Θέσεις εργασίας στην Αγγλία

The english recruitment agency “Your World Helthcare” is looking for 15 band-6 radiographers with at least 18 months of experience in MRI, MSK and Neuro for Oxford NHS. Skype interviews will be scheduled for next month.

Information @ https://www.yourworldhealthcare.com/uk

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων