Επιστολή της ΟΤΑΕΔ για συμμετοχή στην Επιτροπή Κρίσεων για τα ΒΑΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η ΟΤΑΕΔ, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Κρίσεων Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, απέστειλε στον Πρόεδρο της Επιτροπής, κο Μπεχράκη Π., επιστολή στην οποία, ως θεσμικός εκπρόσωπος των Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας που εργάζονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αιτείται τη συμμετοχή της στη συνάντηση με θέμα την ένταξη στα ΒΑΕ.

Εκ του ΔΣ

Επιστολή για συμμετοχή στην επιτροπή κρίσεων για τα ΒΑΕ
Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων