Επιστολή της ΟΤΑΕ προς Υφυπουργό Υγείας σχετικά με την Προκήρυξη 6Κ/2020 και τους Οργανισμούς Νοσοκομείων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος από την πρώτη μέρα της μετεξέλιξης των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά σε ΠΑ.Δ.Α. προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει αφενός μεν την ομαλή ένταξη των Π.Ε. αποφοίτων Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας στην επαγγελματική και κλαδική μας κοινότητά (Η ΟΤΑΕ υποδέχεται τους νέους συναδέλφους αποφοίτους του ΠΑΔΑ), αφετέρου δε στην ισότιμη πρόσβαση αυτών στην αγορά εργασίας .

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα καταστατικά όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων (Ενώσεις), που απαρτίζουν την Ο.Τ.Α.ΕΔ., ούτως ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα μέλους σε αυτά (εγγραφής, ψήφου και εκλογής) και οι απόφοιτοι του ΠΑ.Δ.Α. πέραν των αποφοίτων των Α.Τ.Ε.Ι . Έτσι σήμερα οι Ενώσεις και ο Σ.Τ.Α.Α.Ε. αποτελούν τους μοναδικούς νόμιμους και θεσμικούς εκπρόσωπους (επαγγελματικά και συνδικαλιστικά) των Π.Ε. Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας.

Επιπλέον, αφού επισημάναμε ευθύς εξ’ αρχής τις υπηρεσιακές και διοικητικές αλλαγές που θα επέφερε η πανεπιστημιοποίηση του κλάδου στο σύστημα υγείας, κατατέθηκε εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση ομογενοποίησης των οργανικών θέσεων (νοσοκομείων και Π.Φ.Υ.), με την οποία όλοι οι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε. και Π.Ε.) να αναγνωρίζονται διοικητικά και οργανικά, ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, παρέχοντας έτσι σε όλους τους αποφοίτους του κλάδου την ισότιμη δυνατότητα πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων.

Επισημαίνουμε πως έως και σήμερα ο κλάδος μας χαρακτηρίζεται από το Υ.Υ. (μέσω των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων) ως κλάδος Τ.Ε. Ραδιολογίας Ακτινολογίας και όχι Π.Ε. Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας .

Το αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους επαγγελματίες του κλάδου (εξέλιξη και μισθολογικά κλιμάκια) αλλά και στους νέους συναδέλφους αποφοίτους του ΠΑ.Δ.Α. (αποκλεισμό από τις προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις, αδυναμία κάλυψης οργανικών θέσεων, άνιση μεταχείριση).

Προς αποκατάσταση λοιπόν της ως άνω περιγραφείσας συνθήκης η Ο.Τ.Α.Ε.Δ. κατόπιν αλλεπάλληλων συναντήσεων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.Υ. κατέθεσε την παρακάτω επιστολή στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ζητάμε την τροποποίηση του κλάδου Τ.Ε. σε Π.Ε. και μέσω αυτής την επίτευξη της ομοιογένειας των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Π.Ε. συναδέλφων και την ισότιμη πρόσβαση στο επάγγελμα.

 

Επιστολή ΥΥ για αλλαγή κατηγορίας ΤΕ σε ΠΕ

 

Σήμερα λοιπόν επανερχόμενοι στο από 7/1/2020 αίτημά μας και με δεδομένο ότι και στις δύο τελευταίες προκηρύξεις (2Κ/2020 και 6Κ/2020) δεν προβλέπονται θέσεις Π.Ε. Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, καταθέσαμε εκ νέου υπόμνημα προς το Υπουργείο Υγείας.

Και στην νέα μας παρέμβαση ζητάμε την ισότιμη πρόσβαση των Π.Ε. συναδέλφων στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. προς κάλυψη των οργανικών θέσεων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με την τροποποίηση του νόμου της προκήρυξης 6Κ/2020 προσθέτοντας την πρόβλεψη «Τ.Ε. Ραδιολογίας Ακτινολογίας/ Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ή Π.Ε. Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας».

Ακολούθως, θα πρέπει μέσω της τροποποιήσεως των οργανισμών των νοσοκομείων να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις για Π.Ε. Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας πέραν των Τ.Ε. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας/Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας.

 

Οργανισμοί Νοσοκομείων, 6Κ2020, επιστολή προς υφυπουργό

 

Εκτιμούμε πως επιβάλλεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση επίλυσης του θέματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίλυση των διοικητικών και υπηρεσιακών προβλημάτων που αρχίζουν να παρατηρούνται στο Ε.Σ.Υ., καθώς επίσης και η ομαλή μετάβαση του περιβάλλοντος της αντικατάστασης (συνταξιοδοτήσεις) και ενίσχυσης του προσωπικού των εργαστηρίων.

Προς ενημέρωση των συναδέλφων μας δηλώνουμε πως θεωρούμε το αίτημά μας ηθικό, δίκαιο και απαραίτητο για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Τμημάτων Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής των Νοσοκομείων και της Π.Φ.Υ.

Ως εκ τούτου δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθεια.

Εκ του ΔΣ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων