Οι 10 χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες υγείας

Η αύξηση των δαπανών για την υγεία είναι παγκόσμιο φαινόμενο και η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται διεθνώς στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των 10 πρώτων χωρών που επενδύουν στο έπακρο για την υγειονομική περίθαλψη σε σύγκριση των κατά κεφαλήν δαπανών για την υγεία.

 1. Βέλγιο
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 4,419
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 10,9% (9ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 13,8% (10ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 80,5 χρόνια (12ο χαμηλότερο)
  Η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στο Βέλγιο ήταν 3.560 δολάρια το 2012, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 2867 δολάρια. Η φαρμακευτική δαπάνη ανά κάτοικο, ήταν 593 δολάρια ανά κάτοικο το 2012, πίσω ακριβώς πίσω από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, παρά την αύξηση των δαπανών για την υγεία, τα αποτελέσματα της υγείας δεν ήταν τα αναμενόμενα, αφού το προσδόκιμο ζωής ήταν 80,5 χρόνια, μόλις λίγο πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ των 80,2 ετών.
 1. Λουξεμβούργο
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 4,578
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 7,1% (5ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 81,5 χρόνια (10ο χαμηλότερο)
  Το Λουξεμβούργο δαπάνησε μόνο το 7,1 % του ΑΕΠ για την υγειονομική περίθαλψη, λιγότερο από όλες σχεδόν τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Οι κάτοικοί του θεωρούνται αρκετά πλούσιοι, καθώς κερδίζουν κατά μέσο όρο 52.000 δολαρίων ετησίως από το 2011.
 1. Καναδάς
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 4.602
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 10,9% (8ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 17,7% (8ο υψηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 81,5 χρόνια (10ο υψηλότερο)
  Οι δαπάνες για την υγεία αντιπροσώπευουν το 10,9 % του ΑΕΠ στον Καναδά, μόνο μιάμιση εκατοστιαία μονάδα υψηλότερα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ του 9,3 %. Ο Καναδάς τα τελευταία χρόνια βιώνει μία ιατρική ανάπτυξη λόγω της αύξησης των αποφοίτων ιατρικής από τα πανεπιστήμια του Καναδά. Ο αυξανόμενος αριθμός των γιατρών αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ μπορεί να ασκήσει πίεση στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της υγείας καθώς περισσότεροι απόφοιτοι θα εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό.
 1. Δανία
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 4.698
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 11,0% (7ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 13,4% (9ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 80,1 χρόνια (10ο χαμηλότερο)
  Στη Δανία, το 86 % του συνόλου των δαπανών υγείας χρηματοδοτούνταν από δημόσιες πηγές το 2012, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ. Το προσδόκιμο ζωής στη Δανία, ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τα ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ των ενηλίκων έχουν επίσης αυξηθεί, γεγονός που προδιαγράφει αύξηση των προβλημάτων υγείας και του υψηλότερου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον.
 1. Γερμανία
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 4,811
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 11,3% (5ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 14,7% (12ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 81,0 χρόνια (16ο υψηλότερο)
  Το 2011, η Γερμανία εισήγαγε ένα νέο νόμο που έθεσε υποχρεωτικές εκπτώσεις για τους παρόχους και πάγωσε τις τιμές μέχρι το 2013. Αυτό οδήγησε σε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα.
 1. Αυστρία
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: 4,896 δολάρια
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 11,1% (6ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 12,4% (8ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 81,0 χρόνια (16ο υψηλότερο)
  Το 2012, ο μέσος όρος των δαπανών για την υγεία τους αυξήθηκε κατά 3%. Η κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από ότι σε όλες σχεδόν τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, με ρυθμό κατανάλωσης 12,2 λίτρα ανά ενήλικα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 9,0 λίτρων. Τα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν επίσης αυξηθεί από 9,1 % το 1999 με 12,4 % το 2006 (τελευταίο έτος των διαθέσιμων πληροφοριών).
 1. Ολλανδία
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 5,099
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 11,8% (2ο μεγαλύτερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 12,0% (6ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 81,2 χρόνια (15ο υψηλότερο)
  Οι δαπάνες για την υγεία στην Ολλανδία αυξάνονται με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% μεταξύ 2006 και 2012, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Το 2012, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ανήλθε σε 81,2 χρόνια, ένα χρόνο περισσότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (80.2 έτη).
 1. Ελβετία
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 6,080
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 11,4% (4ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 10,3% (3ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 82,8 χρόνια (3ο υψηλότερο)
  Η Ελβετία εισήγαγε μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό των φαρμακευτικών δαπανών το 2010 και το 2011, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές των φαρμάκων. Το 2012, ωστόσο, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά πάνω από 3%. Η Ελβετία είχε επίσης το τρίτο υψηλότερο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, στα 82,8 χρόνια. Μόνο η Ιαπωνία και η Ισλανδία έχουν ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε 83,2 και 83,0 χρόνια, αντίστοιχα.
 1. Νορβηγία
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: $ 6.140
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 9,3% (16ο υψηλότερο)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 10,0% (2ο χαμηλότερο)
  Προσδόκιμο ζωής: 81,5 χρόνια (10ο υψηλότερο)
  Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία αντιπροσώπευουν το 9,3 % του ΑΕΠ στη Νορβηγία το 2012, ίσο με το μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ενώ η αύξηση των δαπανών για την υγεία επιβραδύνθηκε μετά την οικονομική κρίση, αυξήθηκε και πάλι το 2011 και από τότε σημείωνεται ετήσια αύξηση 3-5%. Το προσδόκιμο ζωής ανήλθε σε 81,5 χρόνια, μεγαλύτερο κατά ένα χρόνο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και το ποσοστό της παχυσαρκίας παραμένει από τα χαμηλότερα.
 1. Ηνωμένες Πολιτείες
  Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας: 8,745 δολάρια
  Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ: 16,9% (υψηλότερο απ ‘όλα)
  Ποσοστό παχυσαρκίας: 35,3% (υψηλότερο απ ‘όλα)
  Προσδόκιμο ζωής: 78,7 χρόνια (8ο χαμηλότερ)
  Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι ΗΠΑ δαπανούν σήμερα περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη από οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη χώρα, αλλά τα αποτελέσματα στο επίπεδο υγείας , είναι από τα χειρότερα.
  Η κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη ήταν το 2012 στα 8.745 δολάρια και οι ΗΠΑ αφιέρωσε περίπου 17 % του ΑΕΠ της στην υγεία.
  Οι ΗΠΑ έχουν επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού των ενηλίκων που καπνίζουν, το οποίο μειώθηκε από το 19% το 2000 στο 14% το 2012 – το χαμηλότερο ποσοστό μετά τη Σουηδία και την Ισλανδία.
  Τα ποσοστά παχυσαρκίας, ωστόσο, έχουν αυξηθεί στο 35,3% το 2012, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
  Ενώ οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ χρηματοδοτούνται δυσανάλογα από δημόσιες πηγές, οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένα μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών πηγών.
  Παρά τις αυξημένες δαπάνες, οι ΗΠΑ έχουν από τα χαμηλότερα ποσοστά προσδόκιμου επιβίωσης ( 78,7 χρόνια). Η βραδύτερη πρόοδος όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής οφείλεται σε κενά στην ασφαλιστική κάλυψη υγείας και τη σωστή πρωτοβάθμια περίθαλψη, και τις ανθυγιεινές συμπεριφορές και τις κακές συνθήκες διαβίωσης για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Τα δεδομένα αυτά έχουν συνταχθεί με βάση τα στοιχεία από τις 34 ανεπτυγμένες χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων