Επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας στην ΠΦΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε τον σχετικό Ν. 4600/9-3-2019, στον οποίο, μεταξύ πολλών άλλων, θεσμοθετείται η επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Άρθρο 99).

 

Εκ του ΔΣ