Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

ΣΤ. Χρηματοδότηση Προγράμματος

34. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος. Αναμένεται η Ελλάδα να χρειαστεί χρόνο για να επανακτήσει πρόσβαση στην αγορά, δεδομένης της μακράς διαδικασίας μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής που έχει μπροστά της και την προβλεπόμενη πορεία του δημόσιου χρέους. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες σε όγκο ανάγκες χρηματοδότησης την επερχόμενη περίοδο. Προβλέπουμε ένα κενό χρηματοδότησης ύψους περίπου €[ΧΧΧ] δισεκατομμυρίων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο προσδοκούμε ότι θα καλύψουμε μέσω χρηματοδοτικής στήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, το ΔΝΤ και την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους.

35. Αναμένουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τη βιωσιμότητα του χρέους της και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού μας κενού. Αν και τα μέτρα που έχουν περιγραφεί παραπάνω θα επιφέρουν μια βελτίωση στους δημοσιονομικούς μας λογαριασμούς, δεν μπορούν να καλύψουν τα χρηματοδοτικά μας κενά και να θέσουν το χρέος σε βιώσιμη πορεία. Επομένως, με τη βοήθεια των συμβούλων μας για το χρέος, και κατόπιν διαβούλευσης με τους πιστωτές, έχουμε [ξεκινήσει] μια ολοκληρωμένη προσφορά ανταλλαγής χρέους, καλύπτοντας μια δεξαμενή δημόσιου χρέους ύψους €[ΧΧΧ] δισεκατομμυρίων. Το πρόγραμμα μας θεωρεί ότι θα αντλήσουμε €[ΧΧ] δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση από την ανταλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης του κόστους για τόκους από €[ΧΧ] σε [ΖΖ] δισεκατομμύρια) και μια μείωση της ονομαστικής αξίας περίπου €[ΧΧ] δισεκατομμυρίων. Αναγνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι κρίσιμη για το
πρόγραμμα και η διασφάλιση της είναι αναγκαία για να δώσει στο πρόγραμμα χρηματοδοτικές εγγυήσεις. Η ανταλλαγή χρέους θα ολοκληρωθεί με επιτυχία πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για να εξετάσει την αίτηση για Διευρυμένη Διευθέτηση Πιστωτική Διευκόλυνση (ΔΔΠΔ).

36. Πέρα από την αίτηση μας προς το Ταμείο (€[ΧΧ] δισεκατομμυρίων), για την ικανοποίηση των αναγκών που απομένουν, έχουμε εξασφαλίσει πρόσθετες χρηματοπιστωτικές πηγές από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Οι εταίροι μας στην ευρωζώνη έχουν δεσμεύσει πρόσθετους πόρους για την στήριξη των προσπαθειών προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας, συνολικού ύψους €[ΧΧΧ] δισεκατομμυρίων για τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος. Δεσμεύτηκαν επίσης να στηρίξουν την Ελλάδα για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει το πρόγραμμα της πολιτικής της. Τέλος, για να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση αυτή θα βάλει την Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία χρέους, για να επιτύχει μια αναλογία χρέος – προς – ΑΕΠ 120 τοις εκατό περίπου μέχρι το 2020, έχουν: (i) δεσμευτεί για νέα δανειοδότηση με προθεσμίες λήξης 30 ετών και σε κόστος άντλησης πόρων στο τέλος, με τη χρήση του ΕΤΧΣ ως μέσου χρηματοδότησης (ii) θα προστεθεί κατάλογος.

Ζ. Τρόποι Εφαρμογής του Προγράμματος

37. Η πρόοδος στην εφαρμογή των πολιτικών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα παρακολουθείται μέσω επισκοπήσεων και διαβουλεύσεων, και μέσω τριμηνιαίων (και συνεχών) κριτηρίων ποσοτικής επίδοσης (ΚΕ) και ενδεικτικούς στόχους και διαρθρωτικά ορόσημα. Δίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 1 και 2. Το συνημμένο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) καθορίζει τα ποσοτικά κριτήρια επίδοσης, τους ενδεικτικούς στόχους και τους διάφορους δείκτες σύγκρισης στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι ποσοτικοί στόχοι έως τον Δεκέμβριο 2012 είναι ΚΕ. Οι στόχοι για το 2013 – 2015 είναι ενδεικτικοί και για το 2013 θα μετατραπούν σε ΚΕ τη στιγμή της [δεύτερης] επισκόπησης. Ενα κοινό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) για συγκεκριμένες προϋποθέσεις πολιτικής που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους των Κρατών Μελών της ευρωζώνης, αναφέρει λεπτομερώς πρόσθετες διαρθρωτικές πολιτικές, και θέτει ένα ακριβές χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

38. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδας θα εκπονήσει μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση διασφαλίσεων σύμφωνα με τη πολιτική διασφαλίσεων του ΔΝΤ. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση από το ΔΝΤ θα χρησιμοποιηθεί για την χορήγηση άμεσης στήριξης του προϋπολογισμού, το Μνημόνιο Συνεννόησης σχετικά με τις αντίστοιχες ευθύνες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΤτΕ για την εξυπηρέτηση της δανειοδότησης του ΔΝΤ θα επικαιροποιηθεί. Ως μέρος των σχετικών ρυθμίσεων, οι εκταμιεύσεις από το ΔΝΤ θα συνεχίσουν να κατατίθενται στο μοναδικό λογαριασμό του ταμείου της Κυβέρνησης στην ΤτΕ εκκερεμούσης της χρήσης τους.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων