Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος – Η άδεια ασκήσεως και η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος γίνετε πλέον και στα ΚΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με την  παρ. 1 του άρθρου 1 της Υ7α/Γ.Π. οικ. 46217/ 4-5-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1502 Β΄) ορίστηκε η διεκπεραίωση της έκδοσης άδειας ασκήσεως από τα ΚΕΠ.

Με το άρθρο 1 παρ ζ της  ΚΥΑ  Αριθμ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 14015  ΦΕΚ 822 12/3/2020 προστέθηκε και το επάγγελμα μας στις διαδικασίες έκδοσης από τα ΚΕΠ.

Οπότε άδεια ασκήσεως και η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος γίνετε πλέον και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.document

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων