Θέση εργασίας στην κλινική “Άνασσα” του Βόλου

Η κλινική Άνασσα που εδρεύει στο Βόλο, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ:

α) ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 β) ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Τεχνολόγου Ακτινολογίας ή αντίστοιχα,
  • Πτυχίο ΙΕΚ Χειριστή Ακτινοδιαγνωστικών Μηχανημάτων
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
  • Γνώση των διεθνών πρωτοκόλλων εκτέλεσης εξετάσεων
  • Προϋπηρεσία θεμιτή

Προφίλ Υποψήφιων :

  • Ολιστική προσέγγιση στις παροχές υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα  και  σεβασμό στον ασθενή
  • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
  • Ομαδικό Πνεύμα εργασίας

Περίοδος υποβολής βιογραφικών έως 31/07/2019

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων