en
HQ HQ/15/NMH/FT268 Technical Officer P3 29-May-15 19-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31412&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/TA139 EBOLA OUTBREAK – RESOURCE MOBILIZATION OFFICER P3 25-May-15 24-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31418&vaclng=en
HQ /15/TA144 Technical Officer P4 26-May-15 16-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31435&vaclng=en
SEARO SEAR/RO/15/FT18 Regional Adviser (Disability & Injury Prevention and Rehabilitation) P5 29-May-15 18-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31441&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT270 Programme and Administrative Officer P2 29-May-15 19-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31445&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 18 May 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/TA121 EBOLA OUTBREAK-TECHNICAL OFFICER (Management)- CLOSING DATE 31 MAY 2015 P4 20-May-15 31-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31229&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA132 EBOLA OUTBREAK – STAFF COUNSELLOR P level 18-May-15 1-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31354&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA138 EBOLA OUTBREAK – DONOR REPORTING P level 22-May-15 19-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31413&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA62 EBOLA OUTBREAK – PSYCHOSOCIAL OFFICER (PUBLIC MENTAL HEALTH) P level 26-Mar-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31015&vaclng=en
EURO EURO/15/FT260 Technical Officer P4 20-May-15 12-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31100&vaclng=en
EURO EURO/15/TASR40 Technical Officer – Public Health Services – PHS P4 18-May-15 2-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31372&vaclng=en
HQ HQ/15/DGD/FT261 Legal Officer P4 21-May-15 11-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31362&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT182 Director (Essential Medicines & Products) D2 25-May-15 1-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30602&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT262 Finance Officer (Grants) P3 21-May-15 11-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31369&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA133 Technical Officer (Ebola Research & Development Team) P1 19-May-15 2-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31400&vaclng=en
HQ HQ/15/RHR/TA136 Technical Officer P3 22-May-15 12-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31404&vaclng=en
IARC IARC/15/FT263 Health Economist P3 22-May-15 19-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31390&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT259 Advisor, Noncommunicable Diseases & Mental Health P4 19-May-15 16-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31394&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT264 Advisor, Noncommunicable Diseases Surveillance, Prevention and Control P4 22-May-15 19-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31414&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 7 April 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/TA81 Epidemiologist, Outbreak Preparedness P4 7-Apr-15 21-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31074&vaclng=en
EURO EURO/15/FT179 Communications, Web and Information Officer P2 10-Apr-15 1-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31095&vaclng=en
EURO EURO/15/FT185 Technical Officer P3 13-Apr-15 2-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31108&vaclng=en
HQ HQ/15/HIS/TA92 Technical Officer P1 13-Apr-15 27-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31091&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT182 Director D2 13-Apr-15 11-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30602&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA82 Technical Officer (Immunization Devices) P4 7-Apr-15 28-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31039&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA83 Technical Officer (Technical & Management Support) P2 7-Apr-15 28-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31048&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/TA86 Project Officer P2 10-Apr-15 1-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30916&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/TA88 Technical Officer P4 10-Apr-15 1-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31083&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/TA89 Project Manager P5 13-Apr-15 4-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31089&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/TA90 Technical Officer P3 13-Apr-15 4-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30917&vaclng=en
HQ HQ/15/NMH/TA85 Technical Officer P4 9-Apr-15 30-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31070&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/FT181 Team Lead P5 13-Apr-15 11-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31055&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/FT187 Technical Officer (Strategy Planning and Analysis) P4 13-Apr-15 4-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31053&vaclng=en
SEARO SEAR/CO/15/FT15 Medical Officer (Communicable Diseases) P4 13-Apr-15 3-May-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31052&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT176 Technical Officer P3 7-Apr-15 28-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31078&vaclng=en

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 23 March 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/FT150 Director, Family and Reproductive Health (FRH) D1 23-Mar-15 6-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30995&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT151 Director, Non-Communicable Diseases (NCD) D1 23-Mar-15 6-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30999&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT152 Director, Communicable Diseases (CDS) D1 23-Mar-15 6-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31000&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA62 EBOLA OUTBREAK – PSYCHOSOCIAL OFFICER (PUBLIC MENTAL HEALTH) P level 26-Mar-15 30-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31015&vaclng=en
EMRO EMRO/15/TA60 Logistician (P# 360711) P3 24-Mar-15 14-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30966&vaclng=en
EURO EURO/15/FT159 Programme Manager, Health Information P5 25-Mar-15 30-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31020&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/FT154 Scientist (Research Manager) P5 24-Mar-15 14-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30943&vaclng=en
HQ HQ/15/GMG/FT164 Administrative Officer P4 27-Mar-15 17-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31036&vaclng=en
HQ HQ/15/GMG/TA68 Administrative Officer P2 27-Mar-15 10-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31037&vaclng=en
HQ HQ/15/HIV/TA66 Technical Officer (Diagnostics Advisor) P4 27-Mar-15 17-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31031&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT161 Programme Manager (multiple positions) P4 26-Mar-15 16-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30974&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT162 Adviser to Executive Director P5 26-Mar-15 16-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30980&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT163 Programme Officer (multiple positions) P3 26-Mar-15 16-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30975&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA64 Technical Officer (HR & Administration) P1 26-Mar-15 9-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31028&vaclng=en
HQ HQ/15/IVB/TA65 Technical Officer P4 26-Mar-15 16-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30972&vaclng=en
HQ HQ/15/NMH/TA67 Technical Officer (Legal) P4 27-Mar-15 17-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31033&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/TA59 Epidemiologist P4 23-Mar-15 13-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30984&vaclng=en
HQ HQ/15/RHR/FT153 Scientist P4 25-Mar-15 21-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30971&vaclng=en
HQ HQ/15/VIP/TA57 Technical Officer P3 23-Mar-15 13-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30993&vaclng=en
SEARO SEAR/RO/15/FT13 Regional Adviser, Neglected Tropical Disease Control P5 24-Mar-15 15-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30899&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT149 Technical Officer (Health Promotion) P4 23-Mar-15 20-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30992&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 9 March 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/FT121 Programme Coordinator P6 13-Mar-15 27-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30947&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT127 Executive Officer, ORD P2 14-Mar-15 30-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30959&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT128 Executive Officer, DPM P2 14-Mar-15 30-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30960&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR16 Project Officer P2 10-Mar-15 31-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30874&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR17 Medical Officer (Neglected Tropical Diseases) P4 10-Mar-15 31-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30873&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT117 Health Economist position 359061 P4 9-Mar-15 30-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30901&vaclng=en
EMRO EMRO/15/TA48 Communication Officer (PD 361229) P3 10-Mar-15 24-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30910&vaclng=en
EMRO EMRO/15/TA50 Public Health Officer. Post #345872 P4 15-Mar-15 30-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30935&vaclng=en
HQ HQ/15/HSE/FT120 Adviser P5 13-Mar-15 3-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30908&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/TA47 Technical Officer P4 9-Mar-15 30-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30903&vaclng=en
HQ HQ/15/PHE/FT116 Technical Officer P3 9-Mar-15 1-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30879&vaclng=en
SEARO SEAR/RO/15/FT08 Regional Adviser-Health Economics and Health Planning – RA (HEP) P5 13-Mar-15 2-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30869&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 16 February 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/FT84 Medical Officer P5 16-Feb-15 2-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30766&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT97 Programme Manager, HIV/AIDS P-6 25-Feb-15 18-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30813&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA40 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) SPECIALIST Plevel 25-Feb-15 25-Jun-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30814&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TA42 EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – FOREIGN MEDICAL TEAM (FMT) SUPPORT – VARIOUS POSITIONS Plevel 27-Feb-15 27-Apr-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30859&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR11 Technical Officer , Malaria Surveillance, Monitoring and Evaluation P4 16-Feb-15 2-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30770&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR12 Logistician (supplies) P4 16-Feb-15 2-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30768&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR13 Medical Officer (Malaria Epidemics) P4 17-Feb-15 3-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30780&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT91 Technical Officer -Health Workforce Development (position no. 359076 – readvertised of 14/FT464) P4 19-Feb-15 12-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30778&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT96 Medical Officer, (Making Pregnancy Safer)/ Position no 320736 P5 25-Feb-15 25-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30797&vaclng=en
EURO EURO/15/FT63 Programme Manager, Vaccine Preventable Diseases & Immunization – closing date extended P5 27-Feb-15 14-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30729&vaclng=en
EURO EURO/15/FT64 Programme Manager, Joint Tuberculosis, HIV/AIDS & Hepatitis (JTH) – closing date extended P5 27-Feb-15 14-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30724&vaclng=en
HQ HQ/15/DCO/FT87 Communications Officer P3 18-Feb-15 11-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30733&vaclng=en
HQ HQ/15/FNM/TA32 Finance Officer P2 20-Feb-15 13-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30779&vaclng=en
HQ HQ/15/GMG/TA35 Administrative Officer P2 20-Feb-15 13-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30791&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA34 Adviser P5 19-Feb-15 12-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30781&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA39 Finance Analyst P1 25-Feb-15 18-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30802&vaclng=en
HQ HQ/15/IVB/FT92 Technical Officer P4 19-Feb-15 12-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30745&vaclng=en
HQ HQ/15/PEC/TA33 Technical Officer P3 19-Feb-15 12-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30775&vaclng=en
SEARO SEAR/CO/15/FT07 Technical Officer (Reproductive, Maternal, Newborn Child and Adolescent Health – RMNCAH) P5 26-Feb-15 19-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30812&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT103 Team Coordinator (Pacific Health Security, Communicable Diseases and Climate Change) P5 27-Feb-15 27-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30858&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT98 Call for applications to be part of the Programme Management Officer Roster (multiple positions and grades – P3/P4/P5) Plevel 26-Feb-15 19-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30806&vaclng=en
WPRO WPRO/15/TASR10 Technical Officer, Laboratory P4 16-Feb-15 9-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30769&vaclng=en

 

Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/15/FT66 Technical Officer ( Monitoring and Perfomance Assessment) P4 9-Feb-15 2-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30734&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT67 Coordinator, Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluation(PBM) P6 9-Feb-15 2-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30735&vaclng=en
AFRO AFRO/15/FT68 Administrative Services Officer, RAS P5 9-Feb-15 2-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30736&vaclng=en
AFRO AFRO/15/TASR9 Technical Officer/Environmental risk factors to human health and Climate Change (CCH) P4 11-Feb-15 25-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30749&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT77 Medical Officer (Blood Transfusion and Safety) position # 360390 P4 12-Feb-15 5-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30741&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT81 Regional Adviser (Position no. 359033) P5 12-Feb-15 5-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30637&vaclng=en
EMRO EMRO/15/FT82 Medical Officer, Adolescent Health P4 15-Feb-15 5-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30732&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/FT78 Director D2 10-Feb-15 24-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30739&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT76 Health Economist P3 10-Feb-15 3-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30669&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/TA30 Technical Officer (Assistive Health Technology) P2 12-Feb-15 5-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30744&vaclng=en
HQ HQ/15/NMA/TA19 Adviser P5 10-Feb-15 21-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30692&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT69 Advisor, Mental Health and Substance Use P4 11-Feb-15 11-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30730&vaclng=en
PAHO PAHO/15/FT74 Advisor, Global Environmental Changes P4 9-Feb-15 9-Mar-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30677&vaclng=en

 

Vacancy Title Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO/15/TASR8 Medical Officer child and adolescent Health, ST/ESA https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30695&vaclng=en
EMRO/15/TA18 Coordinator, Health Cluster (PD 361344) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30693&vaclng=en
HQ/15/FWC/FT50 Technical Officer (SDH) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30609&vaclng=en
HQ/15/FWC/TA13 Medical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30643&vaclng=en
HQ/15/HGF/FT52 Development Cooperation Specialist https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30661&vaclng=en
HQ/15/HQ/TA15 Scientist (Implementation Research) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30660&vaclng=en
HQ/15/HQ/TA16 Technical Officer (Essential Medicines) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30672&vaclng=en
HQ/15/HQ/TA17 Technical Officer (Health Care Delivery) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30655&vaclng=en
HQ/15/NMA/TA19 Adviser https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30692&vaclng=en
PAHO/15/FT44 Advisor, Integrated Health Service Delivery https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30674&vaclng=en
PAHO/15/FT45 Advisor, Quality in Health Systems and Services https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30675&vaclng=en
PAHO/15/FT46 Advisor, Health Governance, Leadership, Policy, and Planning https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30676&vaclng=en
PAHO/15/TA20 Legal Specialist https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30700&vaclng=en
WPRO/15/FT30 Team Coordinator (Pacific NCD and Health through the Life Course) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30644&vaclng=en
WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 19 January 2015
Region Vacancy Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
HQ HQ/15/DGD/FT38 Translator (French) P4 23-Jan-15 12-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30598&vaclng=en
HQ HQ/15/FWC/FT29 Senior Strategic Adviser P6 19-Jan-15 9-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30553&vaclng=en
HQ HQ/15/GMG/FT39 Analyst P2 22-Jan-15 12-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30575&vaclng=en
HQ HQ/15/GSC/FT34 Global Payroll Manager P4 22-Jan-15 12-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30436&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT28 Programme Officer P3 19-Jan-15 9-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30572&vaclng=en
HQ HQ/15/HQ/FT37 Technical Officer (Health Data and Evidence) P5 22-Jan-15 12-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30534&vaclng=en
HQ HQ/15/IVB/FT17 Technical Officer, Integration P4 19-Jan-15 9-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30578&vaclng=en
HQ HQ/15/NMH/TA11 Technical Officer (Advocacy, Knowledge Management) P4 21-Jan-15 11-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30654&vaclng=en
SEARO SEAR/RO/15/FT02 Director, Communicable Diseases D1 19-Jan-15 9-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30569&vaclng=en
SEARO SEAR/RO/15/FT03 Technical Officer, Planning and Coordination P5 19-Jan-15 9-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30523&vaclng=en
SEARO SEAR/RO/15/FT04 Regional Adviser (Making Pregnancy Safer and Reproductive Health) P5 20-Jan-15 10-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30645&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT30 Team Coordinator (Pacific NCD and Health through the Life Course) P5 20-Jan-15 10-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30644&vaclng=en
WPRO WPRO/15/FT40 Technical Officer (Pharmaceuticals) P4 23-Jan-15 13-Feb-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30658&vaclng=en

 

Vacancy Title Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO/15/TA4 EBOLA OUTBREAK – TECHNICAL OFFICER (EMERGENCY PREPAREDNESS) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30586&vaclng=en
EMRO/15/FT24 Technical Officer (position 345447) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30636&vaclng=en
EMRO/15/FT25 Director of Information, Evidence and Research (P# 343264) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30634&vaclng=en
EMRO/15/FT26 Technical Officer (Social scientist) – PD 361017 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30639&vaclng=en
HQ/14/HQ/FT681 Medical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30490&vaclng=en
HQ/14/HQ/FT682 Technical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30489&vaclng=en
HQ/15/HQ/ROST1 Polio and Emergencies (PEC) Cluster – Administrative Officer Roster https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30542&vaclng=en
HQ/15/HQ/TA8 Technical Officer (Entomologist) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30570&vaclng=en
HQ/15/HSE/TA6 Epidemiologist https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30573&vaclng=en
HQ/15/HTM/TA2 Team Leader https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30547&vaclng=en
HQ/15/NMH/TA7 Technical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30583&vaclng=en
SEAR/CO/15/FT01 Medical Officer (Malaria Control) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30627&vaclng=en

 

 

Vacancy Link to vacancy 
HQ/14/LNG/FT468 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29580&vaclng=en
AFRO/14/TA115 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29997&vaclng=en
AFRO/14/FT512 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30016&vaclng=en
HQ/14/NMH/FT514 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29994&vaclng=en
WPRO/14/FT511 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30017&vaclng=en
HQ/14/DGO/FT518 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30008&vaclng=en
HQ/14/HQ/TA122 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30024&vaclng=en
HQ/14/HSE/TA121 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30009&vaclng=en
EMRO/14/FT520 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30031&vaclng=en
HQ/14/LNG/FT519 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29987&vaclng=en
SEAR/RO/14/FT12 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30020&vaclng=en
HQ/14/HTM/TA123 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30027&vaclng=en
HQ/14/RHT/FT521 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29955&vaclng=en
AFRO/14/FT524 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30039&vaclng=en
EMRO/14/FT525 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30026&vaclng=en
IARC/14/FT516 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30021&vaclng=en
PAHO/14/FT515 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30013&vaclng=en

 

AFRO/14/FT506 Logistics Officer/IVE, Angola https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29996&vaclng=en
AFRO/14/FT508 External Relations & Resource Mobilization Officer, APOC https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29999&vaclng=en
AFRO/14/STC2 Ophthalmologist https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29731&vaclng=en
AFRO/14/TA113 Medical Officer/Surveillance, Angola https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29979&vaclng=en
AFRO/14/TA115 Medical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29997&vaclng=en
EURO/14/FT499 Budget Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29980&vaclng=en
EURO/14/FT503 Unit Leader, Monitoring, Surveillance Systems and Databases (MSD) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29993&vaclng=en
HQ/14/HQ/TA117 Technical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30000&vaclng=en
HQ/14/NMH/TA119 Technical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29941&vaclng=en
HQ/14/PEC/TA116 Technical Officer https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29990&vaclng=en
HQ/14/RHT/TA114 Technical Officer (Pharmacovigilance) https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=29921&vaclng=en
IARC/14/TA120 Scientist https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30007&vaclng=en

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων