Διαδικασία έκδοσης ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εργαστηρίου ακτινοβολιών κατηγορίας Χ-Οδ (Πανοραμικό Κεφαλομετρικό – Ορθοπαντομογράφος)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4316/2014, αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ-Οδ είναι ο οικείος Οδοντιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα εργαστήρια Χ-Οδ, στα οποία είναι εγκατεστημένο πανοραμικό κεφαλομετρικό μηχάνημα (ορθοπαντομογράφος), ο υπεύθυνος οδοντίατρος πρέπει να έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική Ακτινολογία. Η εκπαίδευση αυτή εγκρίνεται από Πενταμελή Επιτροπή του Υπ. Υγείας.

Η διαδικασία είναι η εξής:

 1. Έκδοση άδειας σκοπιμότητας. Χορηγείται από την Περιφέρεια, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής του Υπ. Υγείας.
 1. Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής. Χορηγείται από την Ε.Ε.Α.Ε.

iii. Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας πανοραμικού κεφαλομετρικού μηχανήματος. Χορηγείται από την Ε.Ε.Α.Ε.

 1. Έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Χορηγείται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, μετά από (νέα) θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπ. Υγείας.

Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας απαιτείται αίτηση στην Περιφέρεια, στην οποία αναγράφεται το αντικείμενο (ιατρικές πρακτικές, διαδικασίες, εξοπλισμός, στοιχεία προσωπικού κτλ) για το οποίο ζητείται η έκδοση της άδειας σκοπιμότητας. Η Περιφέρεια αποστέλλει τον παραπάνω φάκελο στην Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπ. Υγείας, με συνημμένη ειδική έκθεση που θα περιέχει την αιτιολογία για κάθε ένα από τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την νομοθεσία (βλ. σχετικό νόμο).

Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται από την Περιφέρεια, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπ. Υγείας.

Άδεια σκοπιμότητας δεν απαιτείται για τα Δημόσια Νοσοκομεία, για τα ακτινολογικά εργαστήρια με ένα μόνο ακτινογραφικό σύστημα και για τα οδοντιατρικά ακτινογραφικά συστήματα ενδοστοματικών ακτινογραφιών.

Για τη χορήγηση προέγκρισης κατασκευής απαιτούνται:

 1. Αίτηση προς την Ε.Ε.Α.Ε. (υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α.Ε.)
 1. Άδεια σκοπιμότητας.
 1. Μελέτη ακτινοπροστασίας χώρων – θωρακίσεις.
 1. Σχέδια (κάτοψη και τομή)
 1. Άδεια πολεοδομίας – Χρήση χώρων – Στατική επάρκεια κτηρίου.

Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά, εκδίδει έκθεση ακτινοπροστασίας και χορηγεί την προέγκριση κατασκευής για την έναρξη της κατασκευής του εργαστηρίου.

Για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας πανοραμικού κεφαλομετρικού μηχανήματος από την Ε.Ε.Α.Ε. απαιτούνται:

 1. Αίτηση προς την Ε.Ε.Α.Ε. (υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α.Ε.).
 1. Βεβαίωση – Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος
 1. Αποδεικτικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Οδοντιατρική Ακτινολογία, εγκεκριμένη από την Πενταμελή Επιτροπή του Υπ. Υγείας.
 1. Βεβαίωση εγγραφής του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
 1. Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από τη χρήση τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από ακτινοφυσικό ιατρικής και υποβάλλεται εις διπλούν.
 1. Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου, σε κλίμακα 1:50, όπου γίνεται η χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων, το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων εις διπλούν.
 1. Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος.

Η Ε.Ε.Α.Ε. εκδίδει το «Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Εργαστηρίου Ακτινοβολιών από πλευράς Ακτινοπροστασίας για Πανοραμικό Κεφαλομετρικό Μηχάνημα».

Για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών απαιτούνται:

 1. Αίτηση στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο.
 1. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Εργαστηρίου Ακτινοβολιών από πλευράς Ακτινοπροστασίας για Πανοραμικό Κεφαλομετρικό Μηχάνημα που έχει εκδοθεί από την Ε.Ε.Α.Ε..
 1. Γνωμοδότηση της Πενταμελούς Επιτροπής του Υπ. Υγείας.
 1. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών.
 1. Βεβαίωση εγγραφής του Οδοντιατρικού Συλλόγου, στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι μέλος του οικείου Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου εκδίδει τη σχετική απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών , εργαστηρίου ακτινοβολιών κατηγορίας Χ-Οδ, το οποίο έχει ισχύ για πέντε (5) χρόνια.

Επιμέλεια: Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων