Επιστημονική Ημερίδα ΕΤΑΚΕΜ: Ο ρόλος της Ακτινοτεχνολογίας στον καρκίνο του μαστού – Οδηγίες Κατάθεσης Περιλήψεων Εργασιών

Θεματολογία Εργασιών

Η θεματολογία των προς παρουσίαση εργασιών, περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την απεικόνιση του μαστού και την ακτινοθεραπεία αυτού.  Ήτοι:

1: Μαστογραφία

2: Μαγνητική μαστογραφία

3: Ακτινοθεραπεία Μαστού

4: Στερεοτακτική βιοψία μαστού, ο ρόλος του TA

5: Ακτινοπροστασία Μαστού

 

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: από της δημοσιεύσεως της παρούσας ενημέρωσης

Λήξη υποβολής περιλήψεων : 20/08/2017

Κατάθεση εργασιών  [email protected]

 

Για την κατάθεση εργασιών απαιτούνται:

  1. Η αποστολή της περίληψης (και πάλι σε μορφή αρχείου Word) στο email: [email protected], με θέμα μηνύματος: «Υποβολή Εργασιών – Περιλήψεων – Η Συμβολή της Ακτινοτεχνολογίας στον καρκίνο του μαστού». Φυσικά, θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της εργασίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

2: Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η προς κρίση εργασία, είναι να έχει τακτοποιηθεί η εγγραφή στην ημερίδα ενός εκ των συμμετεχόντων στην εργασία έως την ημέρα λήξης υποβολής εργασιών (η ως άνω προϋπόθεση αφορά μόνο τις εργασίες στις οποίες οι συμμετέχοντες είναι πέραν του ενός), η εμπρόθεσμη υποβολή της περίληψης της εργασίας και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών κατάθεσης περιλήψεων.

 

Οδηγίες Κατάθεσης Περιλήψεων Εργασιών

Μορφή

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου (π.χ.  Office Word 2000 – 2016).

Διαστήματα, μέγεθος, γραμματοσειρά: Να έχει γραμματοσειρά Calibri, 11 CPI .

Κενά, Παραγραφοποίηση

Μεταξύ των παραγράφων τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων να μην υπάρχουν κενά.

Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα (Bold), κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) και το επίθετο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος.

Το όνομα του παρουσιαστή της εργασίας να είναι σε έντονη γραφή (Bold) και υπογραμμισμένο. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1 , Α. Αντωνίου2

Ιδιότητα – Διεύθυνση ιδρύματος

Να αναγράφεται με γράμματα τίτλου. Να προηγείται η ιδιότητα του συμμετέχοντος, να έπεται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Τεχνολόγος Ακτινολόγος ,Τμήμα Μαστού, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ή Τεχνολόγος Ακτινολόγος, τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι ) .

Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα υπό μορφή εκθέτη π.χ.

Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Αντωνίου2

(1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Μαστού, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

(2) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι

 

Δομή περιλήψεων

ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :

Η κάθε περίληψη να χωρίζεται μεταξύ των τεσσάρων παραπάνω τομέων, εφόσον το επιτρέπει το περιεχόμενο της περίληψης.

Κάθε τομέας να αναλύεται σε ξεχωριστή παράγραφο πριν από την οποία να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο αντίστοιχος τίτλος. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων.

Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 64 ΤΟΜΩΝ: TIPS & TRICKS”

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ1, Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ2

(1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

(2) Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι

 

ΣΚΟΠΟΣ

                [κείμενο]

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

                [κείμενο]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

                [κείμενο]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

                [κείμενο]

 

 

Αποδοχή των εργασιών προς κρίση

Οι περιλήψεις των εργασιών δεν θα γίνονται δεκτές προς κρίση σε περίπτωση που ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία
  • Περίληψη που υπερβαίνει τις 250 λέξεις
  • Περίληψη που δεν τηρεί τις παραπάνω οδηγίες
  • Περίληψη που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η Γραμματεία της ημερίδας θα αποστείλει ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής (email) στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα.

Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ημερίδας στο τηλέφωνο 6948868478.

Η Γραμματεία της ημερίδας είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο email: [email protected].

 

 

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων